הטבלאות מאורגנות בדרך הבאה:

תיאור קצר של ההמלצה.

קישורים לפירוט נוסף ו/או לכלים נלווים המסייעים להבנה או ליישום של ההמלצה.

קישורים לדוגמאות מארגונים בישראל ובעולם.

סיווג לפי תחומי המטרה: מדיניות ואקלים ארגוני, סביבה פיזית ופעולות לעובדים.

מדיניות ואקלים ארגוני

סביבה

פעולות לעובדים

המלצות לפעולות בנושא סביבה נקייה מעישון

המלצות לכלים

דוגמאות

 

 

מדיניות כתובה או פרסום רשמי של התחייבות ההנהלה לספק מקום עבודה נקי מעישון ועידוד עובדים מעשנים להפסיק לעשן

חוברת עיר ללא עישון ("רקע מדעי והמלצות מומחים - סביבה נקייה מעישון", עמודים 57-63 מתוך חוברת עיר נקייה מעישון 2014, רשת ערים בריאות)

אפשריבריא בעבודה: תבנית לכתיבת מדיניות [Word / PDF]

 

 

אכיפת החוק האוסר על עישון במקום העבודה.

פעולות כגון הצבת שילוט האוסר עישון והפסקת השימוש במאפרות, יעבירו לעובדים את עמדת הארגון בנושא העישון

חוברת עיר ללא עישון ("מידע בנושא חוקים, תקנות ואכיפה - המחייבים את מקום העבודה", עמודים 17-22 מתוך חוברת עיר נקייה מעישון 2014, רשת ערים בריאות)

 

חוברת עיר ללא עישון ("משרדי ממשלה נקיים מעישון", עמוד 29 מתוך חוברת עיר נקייה מעישון 2014, רשת ערים בריאות)

חוברת עיר ללא עישון ("מסגרות נקיות מעישון", עמודים 25-30 מתוך חוברת עיר נקייה מעישון 2014, רשת ערים בריאות)

 

קידום ייעוץ לגמילה מעישון ללא עלות או במחיר מסובסד

 

משאבים אפשריבריא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

 

מתן תמריצים לעובדים שאינם מעשנים ולמעשנים המשתתפים בתכנית לגמילה מעישון

 

 

 

איסור למכור מוצרי טבק במתחם הארגון

עלוני מידע וכרזות בנושא סביבה נקייה מעישון

 

 

המלצות נוספות