הטבלאות מאורגנות בדרך הבאה:

תיאור קצר של ההמלצה.

קישורים לפירוט נוסף ו/או לכלים נלווים המסייעים להבנה או ליישום של ההמלצה.

קישורים לדוגמאות מארגונים בישראל ובעולם.

סיווג לפי תחומי המטרה: מדיניות ואקלים ארגוני, סביבה פיזית ופעולות לעובדים.

מדיניות ואקלים ארגוני

סביבה

פעולות לעובדים

המלצות לפעולות בנושא סביבה תומכת לאימהות מניקות

המלצות לכלים

דוגמאות

 

 

מדיניות כתובה או פרסום רשמי בנושא הנקה

אפשריבריא בעבודה: תבנית לכתיבת מדיניות [Word / PDF]

מקום עבודה מעודד הנקה – חוברת למעסיקים ומעסיקות

עלוני מידע וכרזות על הנקה, שאיבת חלב אם ושמירתו

 

הגדרת חדר שאינו חדר השירותים, נפרד או ייעודי, שישמש לשאיבת חלב בפרטיות ולאפסונו בבטיחות.

מקום עבודה מעודד הנקה – חוברת למעסיקים ומעסיקות

תוכנית לסביבה תומכת הנקה בפנטגון

מדריך CIGNA ליצירת סביבה מעודדת הנקה עבור אמהות

 

 

 

הנגשת משאבת חלב במקום העבודה

 

תמיכה בהנקה ב-UCLAl

 

 

מתן אפשרות לעובדות מיניקות לבצע הפסקה בתשלום או שלא בתשלום כדי לשאוב חלב

 

 

 

קידום קבוצות תמיכה ותכניות הדרכה לאמהות מיניקות

 

 

 

 

 

 

 

 

המלצות נוספות