הינך נמצא כאן

לטיפ הבא >

לטיפ הבא >

חזון ויעדים

 
 
.

 

חזון

יצירת סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות של בריאות –  מציאות בה חיים פעילים ובריאים הם הטבע שלנו ושל ילדינו, בכל מעגל החיים.

עקרונות פעולה

 • לתכנן, לפתח, וליישם מדיניות ציבורית.
 • לפתח סביבה מאפשרת ותומכת: פיזית, חברתית, תקשורתית, חינוכית וארגונית.
 • לפתח מארג של חיבורים, יוזמות ושותפויות.
 • לבנות קהילה תומכת וליצור תנועה חברתית רחבה.
 • להפוך את עקרונות החיים הפעילים והבריאים לנורמה חברתית מקובלת ומוערכת.

התכנית פועלת בהתאם להמלצות היוזמה "לעתיד בריא 2020" אשר הוקמה בשנת 2005 על-ידי משרד הבריאות כדי לגבש תכנית אב למדינת ישראל בתחום המניעה וקידום הבריאות. מטרותיה: שיפור איכות החיים והארכת תוחלת החיים של האוכלוסייה, תוך צמצום פערי הבריאות שבתוכה. יעדי אפשריבריא מבוססים על היעדים שנקבעו על-ידי הועדות המקצועיות של "לעתיד בריא 2020".

יעדי העל לשנת 2020 נועדו להאט את שיעור העלייה במחלות כרוניות:

 1. העלאת העוסקים בפעילות גופנית מקדמת בריאות, בכל רצף החיים
 2. העלאת צריכת מזון בריא והפחתת צריכת המלח באוכלוסייה
 3. מניעת עליה במשקל בקרב אוכלוסייה במשקל תקין והפחתת עודף משקל והשמנת יתר באוכלוסייה

פעילות גופנית

ילדים ונוער

יעדי תוצא (גילאי 11-17 שנים)

 1. העלאה של 20% בשיעור בנים באוכלוסייה היהודית העוסקים בפ"ג בעצימות בינונית או גבוהה במשך 60 דקות לפחות 6 ימים בשבוע[1]
 2. העלאה של 25% בשיעור המתבגרים באוכלוסייה הערבית ובקרב בנות יהודיות העוסקים בפ"ג בעצימות בינונית או גבוהה למשך 60 דק' לפחות 6 ימים בשבוע[2].
 3. הפחתה של 20% בשיעור המתבגרים הצופים בטלוויזיה יותר משעתיים בממוצע ביום[3]

יעדי פיתוח[4]

 1. העלאת שיעור הילדים עד וכולל גיל 10 העוסקים בפעילות גופנית בעצימות בינונית או נמרצת על בסיס יומי במשך לפחות 60 דקות.
 2. אמדן היקף ועצימות ביצוע פעילות גופנית אירובית בקרב בני 19-18 המשרתים בצה״ל או הנמצאים באזרחות בהתאם להמלצות הבינ״ל המקובלות.

מבוגרים ( גילאי 20-64 שנים)

יעדי תוצא[5]

העלאת שעור העוסקים בפעילות גופנית בעצימות בינונית במשך לפחות 150 דקות בשבוע, או בעצימות נמרצת לפחות 75 דקות בשבוע, או בשילוב ביניהם:

 1. 22% בשיעור כלל המבוגרים.
 2. 20% בשיעור המבוגרים באוכלוסייה היהודית.
 3. 25% בשיעור הגברים באוכלוסייה הערבית.
 4. 30% בשיעור הנשים באוכלוסייה הערבית.

יעדי פיתוח[6]

 1. בניית בסיס נתונים לאמידת שיעור המבוגרים באוכלוסייה הכללית העוסקים בתרגילי חיזוק של קבוצות השרירים הגדולות לפחות פעמיים בשבוע, תוך ביצוע לפחות 8 חזרות על כל תרגיל.
 2. העלאת שיעור המבוגרים באוכלוסייה הכללית העוסקים בתרגילי חיזוק של קבוצות השרירים הגדולות בגוף לפחות פעמיים בשבוע, תוך ביצוע 8 חזרות על תרגיל לכל קבוצת שרירים.

הגיל שלישי ( גילאי 65 שנים ומעלה)

יעדי תוצא[7]

העלאת שעור העוסקים בפעילות גופנית בעצימות בינונית במשך 150 דקות בשבוע (כגון 30 דקות, 5 פעמים בשבוע):

 1. 22% בשיעור כלל בני +65
 2. 20% בשיעור בני +65 מהאוכלוסייה היהודית
 3. 25% בשיעור הגברים בני +65 באוכלוסייה הערבית
 4. 40% בשיעור הנשים בנות +65

יעדי פיתוח[8]

 1. העלאת שיעור בני +65 המבצעים תרגילי מתיחה וגמישות במשך 10 דקות לפחות פעמיים בשבוע.
 2. העלאת שיעור בני +65 בקהילה ובמיוחד הנמצאים בסיכון לנפילות, המבצעים תרגילים לשימור ולשיפור שיווי המשקל לפחות שלוש פעמים בשבוע.

 

 

מניעה וטיפול בהשמנה

יעדי תוצא

 1. עלייה שיעור בעלי משקל גוף תקין ב- 10% בכלל האוכלוסייה. 

הפחתת שיעור בעלי השמנת יתר ומשקל יתר באוכלוסייה[9].

ילדים ונוער

 1. 10% בשיעור בעלי סיכון למשקל יתר בקרב ילדים ומתבגרים[10]

בני 18 ומעלה[11]

 1. 11.2% בשיעור בעלי השמנת היתר בכלל האוכלוסייה.
 2. 10% באוכלוסייה היהודית.
 3. 15% באוכלוסייה הערבית.

יעד בפיתוח

 1. ביצוע סקרים עתיים הכוללים מדידת הגוף (כגון סקרי מב״ת). [12]

תזונה בריאה

יעדי תוצא[13]

 1. הפחתת צריכת המלח היומית באוכלוסייה מ - 9 גרם ל- 6 גרם
 2. הפחתת שכיחות לחץ דם גבוהה באוכלוסייה מ- 20% ל- 18% (ירידה ב- 10% )

יעד תוצא בפיתוח עד 2015[14]

 1. ירידה ב 10% של יבוא סוכר וממתקים לארץ
 2. שימור או עליה בצריכת ירקות ופירות לנפש
 3. ירידה ב- 20% בצריכת ארטיקים גלידות ושלגונים ממתקים וחטיפים ובמשקאות ממותקים לנפש
 4. עליה ב- 10% בצריכת לחם מחיטה מלאה ו/או קמח מלא וירידה בצריכת לחם לבן ו/או קמח לבן
 5.  עליה ב- 20% בצריכת דגים לנפש
 6. עליה בשיעור היונקים ( ל- 80% בקרב תינוקות בני 3 חוד' ול-60% בתינוקות בני חצי שנה)  

 

 

 

 

 

 

 

[1] אין נתוני בסיס

[2] אין נתוני בסיס

[3] מבוסס על שיעורי צפייה בטלוויזיה ביום חול (שעתיים או יותר ליום) HBSC 2005/2006

[4] אין נתוני בסיס

[5] מבוסס על שיעור מבצעי פעילות גופנית במשך 30 דקות לפחות 5 פעמים (או יותר) בשבוע (סקר בריאות, למ״ס,(2009

[6] אין נתוני בסיס

[7] מבוסס על שיעור מבצעי פעילות גופנית במשך 30 דקות לפחות 5 פעמים (או יותר) בשבוע (סקר בריאות, למ״ס,(2009

 

[8] אין נתוני בסיס

[9] השמנת יתר מוגדרת כמדד מסת הגוף של 30 ומעלה ( (BMI - Body Mass Index משקל יתר מוגדר כ-  BMI בין 25-29.9

 

[10] אין נתוני בסיס

[11]  מבוסס על סקר  KAP 2008, משרד הבריאות החל מהסקרים הבאים הנתונים יהיו לגילאי 21 ומעלה

 

[12] מבוסס על  סקר מב״ת צעיר לאומי ראשון, 2004-2003 כיתות ז-יב

 

[13] מבוסס על מב"ת 1999- 2001 ומב"ת צעיר 2003- 2004

 

[14] נקבעו יעדים ספציפיים ל- 2015 , המחלקה לתזונה.