מדיניות ורגולציה

הינך נמצא כאן

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיקוח איכות המזון במוסדות חינוך

על מנת להקל על ציבור הצרכנים, אפשריבריא השיקה את תו הסימון הייחודי ללחם מלא אמיתי

יצרני ומשווקי מזונות עתירי שומן, סוכר ומלח מכוונים את הפרסום שלהם לילדים- את המצב הזה צריך לשנות