הינך נמצא כאן

לטיפ הבא >

לטיפ הבא >

סיכום פרק 1

 
 
.

סיכום איך מתחילים? (צעדים 1-3) - "ארגז כלים" וסטטוס ביצוע

 

צעד 1: רתימת ההנהלה - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

הכנת הנושא להצגה

 

 

 

הצגת הנושא בפני ההנהלה

מצגת רתימה להנהלה

 

 

איתור מוביל לקבלת החלטות וליווי התהליך מטעם ההנהלה

 

 

 

 

צעד 2: מיפוי ופרופיל בריאות - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי 

סטטוס 

בחירת דרכי המיפוי והיערכות לביצוע

דורש מינוי גורם אחראי, תכנון, זמן, ויתכן שאף תקציב.

 

 

 

מיפוי מדיניות ארגונית

איסוף מסמכי המדיניות, אומדן המדיניות הלא כתובה/לא פורמלית של הארגון, וניתוח השפעתן על הבריאות.

נעזרים בשאלון הערכת ותכנון מדיניות ארגונית, המכונה OHA  (Organizational Health Assessment

עשוי לכלול ראיונות עם חברי הנהלה ואנשי מפתח אחרים (מנהלי משאבי אנוש, למשל)

גיבוש המלצות לשינויי מדיניות כפי שנדרש.

 

 

סקר סיכונים וצרכי בריאות עובדים

העברת שאלון הערכת סיכונים וצרכי בריאות העובד (HRA). ניתוח גורמי סיכון ותעדוף צרכים המשתקפים מהם.

 

 

 

איסוף מידע בנוגע לנוכחות

בחינת היקף ואיכות המידע הקיים. גיבוש המלצות לנתונים או פעולות שעדיין חסרים

מסמך המלצות לאיסוף מידע לנוכחות.

 

 

מדידת שביעות רצון במקום העבודה

העברת שאלון לגיבוש המלצות לנושאים שהצליחו ואלה שיש לשפר

 

 

 

עריכת קבוצות דיון ו/או ראיונות עם עובדים לבדיקת רצון העובדים 

הפקת תובנות לגבי הסיבות מאחורי הממצאים הנ"ל

 

 

ביצוע סקר או תצפית של סביבת מקום העבודה

גיבוש המלצות לגבי שינויים סביבתיים נדרשים (משלים את הערכת אקלים הבריאות הארגוני לעיל).

 

 

 

הכנת פרופיל בריאות – דו"ח ממצאים כבסיס לתכנון

מסקנות והמלצות לפעולה לפי גורם מבצע

דוגמה של דוח פרופיל בריאות.

 

 

צעד 3: רתימת העובדים והקמת צוות - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

הצגת הנושא והתכנית בפני העובדים

מצגת רתימת העובדים.

שימוש ברשת הפנימית של הארגון

 

 

בחירת מנהל/מרכז לתכנית

 

 

 

הקמת צוות היגוי וקביעת מבנה ניהולי לתכנית

מקומות עבודה קטנים יקימו צוות קטן, מקומות גדולים יותר יקימו צוות של 3-10 אנשים, כולל נציגי הנהלה ונציגים מאגפים שונים.