הינך נמצא כאן

לטיפ הבא >

לטיפ הבא >

סיכום עשרת הצעדים

 
 
.

סיכום עשרת הצעדים - "ארגז כלים" וסטטוס ביצוע

סיכום איך מתחילים? (צעדים 1-3) – "ארגז כלים" וסטטוס ביצוע


צעד 1: רתימת ההנהלה - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

הכנת הנושא להצגה

 

 

 

הצגת הנושא בפני ההנהלה

מצגת רתימה להנהלה

 

 

איתור מוביל לקבלת החלטות וליווי התהליך מטעם ההנהלה

 

 

 


צעד 2: מיפוי ופרופיל בריאות - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי 

סטטוס 

בחירת דרכי המיפוי והיערכות לביצוע

דורש מינוי גורם אחראי, תכנון, זמן, ויתכן שאף תקציב.

 

 

 

מיפוי מדיניות ארגונית

איסוף מסמכי המדיניות, אומדן המדיניות הלא כתובה/לא פורמלית של הארגון, וניתוח השפעתן על הבריאות.

נעזרים בשאלון הערכת ותכנון מדיניות ארגונית, המכונה OHA  (Organizational Health Assessment

עשוי לכלול ראיונות עם חברי הנהלה ואנשי מפתח אחרים (מנהלי משאבי אנוש, למשל)

גיבוש המלצות לשינויי מדיניות כפי שנדרש.

 

 

סקר סיכונים וצרכי בריאות עובדים

העברת שאלון הערכת סיכונים וצרכי בריאות העובד (HRA). ניתוח גורמי סיכון ותעדוף צרכים המשתקפים מהם.

 

 

 

איסוף מידע בנוגע לנוכחות

בחינת היקף ואיכות המידע הקיים. גיבוש המלצות לנתונים או פעולות שעדיין חסרים

מסמך המלצות לאיסוף מידע לנוכחות.

 

 

מדידת שביעות רצון במקום העבודה

העברת שאלון לגיבוש המלצות לנושאים שהצליחו ואלה שיש לשפר

 

 

 

עריכת קבוצות דיון ו/או ראיונות עם עובדים לבדיקת רצון העובדים 

הפקת תובנות לגבי הסיבות מאחורי הממצאים הנ"ל

 

 

ביצוע סקר או תצפית של סביבת מקום העבודה

גיבוש המלצות לגבי שינויים סביבתיים נדרשים (משלים את הערכת אקלים הבריאות הארגוני לעיל).

 

 

 

הכנת פרופיל בריאות – דו"ח ממצאים כבסיס לתכנון

מסקנות והמלצות לפעולה לפי גורם מבצע

דוגמה של דוח פרופיל בריאות.

 

 

צעד 3: רתימת העובדים והקמת צוות - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

הצגת הנושא והתכנית בפני העובדים

מצגת רתימת העובדים.

שימוש ברשת הפנימית של הארגון

 

 

בחירת מנהל/מרכז לתכנית

 

 

 

הקמת צוות היגוי וקביעת מבנה ניהולי לתכנית

מקומות עבודה קטנים יקימו צוות קטן, מקומות גדולים יותר יקימו צוות של 3-10 אנשים, כולל נציגי הנהלה ונציגים מאגפים שונים.

 

 

 

סיכום איך מתכננים? (צעדים 4-7) – "ארגז כלים" וסטטוס ביצוע


צעד 4: קביעת מטרות ויעדים - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

קביעת חזון

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

 

 

קביעת מטרות ויעדים

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

 

 

בחינת דרכי מדידה

 

 

 


צעד 5: תכנון התכנית - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

בחירת ההתערבויות לתכנית בהתאם ליעדים שנקבעו

במקומות עבודה עם משאבים מצומצמים, רצוי לבחור לפחות פעולה אחת להשגת כל יעד. במקומות עבודה בינוניים וגדולים  רצוי לבחור שתי פעולות לכל יעד.

מצגת: איך לבנות תכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בשיתוף העובדים?

 

 

בחירת פעולות בתחום מדיניות ואקלים ארגוני

טבלת המלצות בנושא מדיניות ואקלים ארגוני

 

 

בחירת פעולות בתחום הפעילות הגופנית

טבלת המלצות בנושא פעילות גופנית

 

 

בחירת פעולות בנושא תזונה בריאה 

טבלת המלצות בנושא תזונה בריאה

 

 

בחירת פעולות בנושא סביבה נקייה מעישון

טבלת המלצות בנושא סביבה נקייה מעישון

 

 

בחירת פעולות בנושאי בריאות אחרים

טבלת המלצות בנושא הנקה

 

 

הכנת תכנית עבודה הכוללת יעדים לכל נושא, לוח זמנים, הערכה ואחראים לביצוע

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

מצגת: איך לבנות תכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בשיתוף העובדים?

 

 

 

הכנת תקציב, הצגתו ואישורו בהנהלה

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

מצגת רתימה להנהלה

 

 


צעד 6: בחירת תמריצים ופרסים - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

בחירת תמריצים ופרסים

מתנות ופרסים אפשריבריא: חלופות בריאות יותר לממתקים ולשוקולד

 

 


צעד 7: איתור משאבים נוספים - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

זיהוי מקורות למשאבים ולתמריצים מתוך ומחוצה לארגון

משאבים אפשריבריא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

אירועי ספורט אפשריבריא: רשימת אירועי פעילות גופנית ארציים

 

 

זיהוי מקורות אנשי מקצוע וארגונים, ממשלתיים, ציבוריים ומהמגזר השלישי העשויים לתמוך ביוזמה

משאבים אפשריבריא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

 

 

בחינת שימוש בספקים חיצוניים

 

 

 

סיכום איך מיישמים? (צעדים 8-10) – "ארגז כלים" וסטטוס ביצוע

צעד 8: שיווק התכנית ושיתוף העובדים - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

תכנון תכנית תקשורתית בארגון בשיתוף העובדים

מצגת: איך לנהל תקשורת ארגונית יעילה?

 

 

השקה רשמית (טקס/אירוע) בנוכחות ההנהלה

 

 

 

חשיפת התכנית, הפעולות והמסרים בקרב העובדים, במגוון ערוצים מותאמים לצרכים, ולאורך התכנית

 

 

 

קיום אירועים, תחרויות ומתן תמריצים, הכרה ופרסים לאורך התכנית

 

 

 

 


צעד 9: ניהול התכנית - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

קיום פגישות ועדת היגוי או צוות באופן קבוע

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

 

 

תיאום וניהול התכנית או התקציב

 

 

 

בחינה מתמדת של מקורות ומשאבים לתמיכה ולתמרוץ

משאבים אֶפְשָׁרִיבָּרִיא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

אירועי ספורט אֶפְשָׁרִיבָּרִיא: רשימת אירועי פעילות גופנית ארציים

 

 

וידוא ביצוע כל מרכיבי התכנית

 

 

 

 


צעד 10: מדידה, הערכה ושיפור מתמיד - תקציר

שלבים מרכזיים, הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

שלבים מרכזיים

הערות והמלצות לכלים

ביצעתי

סטטוס

תכנון וביצוע מדידה והערכה באמצעות כלי המדידה והמיפוי בנקודות זמן קבועות

שאלון הערכת ותכנון מדיניות ארגונית, המכונה OHA  (Organizational Health Assessment)

שאלון הערכת סיכונים וצרכי בריאות העובד (HRA)

דוגמה של דוח פרופיל בריאות

היקף ההערכה והמדידה משתנה בהתאם לגודל הארגון ומשאביו. בארגונים קטנים ניתן לבצע זאת באופן בלתי פורמלי ובארגונים בינוניים באמצעות סקרים, ראיונות וקבוצות דיון

 

 

ניתוח הממצאים ועריכתם להצגה להנהלה ולעובדים, יחד עם משוב לגבי התהליך