home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא התכנית הלאומית לחיים פעילי ובריאים

אפשריבריא בכל התחומים

להיות בתנועה

פעילות גופנית, גם כזו שניתן לבצע לבד בלי לצאת מהבית או אפילו מהחדר ,מסייעת בהפגת המתח, שמירה וחיזוק של השרירים והעצמות, וגם משמשת דרך נהדרת להעביר את הזמן – שלא מול המסכים.

להיות בתנועה

פירוט מתקני הספורט בישראל לפי: סוג ,מיקום, תנאי המתקנים, התאמה לתחרויות בינלאומיות, גוף מפעיל, נגישות לנכים ואפשרות חנייה.

אפשריבריא בשגרת קורונה

עוד כתבות בנושא