home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא התכנית הלאומית לחיים פעילי ובריאים

אפשריבריא בכל התחומים

להיות בתנועה

להיות בתנועה גם בהיריון

במהלך ההיריון, פעילות גופנית יכולה לסייע בשמירה על מהלך היריון תקין וכן ולהכין את הגוף ללידה. אבל איך וכמה להתחיל? וכיצד לשמור על המוטיבציה לאורך הזמן?

להרגיש טוב

על שעות שינה והשמנה

ויתור על כמות מספקת של שעות שינה גובה מחיר בריאותי משמעותי ממבוגרים וגם מילדים

שבוע ההנקה הבינלאומי

עוד כתבות בנושא