home icon work icon education icon city icon

אורח חיים פעיל ובריא במערכת החינוך בזמן מלחמה

המלצות וחומרי הוראה לפעילות גופנית ולאורח חיים בריא בלמידה פיזית ומרחוק ולמרכזי מפונים

בתום חופשת הסוכות של שנת 2023 תלמידי ישראל חוזרים לספסל הלימודים לאחר טראומה כואבת ומטלטלת, הרבה אי ודאות ובמצב מלחמה. בעת חירום, ההשלכות על יום הלימודים הסדיר הן רבות. לעיתים לא ניתן כלל לקיים לימודים בבתי הספר שנדרשים להיערך באופן שונה ומצומצם במרחב הלימודים.

בעת הזו ישנם גם אוכלוסיות שלמות שנעקרו מבתיהם ומתגוררות במלונות בישובים אחרים. ההתמודדות בכל מקום יכולה להיות שונה בהתאם להוראות פיקוד העורף או מצב החירום זאת לצד ההתמודדות עם מצבי אבל שכול וחרדה.

הניסיון בהתמודדות במצבי חירום ובמלחמה העשיר את המיומנויות והכלים שיש במערכת החינוך ובקהילה לתת לתלמידים מענים פדגוגיים וחינוכיים גם בזמנים אלו.
רבים מהתלמידים היום התנסו אף הם בלמידה מרחוק ובמצבי שיבוש שונים בלמידה.

חשוב לזכור שדווקא בעת חירום – שגרה, למידה, עשייה, מפגש עם דמויות סמכות (רצוי קבועות), ועם קבוצת השווים יכולה לסייע לילדים.
פעילות גופנית, תנועה, תזונה בריאה ואורחות חיים בריאים הוכחו כתורמות להפחתת לחץ ומתח ולכן חיוני לתת מענה פדגוגי לפעילות הגופנית. יתרה מכך, רצוי לשלב את פעילויות אלה במהלך שיעורי הדעת האחרים.
להלן קישורים למענים לעובדי הוראה בלמידה מרחוק ובלמידה פיזית.

טיפים לאורח חיים בריא ופעיל בקרב בני נוער

על קצה המזלג לימים אילו: המלצות בנושאי שינה, זמן מסך, פעילות גופנית ותזונה – כאילו שניתן להעביר לתלמידים וגם להורים.

עלון עברית – טיפים לאורח חיים בריא ופעיל בקרב בני נוער
עלון בערבית – טיפים לאורח חיים בריא ופעיל בקרב בני נוער

חומרי הוראה

להלן ריכוז חומרי הוראה מגוונים לגילאים השונים ולמצבים השונים.

המלצות ורעיונות ישומיים להגברת פעילות גופנית במהלך היום

באוגדן שלפניכם תוכלו למצוא משחקי חברה תנועתיים, הפוגה ספורטיבית שניתן לשלב במהלך השיעור לבתי ספר יסודיים:
המלצות ורעיונות יישומיים להגברת פעילות גופנית במהלך היום לבתי ספר יסודיים

במצגת שלפניכם רוכזו המלצות ורעיונות יישומיים להגברת פעילות גופנית לחטיבות ביניים וחטיבות עליונות, כולל לינקים לפעילויות וסרטונים:
המלצות ורעיונות ישומיים להגברת פעילות גופנית לחטיבות ביניים וחטיבות עליונות

מענים למפונים – תחום דעת חדש: אורח חיים

בימים אילו רבים מהתלמידים מפונים או עקורים מבתיהם לבתי מלון והארחה. עבורם ישנם חומרי הוראה מותאמים למגבלות הללו. כחלק משיתוף הפעולה עם האגף לחינוך יסודי ובהתאם להיערכות להקמת מערכי חינוך במרכזי המפונים והמתפנים והנגשת תכנים רלוונטיים, הוחלט על פיתוח תחום דעת אורח חיים במקביל לתחומי הליבה (שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים).
מתוך מגוון הנושאים של היחידה בחרנו להתמקד בשלושת הנושאים: תזונה בריאה, פעילות גופנית ותנועה-גוף-נפש בכדי לתת את המענה המיטבי לצוותים ולילדים במרכזים.
חינוך גופני ואורח חיים - מערכי שיעור ופעילויות מומלצות לחינוך היסוד

משרדי הבריאות והחינוך פועלים יחד במסגרת התוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים אפשריבריא במשך כל השנה, לעידוד ליווי ופיתוח של מהלכים לעידוד פעילות גופנית, תזונה בריאה ובכלל אורח חיים בריא. בנוסף לשותפות הישירה של אפשריבריא עם משרד החינוך מתאמי הבריאות ברשויות המקומיות "אפשריבריא בעיר" מסייעים למתן מענים שונים בימים אילו לילדים ובני הנוער.
בנוסף לריכוז המידע להלן שנערך במיוחד לימי המלחמה תוכלו למצוא באתר אפשריבריא מידע רב נוסף.

לקריאה נוספת

אפשריבריא במערכת החינוך
להיות בתנועה: ילדים ונוער
גיליון הציונים של ישראל בפעילות גופנית בילדים ונוער