home icon work icon education icon city icon

התוויות האדומות מגיעות: סימון מוצרי מזון מזיק

בקרוב נוכל לדעת בקלות ובמהירות אם במוצרי המזון יש כמויות סוכר, שומן ונתרן שחורגות מהסף שקבע משרד הבריאות. למה נועד המהלך וכיצד הוא ישפיע על הבריאות שלנו?

סימון מוצרי מזון מזיק

בינואר 2020 על אריזות כל מוצרי המזון המכילים כמויות גבוהות מהרף שנקבע, של סוכרים, שומן רווי, ונתרן (מלח) יופיעו סימונים אדומים, ברורים שמגדירים אותם באופן מפורט ובולט כמוצרי מזון מזיק. מדובר במהלך פורץ דרך של משרד הבריאות כחלק מפעילותו בתכנית הלאומית אפשריבריא, שהתקבל במסגרת המלצות ועדת האסדרה שהוביל המשרד, וקבלת  אישור הכנסת בדצמבר 2017 לאחר דיונים ארוכים וממושכים.

איך הסימון מסייע לנו לצרוך מזון בריא יותר?

  • לאפשר לנו לבחור בריא יותר: מטרת התקנות החדשות היא להנגיש מידע, לנו- הצרכנים בדבר הערך התזונתי של מזון ארוז מראש, באופן ברור, באמצעות סמלים המיידעים כי המזון מכיל כמות גבוהה של נתרן, סוכרים או חומצות שומן רוויות, ובכך בחירה מושכלת של מזונות בריאים יותר. הצורך במידע ברור ונגיש גדל ככל שמוצרי מזון רבים יותר נושאים מסרים שיווקיים המציגים אותם כ"בריאותיים" יותר, בעוד למעשה הם מכילים כמויות סוכר, שומן רווי ונתרן המכניסות אותן להגדרה של מזון מזיק.
  • לסייע לנו לקבל החלטות מהירות בנקודות המכירה: במכולת, במזנון בחוף הים, בסופרמרקט, בכל מקום בו אנחנו צריכים להחליט מה לקנות ומהן האפשרויות המזיקות פחות שעל המדף.
  • לסייע בחינוך והסברה לילדים: הסימונים האדומים שנבחרו נושאים איורים פשוטים וברורים, כך שגם ילדים, לאחר הסבר מתאים, יוכלו לדעת ולהבחין האם המוצר שהם מחזקים בידיהם הוא מוצר מזון מזיק.
  • תעשיית המזון תפתח מוצרים בריאים יותר: עוד לפני שהסימונים האדומים הופיעו על האריזות, ניתן לראות כי בתעשיית המזון מפתחים ומשיקים מוצרים חדשים עם כמויות סוכר, שומן ומלח נמוכות יותר, כדי שלא יסומנו בתוויות האדומות. מוצרים ותיקים אחרים עוברים תהליך "רה-פורמולציה" במסגרתו נערכים שינויים בהרכב ובמתכון המוצר, כך שיעמוד בתנאי הסימון החדש. כך או אחרת – חלק ניכר מהמוצרים על המדף צפויים להכיל כמויות מופחתות של סוכרים, שומנים ונתרן.

הסימון האדום למוצרי מזון מזיק מאפשר לנו להחליט שמוצרים נושאי סימון אדום מפסיקים להיות חלק מרשימת הקניות שלנו כמשפחה, או מרשימת הכיבוד למסיבות וימי הולדת בבתי הספר ובגני הילדים.

אלו מוצרים יחויבו בסימונים אדומים?

בתקנות יש הבחנה בין מזונות מוצקים לנוזליים, וכן שתי "פעימות" בתהליך, שבהם ערכי הסף לסימון ישתנו:

פעימה ראשונה ינואר 2020:

פריט סימון​ כמות ב-100 גרם מזון מוצק​ כמות ב-100 מ"ל מזון נוזלי​
נתרן 500 מ"ג  400 מ"ג
סך סוכרים​ 13.5 גרם 5 גרם
סך חומצות שומן רוויות​ 5 גרם 3 גרם 


פעימה שנייה, ינואר 2021:

פריט סימון​ כמות ב-100 גרם מזון מוצק​ כמות ב-100 מ"ל מזון נוזלי​
נתרן​ 400 מ"ג​ 300 מ"ג
סך סוכרים​ 10 גרם 5 גרם 
סך חומצות שומן רוויות​ 4 גרם 3 גרם

חשוב לזכור: העובדה כי מוצר מזון מסוים לא מחויב לשאת סימון אזהרה אדום לא הופכת אותו בהכרח למוצר בריא, מומלץ או מאושר בידי משרד הבריאות.

לקריאה נוספת:

הנוסח המלא של תקנות הגנה על בריאות הציבור, סימון תזונתי, התשע"ח-2017
תוויות מזון מזיק באתר משרד הבריאות
המדריך לקניית מזון, אתר משרד הבריאות