home icon work icon education icon city icon

שתיית אלכוהול נתפסת לרוב כאקט חברתי, אך בפועל מה שעלול לקרות הוא השפעה מדכאת הגוררת עימה השלכות שליליות רבות.

מי הברז בישראל בטוחים וראויים לשתייה בכל מקום. אנחנו צריכים לשתות יותר, במיוחד בקיץ, כשהטמפרטורות עולות. איזו דרך עוברים מי השתייה עד הברז, למה מומלץ לשתות אותם, ומידע נוסף על מוצר הצריכה החשוב ביותר...

הציגו לי כתבות נוספות