home icon work icon education icon city icon

סקר: תמיכה גורפת בהפחתת שתייה ממותקת בישראל

סקר מיוחד עבור אפשריבריא שנערך על ידי אוניברסיטת תל אביב מצביע על מוכנות גבוהה של הציבור בישראל להפחתת צריכת משקאות ממותקים

האם אפשר לצמצם באופן משמעותי את היקף שתיית המשקאות הממותקים בארץ? מממצאי סקר אינטרנטי, שנערך על ידי החוקרים: פרופ׳ נורית גוטמן, גב׳ גיתית בר-און, גב׳ נעמה אפל, ד"ר אימי לב. מהחוג לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב עבור התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים - אֶפְשָׁרִיבָּרִיא, בקרב 1,013 נשאלים (המייצגים אוכלוסייה יהודית בוגרת מעל גיל 18 המשתמשת באינטרנט), עולה כי קיימת בציבור מוכנות גבוהה להפחתת היקפי צריכת השתייה הממותקת מסיבות בריאותיות.

רוצים לצמצם

הממצא הבולט הראשון בסקר הוא הנכונות הגבוהה לצמצם משמעותית את צריכת השתייה הממותקת. רוב הנשאלים חשבו שלהם ולבני ביתם זה יהיה קל, אבל שלאחרים יהיה קשה יותר: כמענה לשאלה: 'במשקאות ממותקים קנויים יש כמות רבה של סוכר, שעלול לגרום לבעיות בריאות, כמו: סוכרת, לחץ דם גבוה, השמנה, מחלות ולב ועששת. באיזו מידה נראה לך שאתה, בני משפחתך, ואנשים בכלל, יהיו מוכנים להפסיק, או לצמצם משמעותית צריכת משקאות ממותקים קנויים?' רוב גורף (83%) הביע מוכנות גבוהה או בינונית: 69% ענו כי יהיו מוכנים לכך במידה רבה מאוד, או במידה רבה. 14% מוכנים לצמצם במידה בינונית. לעומתם, רק 12% השיבו שהם אינם מוכנים להפסיק או לצמצם משמעותית צריכת משקאות ממותקים קנויים. הסקר מצא פער קטן בנכונות לצמצם שתייה ממותקת בין גברים לנשים: 72% מהנשים מוכנות לצמצם את השתייה הממותקת, לעומת 67% מהגברים.

ומהי תמונת המצב הקיימת?

ב-5% מהבתים אף פעם לא שותים שתייה ממותקת, ב-25%, כמעט ולא שותים שתייה ממותקת בכלל, למעט באירועים מיוחדים וב-29% מהבתים שותים פעם אחת בשבוע. לעומת זאת, ישנו מיעוט שצורך משקאות ממותקים במידה גבוהה יחסית: בכחמישית (19%) מהבתים, שותים שתייה ממותקת מספר פעמים בשבוע, ב-9% מהבתים נוהגים לשתות פעם אחת ביום שתייה ממותקת, ובבתי 13% מהנשאלים שותים שתייה ממותקת מספר פעמים ביום.

ילדים ושתייה ממותקת

באופן גורף הייתה תמיכה בקרב המשיבים שחשוב שילדים לא ישתו בכלל משקאות ממותקים, וכן תמיכה בחקיקה להגביל מכירת משקאות ממותקים בקרבת בתי הספר. לשאלה: עד כמה חשוב שילדים לא ישתו בכלל משקאות ממותקים קנויים מטעמי בריאות? ענו 86% מהנשאלים שזה חשוב או חשוב מאוד, 9% סברו שזה חשוב במידה בינונית, ואילו ל-4% זה לא חשוב או חשוב במידה מועטה.

לשאלה: על פי המלצות ארגון הבריאות העולמי, אין לאפשר מכירת משקאות לא בריאים בקרבת בתי ספר. 21 מדינות בעולם כבר פועלות לפי המלצה זו. בימים אלה משרד הבריאות מקדם חקיקה דומה. באיזה מידה את/ה תומך בכך?
82% תומכים בקידום חקיקה בארץ בנושא, 8% מגלים עמדה ניטראלית והם חסרי דעה, ואילו 8% מתנגדים ליוזמה זו.

לקריאה נוספת

דוח המחקר המלא, החוג לתקשורת, אוניברסיטת ת"א