home icon work icon education icon city icon

תזונה בריאה בגינה

מדריך לרכזים, מתנדבים, תזונאים, אנשי חינוך והציבור המבקר בגינות הקהילתיות איך לייצר שיח בנושאי תזונה ואורח חיים בריא.

תזונה בריאה בגינה – מדריך מעשי לקידום תזונה בריאה בגינות קהילתיות

מדריך לרכזים, מתנדבים, תזונאים, אנשי חינוך והציבור המבקר בגינות הקהילתיות איך לייצר שיח בנושאי תזונה ואורח חיים בריא. המדריך מכיל רעיונות לפעילויות ומפגשים המעניקים ידע ומיומנויות בנושאי בישול ים תיכוני, צרכנות בריאה, תזונה נבונה, קיימות, סימון מזון ואימוץ הרגלי אכילה בריאים. המדריך כולל גם הסבר על קשר המזון לתזונה בריאה של משרד הבריאות.

קידום ההמלצות לתזונה בריאה יכול לסייע במניעה ראשונית של השמנה ותחלואה ואף במניעה שניונית. גינות קהילתיות יכולות להוות קרקע פורייה וטבעית לכך. חשיפה למגוון תוצרת הגינה ושילובה בבישול הביתי מגדילה את הסיכויים לאכילה מגוונת ואימוץ הרגלי אכילה בריאים לכל.

להורדת המדריך