home icon work icon education icon city icon

ארוחה משפחתית זה אפשריבריא

ארוחה משפחתית אחת ביום עשויה להקטין את הסיכון של בני נוער לסבול מהשמנה בגילאים מבוגרים יותר.

ארוחות משפחתית משותפות לכל בני הבית בכל יום הם מנהג שהפך קשה יותר ויותר ליישום במהלך השנים. השגרה החדשה מאלצת אותנו לא פעם לוותר על ארוחות מסודרות, "ולחטוף" משהו על הדרך. כיוון שכך, במהלך ימי השבוע יש להורים מעט הזדמנויות להשפיע על המזונות אליהם הילדים נחשפים, על הרגלי האכילה שלהם, ועל שילוב ירקות ופירות בתפריט היומי. בנוסף, חלק ניכר מההורים חש צורך "לפצות" את הילדים לאחר השעות הרבות שבילו בצהרונים ובחוגים, ורצון זה לעיתים בא לידי ביטוי באכילת מזון מהיר, מעובד, חטיפים וממתקים. כל זה כמובן, עוד לפני שדיברנו על ילדים ובני נוער המבלים, לרוב לבדם, שעות ארוכות מול המסכים השונים.

יתר על כן, במחקרים רבים שנערכו בנושא נמצא כי יש לארוחה המשפחתית הרבה מאוד יתרונות – שלא כדאי לוותר עליהם. למרות הקושי הכרוך בקיומן השוטף בשגרה, ארוחות משפחתיות מספקות תועלות שלא כדאי לוותר עליהן:

  • ארוחה משותפת יוצרת הזדמנות לפיתוח קשרים בין בני הבית, תרגול מיומנות חברתית על ידי הקשבה והתעניינות באחר.
  • בארוחה המשפחתית ישנה הזדמנות לשתף במתרחש מחוץ למסגרת הביתית ולספק תמיכה הדדית בשעות משבר וקושי.
  • בזמן הארוחה המשפחתית יש להורים יכולת לפקח על כמות המזון ואיכות, אותו צורכים הילדים.
  • הארוחה המשפחתית תוכל להפוך לחלק מהשגרה היומיומית בחיי הילדים ותקנה תחושת ביטחון ויציבות ותתרום לליכוד משפחתי.

    במחקר של אוניברסיטאות קולומביה ומינסוטה שפורסם במגזין לרפואת ילדים Journal of Pediatrics, , החוקרים בדקו מידע שנאסף בחטיבת ביניים/תיכון מכ-2,100 בני נוער אמריקניים ממינסוטה, שהשתתפו בתכנית שעקבה אחרי הרגלי האכילה והפעילות הגופנית שלהם, ולבחינת גורמי השפעה שונים על בריאותם בהמשך חייהם. לאחר עשר שנים, החוקרים שבו וראיינו את אותם הנבדקים בשנית. בין היתר, הנבדקים נשאלו לגבי הרגלי הארוחות המשפחתיות שלהם.
  • בממוצע, 51% מבני הנוער שהשתתפו במחקר היו בעלי משקל עודף, ו-22% סבלו מהשמנת יתר.
  • בקרב בני הנוער שבבתיהם מעולם לא קיימו ארוחות משפחתיות, 60% היו בעלי עודף משקל, ו-29% סבלו מהשמנת יתר.
  • נמצא קשר בין קיום ארוחות משפחתיות בתקופת ההתבגרות, אפילו 1-2 ארוחות בלבד בשבוע, לבין שיעורי השמנה נמוכים יותר בגילאים מבוגרים יותר.
החוקרים הסיקו כי ארוחות משפחתיות עשויות להגן מפני השמנה, בין היתר בשל היותן הזדמנות לחיבור רגשי בין בני המשפחה, חיזוק הקשרים, מתן דוגמה אישית של ההורים להרגלי אכילה משופרים, והגשת מזון בריא יותר הכולל ירקות, פירות ודגנים מלאים.

מקפידים על ארוחות משפחתיות? מוזמנים לכתוב בתגובה מטה, או לשתף אותנו ולשלוח תמונה ואנחנו נפרסם אותה בפייסבוק שלנו בפינת #רגע_אפשריבריא.

לקריאה נוספת

למחקר המלא A family meal a day may help keep obesity away