home icon work icon education icon city icon

יוצרים עם קשת המזון

דרכים להטמעת קשת המזון החדשה לקהלי יעד שונים ובמסגרות השונות בקהילה

פירמידת המזון ליוותה אותנו במשך שנים רבות, היא נלמדה במגוון מסגרות, היא נכחה כמעט בכל מצגת או שיעור בנושא תזונה בריאה והיא חקוקה היטב בזיכרוננו.

לכן, יש צורך בשינוי תודעתי נרחב ומשמעותי, תהליך הטמעה רחב היקף וארוך טווח של קשת המזון שיביא להבנת המלצות התזונה החדשות וליישומם במרחב האישי, המשפחתי והחברתי.

להרחבה על קשת המזון – קשת המזון לתזונה בריאה

איך מטמיעים את קשת המזון החדשה?

לצורך ההטמעה נדרשת חשיבה יצירתית, שיתופי פעולה, התאמות לקהלי יעד שונים (גיל הרך, יסודי, חטיבת ביניים ותיכון, גיל שלישי ועוד) ופרסום נרחב במדיות השונות לפי האסטרטגיות העיקריות:

מהלכי מדיניות ונהלים כלליים - לדוגמא חוזר מנכל לכיבוד בריא בישיבות ובכנסים - נציבות שירות המדינה

הסביבה הפיזית והמרחב הציבורי והסברה – עיצוב המרחב הציבורי בשווקים הפתוחים ובסמוך למקומות ממכר מזון, הקרנה של קשת המזון על מסכים בחדרי המתנה בקופות חולים, הצגת הקשת כשומר מסך במחשבים במקומות עבודה, פרסומים והפצת מידע במדיות השונות – ראו גם רשתות חברתיות של אפשריבריא, ועוד.

תכניות במסגרות חינוך ובקהילה – הכשרה ועדכון של אנשי מקצוע, הנגשת מידע לעדכון ולפיתוח חדש. תכנים רבים שקיימים במסגרות השונות כמו פוסטרים, מערכי שיעור ומצגות שבהם מוצגת פירמידת המזון נדרשים לעבור עדכון עקב השינוי שנעשה מהפירמידה לקשת המזון החדשה. אנו ממליצים לעבור על כל התכנים הקיימים במדיות השונות ולעדכן בהתאם.

הקבצים באתר:

הקבצים מופיעים במגוון פורמטים: pdf, png, jpg.

להורדת החומרים הגרפיים השונים

המשיכו לעקוב אחר פרסומים חדשים בנושא שיעלו במהלך השנה.

קבצים אלו מיועדים למתאמי הבריאות ובעלי תפקידים שונים ברשויות המקומיות, צוותים חינוכיים במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות, אנשי מקצוע בשירותי הבריאות השונים ועוד.

כל פיתוח והטמעה יעשה על בסיס הנחיות המזון החדשות וציון מקור (משרד הבריאות ואפשריבריא). מומלץ להיוועץ בתזונאיות המחוזיות של בריאות הציבור ובתזונאיות העירוניות לצורך פיתוח ועריכת חומרים חדשים.

סרטון קשת המזון החדשה - עברית
סרטון קשת המזון החדשה - ערבית