home icon work icon education icon city icon

תזונה בריאה כהלכה לפי פרשות השבוע והחגים

החיבור בין המלצות התזונה הבריאה לבין ערכי התורה והדרכות גדולי ישראל לאורך הדורות, מובא באמצעות ערכת חומרים וספר מאויר במיוחד לציבור החרדי. לחפצים בשמירת החיים.

בס"ד
תזונה בריאה כהלכה - החיבור בין המלצות התזונה הבריאה לבין ערכי התורה והדרכות גדולי ישראל, מובא באמצעות ספר מאויר וערכת מאמרים, במיוחד לציבור החרדי.
החיבור נכתב עבור הציבור הרחב, יראי השם, החפצים בשמירת החיים לאחרונה יצא הספר 'לחפצים בשמירת החיים' שייחודו ומטרתו להציג חיבור בין ערכי התורה והדרכות גדולי ישראל לאורך הדורות, יחד עם המלצות התזונה הבריאה העדכניות של משרד הבריאות המסייעת במניעת מחלות.

המלצות אלה נכתבו לאחר עבודת עומק יסודית ומקיפה והן מציגות את המסקנות הנכונות לנהוג בהן הלכה למעשה. התכנים ערוכים כמאמרים על פי פרשות השבוע והחגים, ומובאים בהגשה קלילה וברורה לכל נפש ומלווים באיורים חביבים במיוחד.
הספר זכה להסכמות של גדולי ישראל.

מה הקשר בין שמירת החיים ואכילה?

בדרך כלל המושג 'שמירת החיים' מתקשר עם 'הלכות שמירת הלשון' ולאוו דווקא עם ענייני אכילה, בנידון דידן אין סתירה. הרמב"ם מגדולי הפוסקים בכל הדורות, איש אשכולות וראש המדברים בענייני רפואה כרך בנשימה אחת את חשיבות 'שמירת הלשון' יחד עם הצורך בשמירת הפה מאכילה מזיקה וכך הוא דרש ב'משנה תורה' (הלכות דעות ד, טו): "הוא ששלמה אמר בחוכמתו: 'שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו' כלומר שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלשבוע, ולשונו מלדבר אלא בצרכיו".

גם בימינו ידוע ומחוור כי אכילה מזינה ומאוזנת היא מרכיב בסיסי לבריאות הגוף והיא המשפיעה על כוחנו המוקדש לעבודת השם. רק מתוך בריאות ניתן ללמוד תורה בצלילות הדעת, לקיים מצוות בחריצות ובמרץ, להיות שמחים באמונתנו ולהיות נינוחים ונעימים לבריות. יחד עם זאת לאכול בסגנון מאוזן ובריא לאורך זמן זו משימה לא קלה בלשון המעטה.

ניתן לומר באופן ברור, שההתמודדות עם תאוות האכילה היא אחת מניסיונות דורנו. וכך כתב ה'בן איש חי' (פרשת פנחס): "ואין דבר שיהיה ליצר הרע תגבורת מצידו על האדם כמו תאוות אכילה ושתיה". כלומר - אחד הניסיונות הקשים ביותר בהם היצר אינו מרפה הוא ניסיון תאוות האכילה.
"לחפצים בשמירת החיים" - הדרך לאיכות חיים ותזונה בריאה כהלכה לפי פרשות השבוע והחגים החיבור נכתב עבור הציבור הרחב, יראי השם, החפצים בשמירת החיים.

אכילה רגשית

דגשים והנחיות לשימוש

אנו תקווה שמידע והמלצות חשובות בנושא תזונה ישתלבו בערכים ודרכי הנגשה המתאימים לציבור האוכלוסייה חרדית בשגרה ובחירום.
מקדמי בריאות וגורמים נוספים העובדים עם האוכלוסייה החרדית ברשות המקומית ובקהילה יוכלו לעשות שימוש בכלים אלו בדרכים מגוונות. הנה כמה הצעות לשימוש:

  • עיון בספר בשלמותו עם אפשרות להדפיסו לפורמט קשיח.
  • הפקת הספר הקשיח והפצתו כמתנת חג, למוסדות חינוך, כמחלק מאירוע, ועוד.
    הספר "לחפצים בשמירת החיים - תזונה בריאה, הדרר לבריאות איתנה כהלכה לאור הפרשה" (להורדה)
  • קריאת המאמרים לפי סדר פרשות השבוע והחגים במסגרות שונות או בבית מתוך הספר.
  • מאמרים נפרדים לפי פרשה לשימוש בנפרד, להורדה, להדפסה ולמשלוח כל מאמר בנפרד במועד המתאים.
  • הקמת "פינת תזונה בריאה שבועית" בעלוני שבת, כוללים, מוסדות חינוך, מקומות עבודה, דיוור בתפוצה רחבה דרך הדואר האלקטרוני, קבוצות וואטסאפ כשרות וכדומה שבהם יפורסמו המאמרים מידי שבוע.

בעת חירום (במלחמה):

  • חלוקת הספר הקשיח או דפי הפרשות בנפרד למפונים השוהים במלונות ובתי הארחה.
  • שליחה בהתאם לפרשת השבוע במיילים, קבוצות ווטסאפ ייעודיות ועוד.
  • שילוב במידע שמועבר למפונים וכדומה.

מאמרים מתוך הספר, לפי פרשת השבוע

מומלץ להדפיס ולהשתמש בנפרד בהתאם לפרשה: