home icon work icon education icon city icon

אירופה רוצה עתיד בריא יותר: התכנית לתזונה בריאה

אירופה רוצה עתיד בריא יותר: תכנית חדשה מטעם האו"ם תפעל לתזונה בריאה יותר

מתוך אתר ארגון הבריאות העולמי

החל משנת 2015 שבה מדינות אירופה אימצו פה אחד תכנית פעולה בתחום התזונה (Food and Nutrition Action Plan 2015-2020) הן פועלות במטרה להפחית את ההיקפים של ההשמנה בקרב האוכלוסייה והמחלות הנלוות: סוכרת מסוג 2, מחלות לב וכלי דם, יתר לחץ דם ומחלות נוספות, שאחראיות לכ-86% מהתמותה המוקדמת באירופה.

הרבה שומנים ונתרן - מעט ירקות

בין הגורמים המרכזיים להשמנה והמחלות הנובעות ממנה נמצאת תזונה שכוללת צריכה קלורית עודפת של שומנים, סוכרים ומלחים עודפת וצריכה מועטת של פירות, ירקות ודגנים מלאים. כדי להעלות את המודעות בקרב האוכלוסייה במדינות אירופה (בדגש על אוכלוסיות במעמד סוציו אקונומי נמוך ואוכלוסיות פגיעות יותר למחלות והשמנה) נוקטים במסגרת התכנית במספר צעדים, ביניהם:

  • חיזוק מערכות הבריאות הציבוריות וקידום תזונה בריאה יותר
  • הגבלות על שיווק מזונות לא בריאים ומשקאות ממותקים לילדים
  • יצירת סביבות המאפשרות ומקדמות תזונה בריאה
  • הטמעת תזונה בריאה כאורח חיים ולא כדיאטה
  • קידום ותמיכה כלכלית בניטור, מחקר ומעקב אחרי הרגלי התזונה של האוכלוסייה
  • פרסום בולט של ערכיהם התזונתיים של המוצרים על גבי האריזות ושיפור הערכים התזונתיים של רכיבי מוצרי המזון, בין היתר באמצעות הפחתת כמויות הנתרן, השומן הרווי והסוכר בהם.

רצים בפארק, לונדון, הממלכה המאוחדת.
רצים בפארק, לונדון, הממלכה המאוחדת

התכנית גובשה כיוון שמבין ששת אזורי המדינות בחלוקת ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי הוא הנפגע העיקרי ממחלות הקשורות להשמנה. אזור דרום אירופה, שם ישנן אוכלוסיות במעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר ומודעות נמוכה יותר לחשיבות התזונה המאוזנת - נחשב לפגיע במיוחד.

הנתונים המדאיגים מצביעים על כך שב-46 מתוך 53 מדינות באירופה למעלה מ-50% מהאוכלוסייה סובלת מעודף משקל או השמנת יתר. עודף משקל נפוץ גם בקרב ילדים ובני נוער, בממוצע: אחד מתוך 3 ילדים בגילאי 6-9 ביבשת סובל מעודף משקל או השמנת יתר.

אחת הסוגיות החשובות שהתכנית מתמודדת עימן היא הפגיעות של אוכלוסיות חלשות יותר: הנגשת מזון בריא יותר לאותן האוכלוסיות, הנגשת מידע לגבי חשיבות תזונה בריאה וסיוע גם בהיבטים הכלכליים לשיפור התזונה של האוכלוסיות הללו. בנוסף, שמה התכנית דגש על הסברה, חינוך והטמעה של תכניות לקידום בריאות בקרב נשים בהריון ואמהות ואבות צעירים כדי ללמדם דגשים לגבי תזונת תינוקות, פעוטות וילדים כבר מגיל צעיר. התכנית מלווה על ידי אנשי מקצוע, חוקרים ויועצים מטעם ארגון הבריאות העולמי (WHO) לאורך כל שלביה ואף תתרחב לזירה העולמית ותקיף מטרות נוספות כמו הפחתת עודף משקל בפעוטות וילדים עד גילאי 5, הפחתת צריכת המלח באוכלוסייה הממוצעת ב-30%, הגדלת שיעורי ההנקה עד גיל 6 חודשים ב-50% והפחתת שיעור האנמיה בקרב נשים בגיל הפוריות שאינן בהריון ב-50%.

התכנית המלאה באתר ארגון הבריאות העולמי WHO