home icon work icon education icon city icon

מהלכי מדיניות לקידום הבריאות במקומות העבודה

סיכום של צעדי החקיקה והרגולציה לקידום פעילות גופנית, תזונה בריאה והפחתת העישון במקומות העבודה

מרבית העובדים מבלים במקומות העבודה ובדרך אליהם ומהם הביתה חלק נכבד משעות היום, ולכן כבר לפני כשני עשורים הבינו במשרד הבריאות ובממשלה את הצורך ביוזמות שיאפשרו לעובדים לקיים שגרת חיים בריאה יותר במקום העבודה, ולהסיר חסמים ארגוניים ורגולטוריים, כדי להפוך את היוזמות האלה לכדאיות יותר עבור המעסיקים.

בשנת 2005 השיק משרד הבריאות יוזמה בשם "לעתיד בריא 2020" שגיבשה תכנית אב לקידום בריאות ומניעה וכללה יעדי בריאות ותכניות נתמכות ראיות להשגתן. כדי לממש את התכנית הזו וכך להפחית את רמת התחלואה והתמותה הקשורה בהשמנה, מחלות לב וכלי דם, סרטן וסוכרת בישראל קיבלה הממשלה החלטה בנובמבר 2011 להקים תכנית לאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא. בסעיף 2 ב' של ההחלטה צויין כי יש לפעול ל"גיבוש תכניות לעידוד פעילות גופנית ותזונה נכונה במערכת הבריאות, במערכת החינוך, ברשויות המקומיות ובמקומות העבודה, באמצעות חינוך לבריאות ולביצוע פעילות גופנית, תיקוני חקיקה, פיתוח תמריצים כלכליים לקידום הנושא ויצירת תשתית סביבתית מתאימה". בהחלטה נקבעו שורה של פעולות שמשרדי הממשלה השונים ינקטו בהם, כולל שינוי תקנות, כדי לקדם את שיפור התזונה, המודעות לפעילות גופנית ומניעת עישון.
לנוסח המלא של ההחלטה באתר משרד ראש הממשלה

כחלק מהחלטת הממשלה, הוקמה התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים – אפשריבריא, שמהווה מסגרת-על לאומית, הכוללת היבטים מדיניים, חברתיים וכלכליים, להובלת תהליך ליצירתה של סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות של בריאות במדינת ישראל. התכנית פועלת בהובלת משרד הבריאות, משרד החינוך, ומשרד התרבות והספורט.
למידע נוסף: "אפשריבריא – שותפים לדרך"

פעילות גופנית

הקלת נהלי קבלת אישור להתאמן בחדרי כושר

במקומות עבודה רבים מציעים לעובדים מינוי מוזל או מסובסד לחדר כושר או מרכז ספורט (במקום העבודה או כחלק מההטבות הנלוות). עד לא מזמן, עובדים שרצו לבצע פעילות גופנית במכון כושר, נאלצו להגיע לרופא המשפחה לקבלת אישור. חובה זו היוותה מכשול מנהלי בפני המעוניינים לעסוק בפעילות גופנית במכוני הכושר.

כדי להתמודד עם הסיטואציה שפגעה באזרחים בכלל ובעובדים שהיו מעוניינים להתאמן בחדרי הכושר במקומות עבודתם, משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט פעלו לתיקון חוק מכוני הכושר, כך שתבוטל חובת הצגת אישור רפואי בהרשמה, והחלפתה בהצהרת בריאות אישית. התיקון התקבל בכנסת ב-2015, וכעת על כל נרשם למלא שאלון רפואי והצהרת בריאות. במקרה שהמתאמן מדווח על בעיה בריאותית העלולה לסכן אותו בעת פעילות גופנית, עליו להמציא גם תעודה רפואית המעידה שאימוני הכושר במכון אינם מהווים סיכון לבריאותו. על קטין לצרף את הסכמתם של הוריו.
לקובץ התיקון לחוק, השאלון וטופס הצהרת הבריאות

עידוד פעילות גופנית בשעות העבודה לעובדי מדינה

במטרה לקדם את בריאות העובדים ואת רווחתם באמצעות ביצוע פעילות גופנית, החליטה נציבות שירות המדינה על הארכת משך ביצוע פעילות גופנית בעבודה בקרב עובדי מדינה, משעה שבועית לשעה וחצי לשבוע. כמו כן נקבע כי ניתן לפצל את הפעילות הגופנית לשני משכי זמן של 45 דקות, וכי מותר לבצעה בסמוך לסיום יום העבודה או בתחילת יום העבודה, אך לא לפני תחילת יום או לאחר סיום יום העבודה. לקובץ "עידוד פעילות גופנית בשעות העבודה לעובדי המדינה" באתר הנציבות

תזונה

כיבוד בריא בישיבות ובכנסים

בפברואר 2019 הוחלט בנציבות שירות המדינה להנחות את משרדי הממשלה ויחידות הסמך לפעול לשמירה על עקרונות התזונה הבריאה. הנחייה זו כללה קביעת כללים לתמהיל המזון והמשקאות המוגשים בישיבות, כנסים וימי עיון המאורגנים על ידם או בשטחיהם, וגם מקרים בהם ניתן שי הכולל מזון לעובדים.

ביוני 2021, בעקבות החזרה לשגרה לאחר משבר הקורונה, ולרגל פרסום המלצות התזונה החדשות, הוציאה הנציבות מסמך מעודכן לפיו בשלב הראשון, המשרדים רשאים להוסיף את האפשרות של הכיבוד הבריא המומלץ לפי קשת המזון החדשה לצד הכיבוד הקיים עד כה, למעט משקאות ממותקים שאסורים בשימוש. מומלץ להסיר או לצמצם את המזונות המזיקים לבריאות. בהמשך, המטרה היא להסיר לחלוטין את כל המזונות המזיקים ולהציע מזונות בריאים בלבד בתפריט המוגש לעובדים במקום העבודה. תמהיל הכיבוד המומלץ יהיה בהתאם לעקרונות התזונה הבריאה בקשת המזון. ההנחה היא שכאשר מוצעות חלופות בריאות במקום העבודה נוצרת סביבה התומכת באכילה בריאה. "כיבוד בריא" מסייע לעובדים לשמור על בריאותם. לקובץ כיבוד בריא בישיבות ובכנסים - באתר הנציבות

הכרה בפירות וירקות המוגשים ככיבוד בעבודה כהוצאה מוכרת לצרכי מס

ב-2018 נקבע ע"י רשות המיסים כי פירות וירקות נכללים במסגרת ההוצאה המוכרת על כיבוד בעבודה לצרכי מס הכנסה. בכך מעודדת המדינה צריכה של מזון בריא במקומות עבודה, בניגוד למצב שרר קודם לכן, בו מעסיקים ועוסקים עצמאיים שהגישו כיבוד בריא (בעיקר פירות וירקות) "נענשו" בכך שלא יכלו להגיש את עלותו כהוצאה מוכרת לרשויות המס, בניגוד למעסיקים שהגישו עוגות, מאפים וכד'. לקובץ הגדרת כיבוד קל - בתקנות מס הכנסה

הפחתת ומניעת עישון

הממשלה החליטה במאי 2011 ליישם תכנית לאומית למניעת העישון ונזקיו. בהמשך לכך עודכנו חוקים קיימים, חוקקו חוקים נוספים, ונוספו תקנות וצווים הנובעים מהם.

חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (1983 וצווים ותוספות בשנים האחרונות)
בחוק מפורטים האיסור והדרישות מבעלי העסקים, ובתוספת לחוק מפורטים המקומות השונים לגביהם הוא חל ומה ההגבלות המדויקות לגבי כל מקום. בצו תשע"ב (2012) נוספה התייחסות לאיסור עישון במקום עבודה (בכל מקום שבו עובדים אנשים ואינו משמש למגורים) למעט חדר מיוחד, אם הוקצה, ובתנאי שהוא נפרד לחלוטין ויש בו סידורי אוורור תקינים והוא אינו מפריע לשאר העובדים. בצו תשע"ט (2018) נקבע שבבתי חולים ובמרפאות חל איסור עישון בטווח של 10 מטרים מהכניסה ומהיציאה.
לקובץ נוסח החוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים

פירוט החוק:

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (1984 ותיקון מ-2003)
מתייחסות לחובת הצבת שילוט איסור עישון, כולל פירוט לגבי מיקום השלט, גודל, תוכן, עיצוב, כמות וכדו'. בסופו יש התייחסות גם למקומות עבודה, שבהם יש להציב שלט על איסור עישון בכל כניסה. גודל השלט יהיה 30X20 ס"מ במקום עבודה ששטחו עד 80 מ"ר, ו- 60X50 ס"מ במקום עבודה ששטחו מעל 80 מ"ר. לקובץ התקנות המלאות להגבלת העישון במקומות ציבוריים

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (2019)
כולל תיקון מקיף לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק משנת 1983, במטרה לצמצם את חשיפת הציבור, ובפרט בני נוער וצעירים, למוצרי טבק. בין השאר, נקבע בו איסור מוחלט על פרסום, שיווק וקידום מכירות של טבק וסיגריות אלקטרוניות, למעט בעיתונות המודפסת; הגדלת שטח האזהרה על עישון שחובה לכלול בפרסומות מותרות, איסור גורף של הצגה בפומבי של מוצרי טבק (כולל במזנונים במקומות עבודה); האחדה של החפיסות (על כולן להיות בצבע חום); הכפפה של הסיגריות האלקטרוניות להגבלות החלות על מוצרי טבק וחובת דיווח של יצרנים ויבואנים למשרד הבריאות על רכיבי מוצרי העישון והסכנות הכרוכות בהם.
לקובץ חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק

ומה בעתיד? משרד הבריאות פועל לצמצם את היציאה של עובדים להפסקות עישון מרובות הפוגעות הן בפריון העבודה והן בעובדים ובסביבתם.

הנחיות רפואה מונעת

נוהג ביצוע בדיקות סקר לעובדים הולך ומתרחב בשנים האחרונות. מוצעות חבילות של בדיקות מגוונות למנהלים ואלו אמורים להחליט אם לקנותם עבור עובדי החברה שלהם או לא. אלא שאין תמיכה מדעית לביצוע הרבה מהבדיקות המוצעות. אי לכך, הוחלט במשרד הבריאות להוציא המלצות מדעיות כדי לסייע למנהלים ולעובדיהם לבחור רק את הבדיקות והפעולות העשויים לקדם את בריאותם. ההנחיות מבוססות על המלצות כח המשימה הישראלי לקידום בריאות ורפואה מונעת, עדכונים מפרסומים חדשים של כח המשימה האמריקני למניעה קלינית (USPSTF), הנחיות כח המשימה הקנדי למניעה קלינית (CTFPHC), המכון לשיפור מערכות קליניות בארה"ב (ICSI), תדריך החיסונים המתעדכן של משרד הבריאות ועדכונים מהספרות המדעית. התאמות נעשו על בסיס חוות דעת מומחים בכל תחום רלבנטי.

ההנחיות מיועדות לאוכלוסייה העובדת, מנהלים כעובדים. הן מבהירות כיצד לשמר ולשפר את הבריאות באמצעות התנהגויות בריאות מומלצות, ביצוע בדיקות סיקור וקבלת ייעוץ מאנשי מקצוע במועד ובתדירות הראויים, וכן אלו חיסונים ותרופות מניעתיות מתאימות ואת תזמונם. מומלץ שמנהלי משאבי אנוש /רווחה יוודאו שמכוני בדיקה בבתי החולים או מכונים פרטיים אכן מציעים את הבדיקות המומלצות ושיובהר לעובדים שכל בדיקה נוספת שמוצעת, אינה מומלצת ועלולה לחשוף את העובד גם לסיכונים.

המדריך מחולק לשניים:
לקובץ המדריך לעובדים בגילאי 20-39
לקובץ המדריך לעובדים בגילאי 40-64
מומלץ שכל עובד יעביר את תוצאות הבדיקות שלו לרופא המטפל שלו בקופת חולים כדי להבטיח שהמלצות המניעה, האבחון והטיפול שנתנו במסגרת בדיקות הסקר אכן ייושמו כנדרש.

למידע נוסף

כתבות נוספות על אפשריבריא בעבודה
מדריך אפשריבריא בעבודה