home icon work icon education icon city icon

התוכנית הלאומית אפשריבריא

כנס אפשריבריא 2017 מהשראה להטמעה

מעל 500 משתתפים מתחומי הבריאות, החינוך, פעילות גופנית, עם התכנים החדשניים ומעוררי ההשראה מהארץ ומהעולם, והאופנים שבהם ניתן להטמיע אותם בסביבות החיים של כולנו

אפשריבריא מסביב לעולם

ההשמנה, היעדר הפעילות הגופנית, השעות מול המסכים, העישון – כל אלה אתגרים שמשותפים לעוד מדינות רבות בעולם. איך הן פועלות בנושא, ואיך אומרים אפשריבריא בצרפתית?

אפשריבריא: חזון ויעדים

יצירת סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות של בריאות, מציאות בה חיים פעילים ובריאים הם הטבע שלנו ושל ילדינו, בכל מעגל החיים

אפשריבריא: שותפים לדרך

ייחודה של התכנית הלאומית בהיותה תכנית מכלילה, שיתופית, קשובה ופתוחה הפועלת ב-"גובה העיניים"; וכן בהתמחותה בפיתוח מארג חדשני של חיבורים, יוזמות ושותפויות

הציגו לי כתבות נוספות