home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא: שותפים לדרך

ייחודה של התכנית הלאומית בהיותה תכנית מכלילה, שיתופית, קשובה ופתוחה הפועלת ב-"גובה העיניים"; וכן בהתמחותה בפיתוח מארג חדשני של חיבורים, יוזמות ושותפויות

התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים – אֶפְשָׁרִיבָּרִיא, היא מסגרת-על לאומית, הכוללת היבטים מדיניים, חברתיים וכלכליים, שהוקמה על ידי ממשלת ישראל, להובלת תהליך ליצירתה של סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות של בריאות במדינת ישראל.
התכנית פועלת בהובלת משרד הבריאות, משרד החינוך, ומשרד התרבות והספורט.

מדוע חשוב לפעול ברשת של שותפויות וחיבורים?

היכולת של כל אחד מאתנו כפרט, לאכול בריא ולהיות בתנועה מושפעת מגורמים סביבתיים, חברתיים וכלכליים. לדוגמה, זמינות שבילי הליכה ורכיבה באזור המגורים, תחושת הביטחון בשכונה, רחובות מוארים בשעות החשכה ומדרכות תקינות, תומכים בהחלטה לבצע פעילות גופנית. לעומת זאת, סדר יום עמוס, העדר סביבה חברתית או פיזית תומכת ועלויות גבוהות של חוגים או מנוי לחדר כושר הופכים את האתגר לקשה הרבה יותר.

הסביבה משפיעה גם על הרגלי אכילה: הערך התזונתי של ההזנה במוסדות חינוך, מחירי המזון, נגישות למידע תזונתי ורמת החשיפה לשיווק מזונות בעלי ערך תזונתי נמוך יכולים לאפשר – או להקשות – על היכולת לממש את ההחלטה לאכול בריא יותר.

משום כך, התכנית הלאומית אפשריבריא מתבססת על מארג של חיבורים ושותפויות עם גופים רבים ושונים, שמשפיעים על היכולת שלנו להתמיד בהרגלי חיים בריאים יותר. בין השותפים: גורמי ממסד, שלטון מקומי, מוסדות, ארגונים, סקטור מסחרי, אמצעי תקשורת, מנהיגי דעה והציבור בכללותו - ברמה הארצית, המקומית ובקהילה.

במארג של אפשריבריא יש שותפים שמנגישים לילדים סביבות מקדמות בריאות, כגון גינות מאכל בגני ילדים ומועדוני אופניים, או שמאפשרים גם למתמודדים עם מוגבלויות לאכול יותר בריא ולהיות בתנועה. שותפים אחרים עוזרים לנו להנגיש מידע בריאותי לציבור, וגם לאסוף מידע מהציבור, כדי שנוכל להתאים את אפשריבריא לכלל האוכלוסיות בישראל. במערכת הבריאות, שותפנו עובדים אתנו כדי להשקיע יותר במניעת מחלות ולספק שירותי ייעוץ בנושאי אורח חיים בריא למי שכל אחת ואחד שזקוק/ה לזה.

מעגל של שותפויות וחיבורים (מתוך ספר המותג):

מעגל של שותפויות וחיבורים

שם התכנית, "אֶפְשָׁרִיבָּרִיא", מגלם בתוכו את אחריותנו כמדינה, לאפשר לכל אחת ואחד לאכול בריא, לחיות בתנועה ולהרגיש טוב, ואת מחויבותנו לסביבה המאפשרת בחירות בריאות יותר לתושביה.