home icon work icon education icon city icon

אתגר אפשריבריא: המפתחות לשינוי ולחיים בריאים

האסטרטגיה החדשה של התכנית הלאומית אפשריבריא: לצד קידום תזונה בריאה ופעילות גופנית – גם שימוש מושכל במסכים, חיזוק החוסן והתמודדות עם סטרס, ומניעת עישון

הנתונים ובעיקר המגמות המסתמנות מהם, צריכים להדאיג את כולנו: תזונה מזיקה, ואורח חיים יושבני מרחיבים את היקפי מגפת ההשמנה. שיעורי הסובלים מסטרס מאמירים בעקביות, כ-8,000 אנשים מתים מדי שנה מעישון, וגם השימוש הנרחב במסכים, בכל שכבות האוכלוסייה גדל בקצב מואץ. כל אלו, ביחד ולחוד, גובים מחירים בריאותיים, חברתיים וכלכליים כבדים 65% ממקרי התמותה בישראל הם ממחלות כרוניות. הבולטות שבהן: סרטן, מחלות לב, סוכרת ושבץ מוחי.

לראשונה מזה שני עשורים – צפויה ירידה בתוחלת החיים במדינות מפותחות כמו ארצות הברית, בריטניה וצרפת. אם המגמות האלה יימשכו, הילדים של היום צפויים לחיות פחות מהוריהם.

אבל יש גם חדשות טובות: לפי ארגון הבריאות העולמי, את רוב מקרי התחלואה במחלות הכרוניות – ניתן למנוע: 80% ממחלות הלב, השבץ המוחי והסוכרת וכ-40% ממחלות הסרטן - ניתנים למניעה. בנוסף, מחקרים בעולם הוכיחו כי תכניות מניעה הן כלי יעיל שיכול לחסוך במשאבים ולצמצם תחלואה.

משרד הבריאות מוביל את השינוי באמצעות אפשריבריא, תכנית לאומית להטמעת הרגלי חיים מקדמי בריאות המיועדת לכלל האוכלוסייה ופועלת עם מקבלי החלטות במוסדות הממשלתיים, מקומות העבודה והרשויות המקומיות - ליצירת מרחב ציבורי מעודד בריאות.

האסטרטגיה כוללת את חמשת מפתחות השינוי העיקריים:

  • תזונה בריאה
  • פעילות גופנית
  • מניעת עישון
  • שימוש מושכל במסכים
  • חיזוק החוסן האישי והחברתי להתמודדות עם סטרס

קידום שינויים אלה מתבצע בכל סביבות החיים:

במערכת החינוך:

פיתוח כלים והכשרות לתלמידים, מורים וגננות, הפיכתם של 18,000 גני הילדים ו-5,000 בתי הספר ל"מקדמי בריאות", ורתימת התלמידים כשגרירים וכסוכני שינוי עבור המשפחה כולה.

ברשויות המקומיות:

עידוד פיתוח תשתיות במרחב העירוני: שבילי הליכה, מתקנים וסדנאות ואירועים לתושבים בתחום התזונה.

במקומות העבודה:

רתימת נציבות שירות המדינה ורשות המיסים להורדת חסמים ולביצוע שינויים בתרבות הארגונית: כיבוד בריא, פעילות גופנית ורווחה נפשית כחלק מנורמות העבודה.

רגולציה ומדיניות במרחב הציבורי:

כולל סימון והגבלת שיווק מזון מזיק, איסור עישון במרחב הציבורי ומניעת פרסום ושיווק מוצרי עישון, מיסוי וסמכויות אכיפה ומדיניות לשימוש מושכל במסכים.

"לחץ נפשי, תזונה, פעילות גופנית, ואורח חיים יושבני למול מסכים כולם שלובים זה בזה, וכך גם המהלכים להתמודדות עימם במסגרת התכנית הלאומית אפשריבריא בהובלת משרד הבריאות".

הדרך הבטוחה ביותר לטפל במחלה – היא פשוט למנוע אותה. זה האתגר של כולנו. וזה אפשריבריא.