home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא: מותג התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים

לא רק למעצבים: ספר מותג רחב ומקיף עם כל מה שחשוב לדעת על אסטרטגיה, עיצוב, צבעים, פונטים, שפה צילומית ויישומים עם שותפים קיימים ופוטנציאליים של המותג אפשריבריא

המותג אֶפְשָׁרִיבָּרִיא אמור לשמש 'מטרייה' לכלל התכניות, הפרויקטים והיוזמות בתחום של חיים פעילים ובריאים בארץ, באמצעות משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, עמותות, גורמי תקשורת, ארגונים בקהילה, גופים פרטיים ועוד. ספר המותג נועד להעצים את המותג ולרכז את ערכיו, יעדיו ואופיו, והוא נכתב כדי לספק כלים יישומיים, הגדרות ותכנים לשימוש במותג, וזאת כדי לייצר שפה מיתוגית אחידה מבחינת מסרים, תכנים, גרפיקה צילומים ואווירה על ידי כל הגורמים המעורבים". שם המותג אֶפְשָׁרִיבָּרִיא מגלם את אחריות המדינה לאפשר לכל אחד ואחת לאכול בריא, להיות בתנועה ולהרגיש טוב, ואת מחויבות המדינה לסביבה המאפשרת בריאות טובה יותר לתושבים. הלוגו שנבחר למותג הוא צבעוני, מלא חיות ועגול כדי לבטא את כלל מעגלי החיים ואת השיתוף בין כלל הגורמים בחברה לצורך חיים פעילים ובריאים. שם המותג והלוגו מופיעים בספר המותג גם בשפות: ערבית ואנגלית.

ספר המותגספר המותג אפשרי בריא

לאכול בריא, להיות בתנועה ולהרגיש טוב - זה אֶפְשָׁרִיבָּרִיא

התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים - אֶפְשָׁרִיבָּרִיא הנה שילוב כוחות בהובלת משרדי הבריאות, התרבות והספורט, והחינוך לו שותפים הציבור, כל משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני החברה האזרחית והמגזר העסקי. מהלך לאומי זה נועד להביא לשינוי בריאותי וחברתי חשוב ומהותי, ומהווה יישום החלטת ממשלת ישראל מיום 8 בדצמבר 2011 להקמת תכנית לאומית לקידום סביבת חיים פיזית, חברתית, תקשורתית ומוסדית, המאפשרת ותומכת באורח חיים בריא ופעיל יותר.

שם התכנית, "אֶפְשָׁרִיבָּרִיא", מגלם בתוכו את אחריותנו כמדינה, לאפשר לכל אחת ואחד לאכול בריא, לחיות בתנועה ולהרגיש טוב, ואת מחויבותנו לסביבה המאפשרת בחירות בריאות יותר לתושביה.

ספר מותג זה מרכז את ערכיה, יעדיה ואופייה של התכנית הלאומית, והוא גובש, נכתב והופק במאמץ משותף של כלל הלוקחים חלק בפעולות התכנית, ובשיתוף צוות התקשורת השיווקית בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב.

קרדיטים

צוות התקשורת השיווקית של התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים – אֶפְשָׁרִיבָּרִיא פועל מטעם החוג לתקשורת של אוניברסיטת תל אביב. רמי הסמן - מנחה את הצוות המקצועי ומשמש כמנהל האסטרטגיה השיווקית, אופיר רייכמן – מנהל את התקשורת השיווקית,שושה כהן – ניהלה את הקריאטיב, וסטודיו רה-לבנט, בניהול אמנון אילוז - עיצב את הלוגו, גיבש את שפת המותג ואחראי על הקריאטיב של אֶפְשָׁרִיבָּרִיא.

רמי הסמן, מנהל האסטרטגיה של אפשריבריא -התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים, מעביר הרצאה אודות תהליך המיתוג וגיבוש האסטרטגיה למותג אפשריבריא במשרד החינוך. איך מעצבים שינוי חברתי? איך בונים מותג? אתם מוזמנים לצלול לאסטרטגיית המותג של אפשריבריא -- התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים, לראות את הגישה הייחודית שפותחה, את ההתמודדויות והדילמות, הפתרונות ואופני היישום שלהם: