home icon work icon education icon city icon

מעל 500 משתתפים מתחומי הבריאות, החינוך, פעילות גופנית, עם התכנים החדשניים ומעוררי ההשראה מהארץ ומהעולם, והאופנים שבהם ניתן להטמיע אותם בסביבות החיים של כולנו

הציגו לי כתבות נוספות