home icon work icon education icon city icon

דוח אפשריבריא 2019

סיכום פעילות התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים בשנת 2019

בשנת 2019 פעילות התכנית הלאומית אפשריבריא התרחבה משמעותית, כאשר עשרות רשויות מקומיות הצטרפו ל-"אפשריבריא בעיר" לאחר שעמדו באמות המידה, לצד אלה התרחבו מאוד שיתופי הפעולה עם רשויות ומשרדי ממשלה נוספים, והתוכנית יצאה לראשונה במהלך פרסומי רחב היקף בטלוויזיה ובדיגיטל.

בין שלל זירות הפעילות השונות התבלטו במיוחד נקודות הציון הבאות:

  • 43 רשויות חברות ב-"אפשריבריא בעיר" בהן מתגוררים כ-4.7 מיליון תושבים, המהווים כ-52% מתושבי ישראל.
  • המשך הגידול במספר בתי הספר וגני הילדים מקדמי הבריאות.
  • פיתוח והפצת תוכניות ומדריכים ייעודיים לצוותי הוראה: "מבשלים אפשריבריא", "אוכלים את זה", "הולכים על זה", "בריאות מההתחלה".
  • קידום סביבת מזון בריא: הכנה לכניסת תקנות הסימון לתוקף, פיתוח הנחיות תזונתיות חדשות, גיבוש המלצות הוועדה להגבלת פרסום מזון מזיק לילדים.
  • שינויים רגולטוריים בשיתוף רשות המיסים (הכרה בהוצאה על פירות וירקות ככיבוד בריא) ונציבות שירות המדינה (פעילות גופנית לעובדים וכיבוד בריא יותר).
  • שיא בפעילות ובהיקף המשתתפים ביום ההליכה העולמי הנערך בשיתוף משרד התרבות והספורט.
  • קמפיין נרחב בטלוויזיה, בדיגיטל וברשתות חברתיות "מעובד שמים בצד".

להורדת קובץ הדוח המלא