home icon work icon education icon city icon

דוח אפשריבריא 2020

סיכום פעילות התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים בשנת 2020

בקובץ המצורף תוכלו למצוא את קובץ הדוח המכיל את הישגיה העיקריים של התכנית הלאומית אפשריבריא בשנת 2020, לפני ובמהלך ההתמודדות הלאומית והעולמית עם מגפת הקורונה. החיים כפי שהכרנו אותם השתנו ללא הכר ב-2020, חלק גדול מהציבור נאלץ להתמודד עם שינויים דרמטיים באורח החיים, המסגרות החינוכיות נסגרו והשהייה מול מסכים לצרכי לימוד ועבודה הפכה את היושבנות לכורח. דווקא במציאות חיים זו, משהתברר עוד בתחילת המשבר שהקורונה איננה אירוע קצר, הוחלט כי התכנית תסייע לציבור ולשותפים בגיבוש מדיניות, ידע, תכנים ויוזמות להתמודדות עם שגרת החירום הנמשכת, כולל מחשבה על היום שאחרי.

על אף המשבר החריף שיצרו הסגרים והגבלות הקורונה, אפשריבריא המשיכה לפעול, לקדם את נושאי התזונה הבריאה והפעילות הגופנית ואף להרחיב את הפעילות בזירות תוכן משמעותיות נוספות ובהן שימוש מושכל במסכים, חוסן והתמודדות עם סטרס ולחצים, תכנים ייעודיים לבני הגילאים השונים מילדות ועד זקנה. לצד אלה צמחה במידה משמעותית תכנית אפשריבריא בעיר – המאגדת בתוכה 54 רשויות ובהן מתגוררים כמחצית מאזרחי ישראל.

להורדת קובץ הדוח המלא