home icon work icon education icon city icon

דוח אפשריבריא 2022

סיכום פעילות התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים בשנת 2022

בשנת 2022 התכנית הלאומית אפשריבריא המשיכה להרחיב פעולותיה בזירות השונות, להעמיק ולהרחיב שיתופי הפעולה. אז למי שלא מכיר, הדוח השנתי נותן תמונה על התכנית הלאומית, על הרציונאל להקמתה ודרך עבודתה, תוך התמקדות בהישגים שנעשו בשנת 2022.

בין שלל זירות הפעולה התבלטו במיוחד נקודות הציון הבאות:

  • מעל 20 רשויות חדשות הצטרפו השנה והוכרו כרשויות "אפשריבריא בעיר" 60% מהאוכלוסייה מתגוררת ברשויות שפועלות לקידום בריאות עבור תושביהן ובהן התקיימה פעילות נרחבת במגוון נושאים ולקהלי יעד מגוונים. 
  • גידול במספר בתי הספר מקדמי הבריאות במתכונת חדשה: "בוחרים בריא".
  • פיתוח והפצת מדריך חדש וייעודי לצוותי הוראה: ״חוגגים את זה״.
  • קידום סביבת מזון בריא: פרסום קשת המזון החדשה ואישור צו מיסוי על שתיה מתוקה וממותקת.
  • פתיחת זירה של קידום בריאות העובד באגף הרווחה בנציבות שירות המדינה והוצאת חוזרים ייעודיים בנושאים שונים.
  • שיא בפעילות ובהיקף המשתתפים ביום ההליכה העולמי – מסורת בשיתוף משרד התרבות והספורט.
  • כתיבה ופרסום גיליון ציונים לפעילות גופנית בקרב ילדים ונוער.
  • קמפיין נרחב בטלוויזיה בנושא שתייה מזיקה: ״סוף עידן הלא נעים״.

מוזמנים להכיר את התכנית הלאומית אפשריבריא ולהתרשם מהעשייה בשנת 2022.

להורדת קובץ הדוח המלא