home icon work icon education icon city icon

מדידה והערכה באפשריבריא

ריכוז כלי מדידה והערכה לצרכים מגוונים כולל מיפוי צרכים, ניטור ובקרה שיטתית, בחינת תוצאות ושיפור מתמיד

תהליכי מדידה והערכה בעלי משמעות רבה בתהליכי קידום בריאות במסגרות השונות. הערכה מאפשרת לנו לבדוק האם הפעולות שבחרנו מבוצעות בהתאם למתוכנן, ומהי מידת ההצלחה בהשגת המטרות והיעדים שקבענו. המטרות והיעדים משמשים מפת ניווט לתכנית העבודה, לכן חשוב לכוון ליעדים ברי השגה ומותאמים למטרה ולאסטרטגיית הפעולה שבחרנו. מדריך אפשריבריא בעיר כולל מידע רב על השיטות לקביעת מטרות, יעדים ומדדי הצלחה. בנוסף, ניתן להיעזר בכלי ייעודי שפותח לסייע במיפוי אסטרטגיות פעולה והגדרה של יעדים מדידים.

הערכה טובה תעזור לנו לתכנן טוב יותר את התכניות שלנו, על ידי מיפוי צרכים ו/או תיעוד המצב הקיים טרם החלה התכנית, ולמדוד האם ומה הצלחנו להשיג בסיום התכנית בבחינת שיפור המדדים הנבחרים. להלן, מספר כלים למדידה והערכה בנושאים שונים ולתהליכים מגוונים.

כלים למיפוי או מדידה ברשויות מקומיות ובמקומות עבודה

שאלון מדדים אפשריבריא בעיר נועד להעריך את המצב הקיים ביחס לחזון העירוני וכבסיס לפיתוח תכנית המותאמת לצורכי כלל התושבים ברשות. שאלון המיפוי כולל סט מדדים המסייעים לכל רשות לבצע את המיפוי הראשוני החיוני ובהמשך גם למדוד/להעריך את ההתקדמות בתחומים השונים שנבחרו. שאלון המדדים לרשויות כולל שאלות בנושא מדיניות, שינויים בסביבה ותכניות קימות בתחומי התזונה, פעילות גופנית, סביבה נקייה מעישון וקידום בריאות. מומלץ שהשאלון יערך על ידי מתאם הבריאות העירוני תוך התייעצות עם גורמים באגפים ומחלקות שונות ברשות ותוך עיון במאגרים מגוונים.

פרופיל עירוני הינו מסמך נוסף למיפוי מדדים ברשות המקומית שנועד לשמש כבסיס לתכנון אסטרטגי לפיתוח הבריאות והקיימות, ופותח במסגרת רשת ערים בריאות. הפרופיל העירוני כולל בתוכו סקר לתושבים (בני 22 ויותר) שנערך בליווי צוות מקצועי של הרשת ובשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חשוב לציין עריכת הפרופיל במלואו דורש היערכות, משאבים ותיאום עם גורמים מקצועיים.

במקומות עבודה שאלון הערכת ותכנון מדיניות ארגונית (OHA) נועד לסייע למנהלים ולאחראים על קידום בריאות העובדים להעריך אם הנהלים והתכניות לקידום בריאות המוטמעות בארגונם הולמות את אלו שהומלצו בספרות המדעית. נעזרים בשאלון הערכת ותכנון מדיניות ארגונית, לאיסוף וניתוח מסמכי מדיניות ולגיבוש המלצות לשינוי מדיניות בהתאם לנדרש.

שאלון הערכת סיכונים וצרכי בריאות העובד (HRA) נועד להעריך את הסיכונים ואת הצרכים הבריאותיים של אוכלוסיית העובדים. במסגרת שאלון הערכת סיכונים וצרכי בריאות העובד יש נושאים רבים, ניתן להתמקד בנושא בריאותי אחד, למשל, פעילות גופנית, או להקיף מספר נושאים כגון: תזונה, פעילות גופנית, סביבה נקייה מעישון ועוד.

למטרות מיפוי פותח רשימת תיוג לאומדן היקף תשתיות מקדמות בריאות במקום העבודה. קיום תשתיות התומכות בקידום בריאות בעבודה הוא חיוני להצלחת התערבויות במקומות עבודה. רשימת התיוג מיועדת למילוי על ידי צופה המסייר בארגון ומתקניו, לצורך איסוף מידע אודות התשתיות השונות הקיימות בארגון. יש לשים לב שחלק מהשאלות מתאימות למקומות עבודה נבחרות, יתכן שנדרשות התאמות של הכלי לסביבה שנמדדת.

כלים להערכת התערבויות

שאלונים אלו נועדו לבחינת שינויים בידע, בעמדות ובהתנהגות משתתפי סדנה או פעילות מתמשכת ברשויות המקומיות, לבחון את מידת שביעות רצון המשתתפים ומידת היכרותם עם התוכנית הלאומית אפשריבריא. מומלץ להעביר שאלונים אלו מספר פעמים, במפגש הראשון לפני תחילת הפעילות, במפגש האחרון של הפעילות ושלושה עד ששה (3-6) חודשים לאחר תום הפעילות, לבחינת השפעה ארוכת טווח על עמדות והתנהגות המשתתפים. הכלים כוללים שאלות למיפוי התהליך עבור מארגני הפעילות ושאלון למשתתפים. הכלים נועדו לשימוש מתאם הבריאות ברשות המקומית ו/או גורמים שונים המלווים תוכניות קידום בריאות. שאלונים להערכת פעולות ותוכניות לקידום בריאות כוללים:

בנוסף ניתן לשלב שאלות לבחינת שביעות רצון במסגרת פעילות בוחנים שביעות רצון של המשתתפים כחלק ממדדי התהליך, על מנת לשקול עדכון של התוכנית או התכנים.

כלים בנושאי בריאות והתנהגויות בריאות

קיימים שאלונים במגוון נושאים לבחינת ידע, עמדות והתנהגות בתחומי בריאות שונים. השאלונים הללו פותחו למעקב לאורך זמן של בריאות האוכלוסייה ושל אורח חיים והתנהגויות הקשורות לבריאות וחלקם נערכים במסגרת עבודה של המרכז הלאומי לבקרת מחלות (המלב"ם). ניתן לעיין בשאלות להיכרות עם שיטות מדידה מתוקפות, ולבחינת שילוב שאלות מכלים אלו בהערכת תוכנית מקומית.

סקר ידע, עמדות והתנהגות לאומי (Knowledge, Attitudes and Practices - KAP) נערך לבחינת מגמות בידע, בעמדות ובהרגלי התנהגות הקשורות לבריאות באוכלוסייה. משנת 2010 המדגם מתבסס על בני 21 ומעלה. השאלון כולל מגוון נושאים כולל הרגלי פעילות גופנית, תזונה, ועישון. שאלון KAP יכול לשמש בסיס להיכרות עם תחומי התנהגות ומדידה שונים הרלוונטיים לקידום בריאות. שאלונים נוספים בתחום אורח חיים פעיל ובריא לאוכלוסיה הכללית כוללים: סקר חברתי על בריאות ואורח חיים של הלמ"ס נועד לבחון באופן כולל היבטים שונים שקשורים לבריאות בקרב האוכלוסייה בישראל. סקר הרגלי פעילות גופנית בקרב תושבי ישראל בגילאי 21+ של המלב"ם עם משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט, שנועד לאסוף מידע על ביצוע פעילות גופנית בתחומי חיים שונים.

שאלון צריכת מזון על פי עקרונות התזונה הים תיכונית אשר מאופיינת בין היתר בצריכה מרובה של מוצרים מהצומח כירקות, פירות, קטניות ואגוזים, ושימוש בשמן זית כמקור עיקרי לשומן. דיאטה ים תיכונית הוכחה כמפחיתה סיכון לתמותה. כמו כן, היא קשורה לשכיחות נמוכה יותר של מחלות לב, שבץ, סוכרת, אלצהיימר, פרקינסון וסוגים מסוימים של סרטן. משרד הבריאות אימץ את עקרונות התזונה הים תיכונית כחלק מהמלצות הרשמיות. שאלון I-MEDAS הינו שאלון מתוקף שהותאם לישראל לצריכת מזון על פי עקרונות התזונה הים תיכונית. השאלון בן 14 פריטים כאשר עבור כל שאלה יש ניקוד. ככל שמספר הנקודות גבוה יותר, כך ההיענות לצריכת מזון על פי עקרונות התזונה הים תיכונית טובה יותר.

תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני נוער HBSC הינו סקר שבוחן התנהגויות בריאות והתנהגויות סיכון בקרב בני נוער. מחקר ה-HBSC נערך בקרב מדגם של תלמידי כיתות ו', ח', י', יא', י"ב במערכת החינוך הממלכתית, ממלכתית-דתית ובמגזר הערבי. המחקר נערך בתמיכת משרדי הבריאות, החינוך, התרבות והספורט.

שאלון הערכת תפקוד לאזרחים ותיקים פותח במסגרת ActiveNet מערכת מידע לשמירת תפקוד ושיקום בקהילה שפותח על ידי אשל- ג'וינט ומשרד הבריאות. השאלון נועד למילוי עצמי (או מילוי בעזרת אדם קרוב) עבור מבוגרים בגיל 60 ומעלה לצורך הערכה עצמית של התפקוד. מילוי השאלון משמש הזדמנות למתן המלצות לשירותים רפואיים וקהילתיים לשמר ולקדם הזדקנות מיטבית ברשות המקומית.