home icon work icon education icon city icon

רשויות אפשריבריא בעיר

הפעילויות ברשויות אפשריבריא בעיר

עם קרוב ל-50,000 תושבים, רצועת חוף, עיר עתיקה ושכונות חדשות – בעכו ממשיכים בפיתוח וביישום של תכניות ותכנים לקידום בריאות תושבי העיר

עם 15 קיבוצים, 14 מושבים, 7 יישובים קהילתיים, ו-2 כפרים, במועצה האזורית עמק יזרעאל משלבים פיתוח תשתיות ספורט ותיירות כחלק מקידום בריאות התושבים

רגע אחרי שחצתה את רף 40 אלף התושבים, בקריית ביאליק ממשיכים לחשוב על המחר ולקדם תכניות ייעודיות ומותאמות לסוגי האוכלוסיות השונים שבעיר

בין הרי הגליל, עם שכונות ותיקות וחדשות, חורשות, פארקים וגם אגם, במעלות פועלים כדי שגם קידום בריאות התושבים יזנק בעלייה

עם אוכלוסייה שעתידה להכפיל את עצמה פי 3 תוך עשור, בעיר שבחבל לכיש מנסים לרתום את הפיתוח המהיר לטובת קידום בריאות התושבים הוותיקים והחדשים

אוכלוסייה צומחת, גבעות שצופות אל הים והרבה עצים ופארקים – ועכשיו גם תשתיות לקידום בריאות התושבים. באשקלון מצטרפים לאפשריבריא בעיר

עם עבר עשיר והיסטוריה מרתקת – ברמלה ממשיכים לצעוד קדימה ולקדם את בריאות התושבים בשורה של יוזמות חדשות

מרכז ותיק, שכונות חדשות, אוכלוסייה מגוונת – וצמיחה מהירה – מול האתגרים בבית שמש פועלים לקדם את בריאות התושבים

בגליל התחתון בין טבריה לנצרת, עם אוכלוסייה מגוונת וצעירה, במועצה המקומית טורעאן מתקדמים בפיתוח תשתיות ופעילויות לקידום בריאות התושבים

בין הפרדסים למתחמי ההייטק, בשכונות הוותיקות והחדשות – בכפר סבא יוזמים ומקדמים את בריאות התושבים

המלצות מתוך המדריך