home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא בעיר: בית שמש

מרכז ותיק, שכונות חדשות, אוכלוסייה מגוונת – וצמיחה מהירה – מול האתגרים בבית שמש פועלים לקדם את בריאות התושבים

בית שמש: נעים להכיר

מס' תושבים: 136,000לוגו
מדד חברתי כלכלי: 2
ראש הרשות: ד"ר עליזה בלוך
מתאמת הבריאות: מוניק לוי
יו"ר ועדת הבריאות: ישראל סילברסטין, חבר מועצת העיר
הצטרפות ל"אפשריבריא בעיר": 2019
אתרי אינטרנט: עיריית בית שמש

חזון/ חשיבות הבריאות ברשות

העיר בית שמש הינה עיר הטרוגנית, אוכלוסייה מעורבת סוציואקונומית נמוכה - מדד חברתי 2. חזון העיר לקדם ולהעלות את מודעות התושבים לאורח חיים בריא ופעיל. קידום בריאות לכלל האוכלוסייה החל מגיל הרך ועד לגיל השלישי. באמצעות המיזם אפשרי בריא נוצרה בעבורנו היכולת והאפשרות לקדם את הבריאות. בעיר קיימת מחלקת בריאות הכפופה למנהל החינוך ולממונה הבריאות חבר מועצת העיר.

שיפור הסביבה הפיזית

מסלול הליכה באורך 3 ק"מ. מסלול המשמש כמסלול אופניים. שילוט לאורך המסלול, ברזיות מים, הצללה של מתקני כושר במרחב הציבורי, שילוט ואפליקציה ידידותית תוך שימת דגש על הנגשה לבעלי צרכים מיוחדים.

תמונת פעילות

אפשריבריא בקהילה

  • תכנית "לגדול בריא" ל-40 גני ילדים. תכנית לקידום אורח חיים בריא.
  • קידום עידוד פעילות גופנית ל-120 גני ילדים מגזר חרדי וכללי. רכישת ערכה להפעלה בגן. ליווי והדרכה ע"י פיזיותרפיסטית ומרפאה בעיסוק לכל הגנים.
  • קידום בריאות מועדוני קשישים. תזונה בריאה לקהילה.
  • אורח חיים פעיל ומניעת תאונות ל-5 מועדוני גיל הזהב. מתקיים ע"י פיזיותרפיסטית מומחית בתחום.
  • עידוד שימוש במדרגות כחלק מפעילות גופנית יומית לעובדי הרשות. סימון חדרי המדרגות עם מסרים בריאותיים ופעילים.
  • פעילות גופנית לעובדים - הדרכה לפעילות מתמשכת לעובדים ע"י מדריך כושר עם מכשירים בסיסיים ואיורים לפעילות במהלך היום בעבודה.

תמונת פעילות

תכנית ייחודית: "הולכים בכל גיל"

  • מטרה - אורח חיים פעיל ובריא לתושבים.
  • אוכלוסיית יעד - משפחות, נוער, צעירים, גיל שלישי.
  • סלילת מסלול הליכה, הצבת מתקני כושר במקום, שילוט המסלול, פיתוח אפליקציה ובה 15 סרטונים לשימוש המשתמש במסלול, בחירת מסלול לפעילות ונקודות ציון ותרגילים, שימוש במתקנים, כיצד להשתמש, מה היעילות לכל מתקן ומתקן. התקנת ברזיות מים לאורך המסלול להולכים. הצללה של מתקני הכושר במרחב הציבורי. בעתיד יחל מרוץ סביב עתיקות העיר. הפתיחה מהמסלול על מנת לחשוף ולעודד הולכים.
  • שותפים - מפעל הפיס - סלילת המסלול, אפשרי בריא - שילוט, אפליקציה, מתקני מים, רשות - התקנת מתקני ספורט, אגף ספורט - שותפות בהובלה ובמימון המסלול והמתקנים סביב.

אפשריבריא בחינוך

בתי ספר מקדמי בריאות בתשע"ט
בתי ספר יסודיים: 131
בתי ספר על יסודיים: 48

מפת בתי ספר

קישור למפה המלאה של מוסדות חינוך מקדמי בריאות

לקריאה נוספת

מפת רשויות החברות במיזם "אפשריבריא בעיר"
מדריך אפשריבריא בעיר לרשויות מקומיות