home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא בעיר: עמק יזרעאל

עם 15 קיבוצים, 14 מושבים, 7 יישובים קהילתיים, ו-2 כפרים, במועצה האזורית עמק יזרעאל משלבים פיתוח תשתיות ספורט ותיירות כחלק מקידום בריאות התושבים

צילום: צחי ורמוס

המועצה האזורית עמק יזרעאל: נעים להכיר

מס' תושבים: 43,000
מדד חברתי כלכלי: 8
ראש הרשות: אייל בצר
מתאמת הבריאות: חן זרצקי
יו"ר ועדת הבריאות: אבי סמוביץ', סגן ראש המועצה
הצטרפות ל"אפשריבריא בעיר": 2020
עמוד פייסבוק: מועצה אזורית עמק יזרעאל

חזון וחשיבות הבריאות ברשות

תכנית אפשרי בריא – עמק יזרעאל שמה לה למטרה להגביר את מודעות התושבים ועובדי המועצה לחשיבות קיום אורח חיים פעיל ובריא, בדגש על פעילות גופנית ותזונה נבונה. זאת, מתוך אחריות לבריאות התושבים בתחומה; לחנך ולהקנות לתושבים את המשאבים, הכלים והמיומנויות הנדרשים לשמירה על בריאותם ולשפרה. עוד מתחייבת המועצה לפתח את השטחים הציבוריים בתחומי שיפוטה כך שיאפשרו לתושבים לנהל אורח חיים פעיל ובריא.

קידום הבריאות במועצה הינו חלק ממחלקת הספורט הכפופה למנכ"ל המועצה. המועצה הצטרפה למיזם אפשריבריא בתקופת הפיילוט בשנת 2012 ולאחר ביטולה של התכנית ב- 2015, פעלה המועצה באופן עצמאי והשקיעה תקציבים בתחום קידום הבריאות. בשנת 2020 המועצה חזרה לקחת חלק פעיל בתכנית הלאומית אפשרי בריא.

מדיניות תומכת בריאות

עם הצטרפות המועצה לתכנית אפשריבריא בשנת 2012, שונה נוהל הכיבוד בישיבות המועצה, כמו כן, שונה מערך המזון המוצע לקייטנים בקייטנות המועצה. בשנת 2020 פורסם נוהל פינות עישון, בו הוגדרו פינות עישון ונתלו שלטים המורים על האיסור לעשן במרחב הציבורי בבית המועצה.

שיפור הסביבה הפיזית

  • הקמת מתקני ספורט חדשים ב-6 ישובים
  • שדרוג מתקני ספורט קיימים ורכישת ציוד ייעודי ב-19 ישובים

תכנית ייחודית: אתגר הצעדים – תחרות צעדים יישובית לרגל יום ההליכה העולמי

תחרות צבירת צעדים יישובית, שנועדה להגדיל את מספר תושבי המועצה העוסקים בפעילות גופנית כחלק מדגרת היום יום ונערכה בשבוע שקדם לאירוע השיא של יום ההליכה העולמי. במשך 6 ימים התחרו תושבי הישובים זה בזה במספר הצעדים המצטבר שצעדו, וכן במספר התושבים שיצאו להליכה. בסופו של כל יום, אחראי מטעם הישוב העביר דיווח למועצה על מספר התושבים שצעדו ומספר הצעדים הכולל.

לתכנית שותפים מחלקת הספורט ומחלקת התיירות המועצה, ויעד נוסף שלה היה להביא לגיבוש קהילתי סביב תחרות צעדים ועידוד תושבים לקחת חלק בפעילות האזורית והמקומית.

בתחרות השתתפות 28 יישובים (מתוך 39), המשתתף הצעיר ביותר היה בן 10 והמבוגרת בת 94, דווחו כ-6910 מדידות של צעדים וסך הצעדים שצעדו תושבי העמק במהלך האתגר 67,268,734 צעדים. הישוב הזוכה, הוציאו את מספר התושבים הרב ביותר הוא - בית שערים. הפרס לישוב הזוכה – תמיכה ברכישת מתקן נינג'ה יישובי לרווחת התושבים.

אפשריבריא בחינוך

בתי ספר מקדמי בריאות בתשע"ט
בתי ספר יסודיים: 14
בתי ספר על יסודיים: 2

מפת מוסדות חינוך מקדמי בריאות

קישור למפה המלאה של מוסדות חינוך מקדמי בריאות

תכניות מרכזיות במערכת החינוך

ליווי תזונתי במערכות הגיל הרך בישובים: במסגרת שיתוף פעולה בין אפשרי בריא- עמק יזרעאל לבין אגף החינוך, עידית אזוב, דיאטנית מומחית ליוותה 5 מערכות גיל הרך ביישובי המועצה: נהלל, רמת דוד, מחנה יהודית, שמשית וגזית. במסגרת הליווי זכו הצוותים החינוכיים לשלושה מפגשים ומפגש נוסף התקיים בזום עם הורי ילדי הגנים. במסגרת הליווי למדו הצוותים על תזונה נבונה, יחסי האכלה וכיצד נכון להעביר את נושא התזונה לילדים.

תכנית מדריך מקצועי: סדנאות במגוון תחומים בנושא אורח חיים פעיל ובריא לבני הנוער בישובים. רכזי הנוער בישובים ובני הנוער בחרו את תחום הפעילות בו היו מעוניינים לקחת חלק: כושר קרבי, כדורסל, הגנה עצמית, סדנת בישול ועוד.

הסברה ואירועי שיא

במהלך השנה עסקנו בהסברה ומניעה של התנהגויות סיכון: שכחת ילדים ברכב, מניעת טביעות ילדים בבריכות ביתיות, הכשות נחשים והתגוננות מפני הקורונה.

לקריאה נוספת

מפת רשויות החברות במיזם "אפשריבריא בעיר"
מדריך אפשריבריא בעיר לרשויות מקומיות