home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא בעיר: טורעאן

בגליל התחתון בין טבריה לנצרת, עם אוכלוסייה מגוונת וצעירה, במועצה המקומית טורעאן מתקדמים בפיתוח תשתיות ופעילויות לקידום בריאות התושבים

טורעאן: נעים להכיר

מס' תושבים: 14,240לוגו
מדד חברתי כלכלי: 3
ראש הרשות: מאזן עדוי
מתאם הבריאות: עדי עדוי
יו"ר ועדת הבריאות: מאזן עדוי, ראש הרשות
הצטרפות ל"אפשריבריא בעיר": 2019
אתרי אינטרנט: עיריית טורעאן

חזון/ חשיבות הבריאות ברשות

טורעאן עיר בריאה פועלת לשיפור מתמיד של רווחתם הפיזית, הכלכלית, הנפשית והחברתית של כלל תושביה ומייצרת עבורם סביבות חיים המאפשרות להם מימוש הפוטנציאל האישי. "ישוב שטוב לחיות בו".
הרשות פועלת במסגרת תוכנית אפשריבריא בעיר ואת הפעילות מרכז מתאם הבריאות. רוב הפעילויות לשנת 2020 היו סביב שגרת הקורונה והושפעו ממנה.
טורעאן הצטרפה למיזם "אפשרי בריא בעיר" בשנת 2019, עיר בריאה ופעילה משנת 2012.

שיפור הסביבה הפיזית

  • נסלל מסלול הליכה באורך 1.5 ק"מ בצעד המערבי, שביל הליכה לצד הוואדי, בין השדות.
  • הוקמו 4 גינות קהילתיות ופינות, בשיתוף עם יחידת קידום נוער וקבוצות המתנדבים "אג'יק", "נוער עובד", ו-"עתידנו".

תמונת סביבה

אפשריבריא בקהילה

  • בשנת 2021 יוכשרו בין 20-30 מתנדבים כנאמני בריאות. הנאמנים יעברו הכשרה מטעם הרשות ויעבירו שיעורים בגני הילדים, ובבתי ספר יסודיים וחט"ב.
  • תכנית מתמשכת ב-8 בתי ספר לעידוד הליכה בטוחה של ילדים לבתי-ספר במשך כל שנת הלימודים.

תכנית ייחודית: "ארוחה בריאה במועדון גיל הזהב"

מטרה - לקדם סביבות חיים בריאות בדגש על אכילה בריאה, הפחתת שתייה מתוקה והגברת פעילות גופנית בחיי היומיום בכל מעגלי החיים.
אוכלוסיית יעד - חברי מועדון גיל הזהב.
שותפים - רשות מקומית, מועדון גיל זהב, קופות החולים כללית ומכבי ודיאטנית מטעם הרשות.
הסבר על התכנית - התכנית מעודדת קידום אורח חיים פעיל ובריא בגיל השלישי. במהלך התכנית מועברות הרצאות וסדנאות לחברי גיל הזהב במגוון נושאים הרלבנטיים לגיל זה: תזונה בריאה פעילות גופנית, צריכת תרופות ועוד.

אפשריבריא בחינוך

בתי ספר מקדמי בריאות בתשע"ט
בתי ספר יסודיים: 4
בתי ספר על יסודיים: 4

הכשרות והשתלמויות במערכת החינוך

  • הכשרת הסייעות לגננות, הקניית ידע, כלים ושיטות התמודדות להטמעת אורח חיים בריא: מזון, משקאות ופעילות גופנית, כי מטרתנו היא להגיע לגנים מקדמי בריאות ולהתחיל את השינוי מגיל רך.
  • חלוקת חוברות לכל תלמידי שכבה ג' ולמורות: מזונות קסומים.

מפת בתי ספר

קישור למפה המלאה של מוסדות חינוך מקדמי בריאות

פעילות הסברה

בתקופת הקורונה התרכזנו בהגנה על הבריאות ובפרסום דרכים להגן על עצמנו. גם בתקופת עליית התחלואה ובתקופת החיסונים נעשתה עבודה משותפת עם פיקוד העורף, מחלקת החינוך, המתנ"ס ומתנדבים, מחלקת הרווחה, גורמי חלוקת מזון וכד'.

לקריאה נוספת

מפת רשויות החברות במיזם "אפשריבריא בעיר"
מדריך אפשריבריא בעיר לרשויות מקומיות