home icon work icon education icon city icon

עובדים על הבריאות UP7

קידום בריאות העובד, פעילות גופנית במקום העבודה הלכה למעשה בעיריית באר-שבע זזים על זה!

העובדים שלנו ברוב שעות היום נמצאים בעבודה ולרבים מאיתנו לא מתאפשר לבצע פעילות גופנית יזומה לאחר שעות העבודה. אורח החיים היושבני הזה לא ממש תורם לבריאות שלנו, ועומד בניגוד להמלצות שקבע ארגון הבריאות העולמי לרמה נאותה של פעילות. באגף הרווחה בעיריית באר-שבע החליטו למנף את תכניות הבריאות בעיר, ההצטרפות של משרד הבריאות ותכנית אפשריבריא, העלתה דרגה את תכניות הבריאות הקיימות ואפשרה מיזמים חדשים.

היא חיזקה את הקשר, שהתקיים כמובן עוד קודם, בין אגפי העיריה, חברות הבת, ארגוני הבריאות, האקדמיה והעסקים. תכנית UP7 היא דוגמא מצוינת לכל אלו. השותפים: אגף הרווחה, משאבי אנוש, מינהל חדשנות וחברת כיוונים. מטרת התכנית היא קידום בריאות העובד הלכה למעשה. על מנת להשיג מטרה זו חברו העובדים ומנהלי המחלקות ובנו תכנית פנים ארגונית למען כלל העובדים. אגף משאבי אנוש אישר שעת עבודה בשבוע במימון המעסיק לאימון גופני.

בוצע פיילוט עם מגוון סוגי אימונים, הועברו שאלוני משוב לעובדים אשר השתתפו ועל סמך ההערכה נבנתה תכנית שנתית בה אחת לשבוע מתאמנים עובדי העיריה ביוגה/פילטיס/עיצוב וחיטוב הגוף/אימון פונקציונלי. מיכאל אוחיון, מקדם הבריאות העירוני מספר: "השתמשנו במבנים של העיריה, רכשנו ציוד מותאם איתרנו מדריכים וגייסנו את העובדים, בזכות המודל שנבנה בתוך הארגון, השותפות והתקצוב של אפשריבריא בעיר התכנית פעלה לאורך 2019 וממשיכה פעילותה גם ב-2020. החזון שלנו ל-2020/1 הוא שהתכנית תהווה מודל ומקור השראה למקומות עבודה נוספים בעיר, כמו גם לערים נוספות בארץ כמובן".

יתרונות פעילות גופנית במקום העבודה

מחקרים עדכניים מלמדים כי פעילות גופנית בעבודה תורמת רבות לעובדים ולמקום העבודה. הליכה בחוץ בשטחים פתוחים, יוגה, פילטיס ועוד משפיעות באופן חיובי על רמות הריכוז, המתיחות והעייפות שהעובדים חווים בסוף יום עבודה, גם תרגול של 15 דקות בלבד בהפסקת הצהריים מביא לריכוז טוב יותר ולפחות עייפות בשעות אחר הצהריים. עובדים העוסקים בפעילות גופנית במהלך העבודה, מדווחים על רמות גבוהות יותר של רוגע ומצב רוח טוב, ומוקירים תודה למקום עבודתם על תמיכה זו.

לקריאה נוספת