home icon work icon education icon city icon

צעד 9 – יישום וניהול שוטף של התכנית הרב-מימדית

לאחר הכנת התכנית והתשתית הדרושה, ופרסום ראשוני לקהל הרחב, הגיע הזמן להתחיל ביישום, להוציא לפועל ולנהל את הפעילויות שנקבעו, בהתאם ללוח הזמנים שנקבע.

ביצוע, הטמעה וניהול של התכנית

במידת האפשר, מומלץ להתחיל בשינוי דפוסי התנהלות העירייה והתנהגות בקרב עובדי העירייה, כדי לתת דוגמה אישית לארגונים ולתושבים.

להלן תקציר המהלכים המקדמים יישום מוצלח של התכנית – כפי שפורטו בצעדים קודמים:

 • ישיבות ועדת היגוי.
 • הסדרת תמיכה ומשאבים לפעילות.
 • פעילויות תיאום, תכלול ויישום, וקביעת אחריויות.
 • ניהול התקציב.
 • יצירת קשר עם ספקים.
 • שיווק התכנית ותקשורת שוטפת עם העובדים.
 • יישום, הערכה, ושיפור מתמיד.

התפקיד העיקרי של הרשות המקומית הוא בהובלת מדיניות רב-מימדית כוללת וביצירת התנאים הפיזיים והחברתיים שמאפשרים את אורח החיים הפעיל ושמירה על תזונה בריאה. למשל, שילוב כללים מתאימים בתהליכי תכנון הסביבה הבנויה כך שתעודד הליכות, רכיבה על אופניים, תאפשר נגישות למתקני ספורט וכן תעודד חקלאות עירונית וגינות מאכל, ותספק תמריצים לרכישה של מוצרים מקומיים או המשונעים ממקומות קרובים, תסבסד חוגי בישול ופעילות גופנית למעוטי הכנסה, וכן תעדיף, במכרזי הרשות, ספקים שיאמצו את עקרונות התכנית.

הדרכה והכשרה מתמשכת של סוכני שינוי

הטמעה במסגרות הנבחרות תוך הרחבת החשיפה לתכנית בקרב סוכני שינוי והכשרת סוכני שינוי: בעלי תפקידים המצויים במגע ישיר עם אוכלוסיות היעד השונות, שיראו במשימה זו חלק מתפקידם. למשל:

 • עובדים במערכת החינוך - בבתי ספר, בגני הילדים, בפעוטונים, במשפחתונים, בצהרונים.
 • נציגים בתנועות נוער.
 • אנשי פעילות גופנית וספורט.
 • עובדים במערכת הבריאות הראשונית.
 • מתנדבים שונים.
 • נציגים ממקומות עבודה שונים.
 • ועדי הורים.
 • ספקי מזון.

דוגמה - העירייה תיישם שגרת תזונה ופעילות גופנית לעובדים. כך, למשל, הרשות יכולה להתקשר עם יצרני מזון מקומיים (העומדים בסטנדרטים של תזונה בריאה, מקיימת ובטוחה) לשם הספקת מזון לכל המסגרות המופעלות על ידי העירייה, להקים גינת מאכל בחצר העירייה (או על הגג), להגיש פירות וירקות לישיבות העירייה (בהתאמה לתפריט הכיבוד המומלץ לישיבות על ידי הנציבות) ומים במקום שתייה ממותקת. במקביל, ניתן לארגן לעובדים פעילות גופנית קבוצתית כמו יוגה, משחק כדורסל וקבוצת הליכה בהפסקה יזומה של חצי שעה.

גם בשלב זה ניתן ורצוי לרתום עוד שותפים שיסייעו בביצוע התכנית.

סנכרון עם תכניות וקמפיינים לאומיים

הניהול השוטף של התכנית מחייב להסתנכרן עם הפעולות ועם ההחלטות המתקבלות ברמה הלאומית של תכנית אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר ומשרדי ממשלה רלוונטיים.

מומלץ לשלב בתכנית אירועים בתיאום עם קמפיינים ופעילויות ארציות ועולמיות, כפי שמתפרסמים מעת לעת באתרים וברשתות החברתיות של משרד הבריאות, משרד התרבות והספורט ומשרד החינוך ואפְשָׁריבָּרִיא. וכן באתר משרד התרבות והספורט. למשל – פעילות במסגרת שבוע ההנקה, ביום ההליכה הארצי ובימי בריאות עולמיים.

כדאי להיעזר במשרד הבריאות לטובת כלים אפקטיביים דוגמת מסרים, ערכת הדרכה לקיום אירוע וכיו"ב.

ניתן להתעדכן עם גורמים מקצועיים בתחומי התזונה והפעילות הגופנית כדי לקבל מידע כללי ועל אירועים שונים. בין השאר כדאי לעמוד בקשר עם שדולות רלוונטיות בכנסת ובפרט השדולה למען אורח חיים בריא, המיזם למיגור העישון, האגודה למלחמה בסרטן, אגודות ספורט שונות ועמותות העוסקות בתזונה כגון עמותת עתיד.

רשימה מלאה של גופים וארגונים היוזמים פעילויות בתחום קידום בריאות: משאבים אפשריבריא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים.

עדכון שוטף

יש לעדכן באופן שוטף את כל השותפים לתכנית – בתוך הרשות ומחוצה לה, כולל דרגים מקצועיים ופוליטיים.

חשוב שמנהלי מחלקות הספורט, החינוך, הרווחה והבריאות ומי מטעמם יעבדו באופן הדוק עם מתאם התכנית.

חשוב לבחור את דרכי העדכון (למשל, פגישות אישיות, דיווח כתוב, דיווח מקוון וכדומה). מומלץ לקיים בחינה מתמשכת של שותפים ותומכים להרחבת הפעילות ולאיגום משאבים.

כחלק מהוצאת התכנית לפועל חשוב לשלב מנגנון של תיעוד ופרסום התהליכים והתוצאות.

נספחים:

 

צעד 10 - מדידה, הערכה ושיפור מתמיד