home icon work icon education icon city icon

צעד 1: ייזום, רתימת ראש העיר ובעלי עניין

ייזום התהליך, יצירת קשר עם שותפים פוטנציאלים והכנת הנושא להצגה.

תחת יוזמות אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר נכלל כל תכנון שמטרתו להוביל לקידום בריאות ברשות לטווח ארוך, בדגש על פעילות גופנית, תזונה וסביבה נקייה מעישון – באופן החוצה מסגרות, מגזרים ואוכלוסיות – בין אם זו הפעם הראשונה שהרשות תעסוק בתחום קידום בריאות באופן מערכתי ובין אם כדי לחזק תחומים קיימים או נוספים שהרשות כבר משקיעה בהם משאבים.

ניתן ליזום מהלך רב-ממדי לטובת קידום בריאות כללי בעיר או לטובת פיתוח נושא ספציפי (למשל, הגדלת מספר בתי ספר מקדמי בריאות או תגבור הפעילות הגופנית בקרב כלל התושבים), בין אם העיר עסקה בו בעבר ובין אם לא;

רשות העומדת בכל תנאי הסף (כפי שמתפרסמים מעת לעת בקול קורא של משרד הבריאות) שנקבעו על ידי תכנית אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר זכאית להגיש בקשת הצטרפות/תמיכה לתכנית הלאומית וליהנות ממיתוג אטרקטיבי וממשאבים ייעודיים נוספים.

ייזום תהליך אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר

בין אם מדובר בהצטרפות רשמית לתכנית אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר (בעמידה בתנאי הסף ואישור הבקשה) ובין אם בנקיטה של פעולות מסוימות כשלעצמן או לקראת הצטרפות עתידית, היוזמה יכולה להגיע בדרכים מגוונות על ידי יוזם אחד או קבוצת יוזמים: נציג מטעם מועצת העיר, עובד הרשות, גורם חיצוני דוגמת ארגון, משרד ממשלתי או עמותה, או תושב הרשות שמעוניין להניע תהליך של שינוי בעירו.

ערים החברות ברשת ערים בריאות מוזמנות ליזום הצטרפות באמצעות מתאם הבריאות ו/או ועדת ההיגוי העירונית ו/או גורמים ממטה הרשת.
לעיתים היוזמה מגיעה מנציגי מטה התכנית הלאומית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא – ממשרד הבריאות, ממשרד התרבות והספורט או ממשרד החינוך. ולעיתים היוזם הוא גוף ממשלתי או ציבורי הפונה ישירות אל ראש הרשות. במקרים אחרים היוזם הוא ראש רשות אחרת או מנכ"ל של משרד ממשלתי.

רתימה ראשונית של שותפים

כבר בתחילת הדרך, מומלץ שהיוזם יאתר מספר שותפים (מהרשות או מקרב אנשי מערכת הבריאות, הסביבה, הרווחה או תושבים פעילים בקהילה), אשר יקדישו יחד זמן להבנת העקרונות ודרכי הפעולה של עיר פעילה ובריאה ויאספו מידע בסיסי על הרשות, על מאפייניה ועל תהליכים אחרים שמתקיימים בה בתחום קידום הבריאות. באם קיימת ברשות ועדה לאיכות הסביבה, רצוי לגייס את חבריה עוד בשלב מוקדם זה.

למעשה, זהו השלב הראשון בגיוס בעלי עניין ושותפים ברשות ובמוסדות מובילים בעיר. חשוב לרתום את השותפים ולהציע לתכנן יחד תכניות ופעולות וכלי הערכה. ניתן להיעזר בטבלת שותפים פוטנציאליים לוועדת היגוי. רתימה זו תיצור מעטפת מגובשת של תומכים שיסייעו בהנעת התהליך, בהקמת ועדת היגוי ובחתירה לתכנון וביצוע התכנית באופן יעיל ומועיל.

קל יותר לגייס שותפים שונים ברשות וביישוב כאשר מציגים בפניהם מידע על היתרונות ההדדיים הטמונים ביישום המדיניות.

מומלץ להמשיך ברתימת שותפים נוספים ובחיזוק שותפויות קיימות גם לאחר הצהרת ראש הרשות, ובכל אחד מהצעדים הבאים. בשלבים מתקדמים יותר, בעת ביצוע תכנית העבודה, ניתן לשלב שותפים רלוונטיים כדוגמת עמותות קיימות שכבר עובדות בשיתוף עם הרשות, פרויקטים חדשים בעלי זיקה לבריאות ועוד.
בכל מקרה, מומלץ לפנות אל ראש הרשות ולהציע לו לפתוח בתהליך רק לאחר הכנה מוקדמת זו.

הגישה המערכתית/רב-ממדית - ושותפויות כמפתח להצלחה עירונית

לב ליבה של הגישה המתוארת במדריך היא שותפות בתכנון ובביצוע. שותפות משמעותה שהרשות המקומית על נבחריה ואגפיה המקצועיים פועלת בשיתוף עם גורמים במגזר הציבורי, במגזר ההתנדבותי (מגזר שלישי), במגזר הפרטי, עם עסקים חברתיים ועם התושבים עצמם בתכנון ובביצוע של מדיניות המיועדת לקדם תזונה בריאה, פעילות גופנית וסביבה נקייה מעישון.

מניסיון שנרכש ברחבי העולם, השותפויות הן המפתח להצלחה. ידוע שתכניות שמשלבים בהן מגוון היבטים הן כוללניות, יעילות וישימות יותר. חשוב לשלב בתכנון ובביצוע התכניות מחלקות שונות ברשות, כולל מחלקות הנדסה, שיפור פני העיר, רישוי עסקים, תברואה, בריאות, חינוך וספורט, איכות הסביבה וגופים וארגונים שונים בעיר. אנשי המקצוע הנדרשים הם מתאמי בריאות עירוניים ומקדמי בריאות, בנושאי תזונה נדרשת מעורבות של דיאטנית עירונית או דיאטנית מוסמכת. חשובה מעורבות של נציגות של משרד הבריאות (נפתית או מחוזית), מפקח משרד התרבות והספורט האזורי, יצרנים וסוחרי מזון מקומיים בעיר. כל זאת כדי לקדם שיתוף פעולה ולמנוע תחושות של ניגוד עניינים, ותוך כדי שמירה על כללי האתיקה.

אפשר להיוועץ גם עם משרדי ממשלה רלוונטיים לקבלת מידע מקצועי ועזרה בקידום הנושא. ראו מידע נוסף לגבי משאבים ומקורות תקציביים בצעד 6.

יישומה של המדיניות יבוא לידי ביטוי במסגרות העירוניות: מוסדות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, מקומות עבודה, מרכזים קהילתיים, מועדונים, שכונות ובתי אוכל. הפעילויות מכוונות לכלל האוכלוסייה במסגרות אלה, תוך כדי מתן דגש לקבוצות מיוחדות: נשים הרות, תינוקות, פעוטות, ילדים ונוער, אוכלוסייה מבוגרת, אזרחים ותיקים, אנשים בעלי צרכים ייחודיים ומעוטי יכולת כלכלית.

ככלל, מומלץ לפתח תכנית רב ממדית כאמור. אולם, ברשויות שבהן נתקלים בקושי לאמץ תחילה מדיניות כוללת, כדאי להתחיל לפעול במסגרת ארגונית אחת (למשל, גני ילדים/מתנ"סים/בתי-ספר וכיו"ב) אשר בה קיימת מוכנות ליצירת שינוי, והפעילות בה תשמש בהמשך בסיס לפיתוח תכנית כוללת במערכות השונות בעיר.

הצגת הנושא בפני ראש הרשות ורתימתו

ההצגה תתבצע על ידי נציג מטעם מועצת העיר, או ע"י מתאם הבריאות/ מרכז או ממונה תחום בריאות, או איש מקצוע אחר ברשות, תושב הרשות או גורם חיצוני. בעיר בריאה, מומלץ לכלול את מתאם הבריאות בין המציגים. חשוב לקבוע מראש מי הגורמים שיציגו את היוזמה בפני ראש הרשות - מומלץ כאמור לרתום שותפים ולגבש צוות.
לעיתים ובמידת הצורך תוצג היוזמה בשני חלקים, מצומצמת ומורחבת (שכוללת מספר גורמים מהנהלת הרשות בנוסף לראש הרשות, למשל מנכ"ל).

הירתמות ראש הרשות וחברי המועצה היא המפתח לגיבוש מדיניות של רשות מקומית פעילה ובריאה ולהטמעתה כחלק מתכנית אסטרטגית כלל-עירונית. מחויבותם הפוליטית והמקצועית ליוזמה תדגיש את אחריותם ואת פעילותם ליצירת שינויים סביבתיים, חברתיים וחינוכיים התומכים בשיפור מצב הבריאות של התושבים, בהקצאת המשאבים הנדרשים, ביצירת שיתופי פעולה ובהבטחת שימור השותפויות כחלק מתהליך מתמשך וארוך טווח.

אם קיים קושי בהנעת התהליך, ניתן לדלג לצעד 5, לנקוט פעולות ולחזור אל ראש העיר עם הצלחות מוכחות ואז להמליץ על אימוץ מדיניות כוללת.

כיצד לרתום את ראש הרשות והשותפים השונים?

יש להדגיש את היתרונות הצפויים לתושבי רשות המקדמת חיים פעילים ובריאים, בדגש על פעילות גופנית, תזונה בריאה וסביבה נקייה מעישון. לצד זה רצוי להציג את היתרונות שיהיו לשותפים בהפעלת תכנית אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר. עוד יכולה לסייע היכרות מוקדמת עם הנושאים הקרובים לליבו של ראש הרשות. ניתן להיעזר במידע שלהלן כדי להתכונן לפגישה עם ראש הרשות שבמהלכה יוצג הנושא.

אופן רתימתו של ראש הרשות והשותפים תלוי במציג הנושא, בגודל הרשות ובתרבות הארגונית שלה. לכן, על המציג להכיר תחומים אלו כהכנה לפגישה עם ראש הרשות ו/או עם נציגיו. כדי להציג תועלות מוכחות, מומלץ להשתמש במצגת רתימת ראש הרשות. ניתן לערוך את המצגת בהתאם לצרכים המסוימים של כל רשות, ובכל מקרה מומלץ להקפיד על הצגה של 15 דקות לכל היותר, כדי לא לאבד את קשב הקהל. כשמזמינים שותף חיצוני, לעיתים די בפנייה לדמות משפיעה מתוך המועצה. דמות זו תוביל את התכנית ותהווה דוגמה. במקרים אחרים, כדאי לגייס גורם בכיר ממשרד ממשלתי רלוונטי – ברמת המחוז או המטה, למשל רופא מחוזי או נפתי מלשכת הבריאות או רופא מאחת הקופות הנמצאות בשטח הרשות. בין השותפים מומלץ לגייס מנהיג מקרב התושבים (הקהילה המקומית) שיש לו עניין בבריאות. למשל, הורה, מנהיג דת, ראש ועדי שכונות, אנשי אקדמיה בולטים או נציג של קבוצה פעילה (צעירים, נוער, נשים, קשישים וכדומה), על מנת להרחיב את בסיס התומכים בתכנית מתוך תושבי העיר.

בניית מחויבות: הצהרת כוונות פומבית בכתב של ראש הרשות ואישור מועצת העיר

הצהרת מחויבות כתובה ו/או פומבית של ראש הרשות – באישור ובשם המועצה – חיונית הן להתנעת התהליך והן להבטחת מימושו. בהצהרה מתחייב ראש הרשות לפעול לקידום בריאות מערכתית של תושבי הרשות. יש לקבל החלטה במליאת המועצה ובה הרשות מתחייבת להוביל תהליך מתמשך ליישום תכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר.
הצהרה זו היא תנאי סף ראשוני להצטרפות למיזם אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר. ניתן לעין לדוגמה במסמך בקול קורא 2019 (זוהי דוגמה, יש להתעדכן בדרישות כפי שהן מופיעות באתר משרד הבריאות ומתעדכנות מעת לעת).

יש לעדכן את התושבים ולפיכך כדאי להוציא הודעה לתקשורת בשלב זה, ו/או במועד מתקדם יותר בתהליך. ניתן לחכות עם ההודעה לתקשורת עד למינוי מתאם ייעודי והקמת ועדת היגוי. כל שנה תחודש הצהרת המחויבות.

 

נספחים:

 

צעד 2 - בניית תשתית ניהולית: מתאם בריאות, ועדת היגוי וצוות מוביל