home icon work icon education icon city icon

הכירו את מדריך אפשריבריא בעיר

כל מה שחשוב לדעת על הדרך, הכלים והשלבים שיסייעו לכם להוביל מהלכים שיקדמו את בריאות התושבים והמבקרים בעיר שלכם.

לרשויות המקומיות תפקיד משמעותי בהשגת המטרה של קידום אורח חיים פעיל ובריא, הן יכולות לפעול באופן מערכתי, ולתרום לבריאות תושביהן. חיי היומיום של אזרחי ישראל מושפעים רבות ממדיניות ותוכניות מוניציפאליות, שכן הרשות המקומית יכולה ליצור סביבה בה זמין, קל, נוח ופשוט לעסוק בפעילות גופנית כגון הליכה ורכיבה על אופנים, לעודד סביבה שהיא נקיה מעישון, ולבחור בתזונה בריאה. רשויות מקומיות העוסקות בקידום אורח חיים פעיל ובריא נותנות מענה לציפיות ולצרכים של תושביהן ולכן נהנות משביעות רצון גבוהה יותר בקרב התושבים ומירידה בשיעור התחלואה של תושבי העיר.

רשות הפועלת לשיפור הגורמים המשפיעים על בריאות תושביה, הגורמים הסביבתיים, חינוכיים, חברתיים ועוד, מעודדת בכך את תושביה לאורח חיים בריא ומשפרת את בריאותם ואת איכות חייהם.

מטרת המיזם היא לעודד שינוי חברתי וסביבתי לשם שיפור בריאות התושבים, לתרום לצמצום התחלואה, המוגבלות והתמותה, באותו חלק בר-מניעה, הנגרם בשל מיעוט פעילות גופנית, תזונה לא בריאה, השמנת יתר, עישון והתנהגויות סיכון אחרות.

מטרת המיזם אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר לסייע לרשויות בישראל לפתח או להרחיב תוכנית רב-מימדית לקידום בריאות, בדגש על פעילות גופנית, תזונה בריאה, סביבה נקייה מעישון ועוד. זאת על ידי אימוץ עקרונות ופעולות של עיר פעילה ובריאה ומקדמת בריאות ברמה המערכתית, בכל רחבי הרשות.
המדריך הינו חלק מן המשאבים הלאומיים אשר נועדו להעמיד תשתית של ידע וכלים אשר יסייעו לעודד פעילות קידום בריאות בכלל הרשויות בישראל.

מדריך אפשריבריא בעיר

המדריך פותח במסגרת השותפות הבין-משרדית בתכנית "אֶפְשָׁרִיבָּרִיא – התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים". שותפים בהכנתו אנשי מקצוע ממשרד הבריאות, משרד התרבות והספורט, משרד החינוך, רשת ערים בריאות, הרשויות המקומיות והאקדמיה.
המדריך מיועד לכל גורם ברשות המקומית ובמיוחד לקובעי המדיניות, למנהלי אגפים ולכל המעוניינים לקדם רשות בריאה ומקדמת בריאות עבור תושביה. היכרות מעמיקה של מאפייני הרשות, תושביה וצרכיהם והגופים הפועלים בה, תניב פעילויות הולמות ותוביל, תוך תכנון משתף, לביצוע תכנית שתשיג את מטרותיה.

המדריך האינטרנטי וארגז הכלים הנלווה אליו מנגישים את המידע ואת הכלים הנדרשים למהלך, כולל המלצות ספציפיות לפעולות ולאופן ביצוען, ודוגמאות מהארץ ומהעולם על הנעשה בשטח. בכך מזמין מדריך אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר את הרשויות לשפר ולחדד את התוכניות הקיימות, לפתח חדשות, ולהעלות לסדר היום נושאים מרכזיים המשפיעים על בריאות כלל התושבים.

באילו תחומים מתמקד המיזם אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר?

המיזם מתמקד בקידום הבריאות ב-3 נושאים עיקריים: תזונה בריאה, פעילות גופנית וסביבה נקייה מעישון.
המדריך מרכז כלים, דוגמאות מהשטח ומידע רב על הנעשה בארץ ובעולם ברשויות המקומיות.
צוות אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר יעדכן את המדריך מעת לעת ומזמין את הרשויות שמצטרפות לעשייה המשמעותית לתרום מניסיונן לטובת כלל הרשויות וליצור משאב משותף ומתפתח תדיר.

איך להשתמש באתר, במדריך ובכלים הנלווים?

קידום בריאות ברשויות מקומיות הינו אחת הסביבות המרכזיות בהן פועלת התכנית ולכן באתר התכנית הלאומית - אֶפְשָׁרִיבָּרִיא מוצפים תכנים תכניות כלים, פרסומי קולות קוראים ועוד הנוגעים לרשויות מקומיות. גישה למדריך לכן תהיה גם במקומות מרכזיים אלו:
בעמוד הבית של אתר אפשריבריא: בהקלקה על סמליל סביבת רשויות מקומיות
בתפריט "תוכניות ומיזמים" בקטגוריית "רשויות מקומיות"

מבנה המדריך:

עמוד הנחיתה של המדריך המקוון
עשרה צעדי עבודה ליישום, תכנון והטמעה לתכנית אפשריבריא בעיר המאורגנים בשלושה פרקים (צבעים), כל צעד מורכב ממספר פעולות שיש לבצע כדלהלן:

  • איך מתחילים? (צהוב) - צעדים 1 עד 3
  • איך מתכננים? (תכלת) – צעדים 4 עד 7
  • איך מיישמים? (ירוק) – צעדים 8 עד 10

בכל צעד יש הסברים והמלצות המבוססים על הספרות המדעית והניסיון בישראלי ומשולב בהפניות לכלים, מקורות, מידע ודוגמאות שחלקם נבנו במיוחד לתכנית וחלקם קישורים למקומות אחרים באתר ובאתרים חיצוניים.
ניתן ומומלץ לקרא את המדריך כולו ברצף, אך ניתן גם לפנות לצעדים מסוימים.
לנוחותכם תקציר עשרת הצעדים של אפשריבריא בעיר!

המלצות לפעולות לפי נושאים ואסטרטגיה – צעד 5

צעד 5: קביעת קדימויות ודרכי פעולה, לקראת גיבוש תכנית עבודה, כולל תכנון תכנית עבודה ובחירת יעדים ופעילויות לביצוע. בצעד זה רוכזו המלצות בכל אחד מן הנושאים, פעילות גופנית, תזונה בריאה וסביבה נקיה מעישון, כאשר הן מסווגות על פי אסטרטגיות הפעילות העיקריות: מהלכי מדיניות ונהלים כלליים, הסביבה הפיזית והמרחב הציבורי, ויישום במסגרות עירוניות. ניתן לבצע סינון ומיון של ההמלצות בשני הכיוונים, על פי הנושא או על פי האסטרטגיה לבחירתכם.

כל המלצה אותה פותחים כוללת:

  • תיאור קצר של ההמלצה
  • קישורים לפירוט נוסף ו/או לכלים נלווים המסייעים להבנה או לישום ההמלצה
  • קישורים לדוגמאות מארגונים בישראל ובעולם

קישורים להמלצות לפעולות לפי נושאים:

פעילות גופנית

תזונה בריאה בעבודה

תזונה בריאה

סביבה נקיה מעישון

סביבה נקייה מעישון

אסטרטגיות פעולה מרכזיות

המלצות למדיניות חקיקה ורגולציה

בנושא פעילות גופנית
בנושא תזונה בריאה
בנושא סביבה נקייה מעישון

המלצות לסביבה פיזית ומרחב ציבורי

בנושא פעילות גופנית
בנושא תזונה בריאה
בנושא סביבה נקייה מעישון

המלצות ליישום במסגרות עירוניות

בנושא פעילות גופנית
בנושא תזונה בריאה
בנושא סביבה נקייה מעישון

הזמנה לשיפור מתמיד

המדריך וארגז הכלים הנם בסיס לשיפור מתמיד, נשמח לקבל משובים, הצעות הערות, ותוכניות לדוגמא, מדריך אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר יתעדכן כמובן מעת לעת.