home icon work icon education icon city icon

צעד 8: פרסום ותקשורת עם התושבים

מדוע חשוב להפיץ מידע באופן שוטף.

רבים אינם מודעים לחשיבותן של תזונה בריאה, פעילות גופנית וסביבה נקייה מעישון – ואף לא להשפעתן על הבריאות הכוללת ועל תוחלת החיים ואיכותם. בנוסף, רבים אינם חשופים לכלל האפשרויות הזמינות ברחבי רשות להטמעת פעילות גופנית ותזונה מיטיבה בשגרת חייהם, קל וחומר לתכניות חדשות העומדות לרשותם.

תכנית טובה זקוקה לקהל שישתמש בה, ולכן שיווק התכנית והפצתה לעובדי הרשות ולכלל התושבים הוא חלק בלתי נפרד ממנה. האופן שבו יופץ המידע המגוון, הכולל את תמהיל הערוצים, ניסוח המסרים, הגדרת קהלי היעד והתדירות, כמו גם האופן שבו הרשות תדאג לקבל משוב פועם מהתושבים – הם בעלי השפעה משמעותית על רמת העניין בתכנית, על התמיכה בה ועל השתתפות פעילה של קבוצות שונות באוכלוסייה.

כדאי לזכור כי התושבים הם מוקד התכנית, ולכן מומלץ לערב אותם בכל שלביה, החל מהתכנון, לרבות השתתפותם בוועדת היגוי, דרך הערכת התכנית ועד להטמעתה, לרבות מקצי שיפורים ודיוקים.

המלצות לשיווק יעיל של התכנית

לצורך שיווק אפקטיבי, כדאי לבחון מה חשוב לתושבים, כולל אוכלוסיות מיוחדות. היכן מצויים האתגרים שלהם? מה יכול לעודד אותם לאמץ אל שגרת חייהם יותר פעילות גופנית ותשומת לב לתזונה מיטיבה? אילו דרכי תקשורת מועדפות מבחינתם? האם יש הבדלים בין ההעדפות של גברים לעומת נשים? כיצד אפשר לגשר/לתת מענה להבדלים הללו? האם יש הבדל בהעדפותיהם של תושבים ממגזרים שונים, או שמצבם המשפחתי שונה? כדאי להתייחס לכל הנקודות הללו, כמו גם להבדלים בין אוכלוסיות היעד, גם בהליך השיווקי.

להלן מספר דגשים שכדאי לקחת בחשבון בשלב תכנון הפרסום:

 • מיתוג התכנית – קיים יתרון לפרסומים שחתומים עליהם גורמים ממשלתיים, ולכן כדאי ורצוי לשלב את לוגו התכנית אפשריבריא ואת לוגו משרד הבריאות. ואולם, אין לפרסם לוגואים אלו לפני שהתקבל אישור רשמי. ניתן לפנות בבקשה בצירוף הפרסום המיועד לוועדה המלווה את תוכנית אפשריבריא בעיר.
 • ניסוח המלצות מפורטות וברורות – להבדיל מסיסמאות מתחכמות.
 • יש להתאים את ערוצי התקשורת לקהלי היעד ולהיעזר בערוצי מידע מגוונים – כדי להנגיש את המידע לאוכלוסייה רחבה יותר. ראו פירוט ערוצים אפשריים בהמשך.
 • כדי לזכות לתשומת לב מתושבים רבים, כדאי לתכנן את תדירות הפצת המסרים ותזמונם, לנצל אירועים קהילתיים, ולהתאים את המסר לסדר היום של אוכלוסיות היעד.
 • רצוי לפרסם סיפורי הצלחה של תושבים.
 • כדאי לעודד וליצור מרחב קהילתי לשיח שבו התושבים יוכלו לשתף במידע כמו תדירות ביצוע פעילות גופנית, מתכונים בריאים מקוריים, קבוצות הליכה וכיו"ב.
 • חשוב לבקש משוב מהתושבים כדי לפעול לשיפור מתמיד של התכניות השונות.

סוגי התכנים שרצוי להפיץ – עם פרסום התכנית ובאופן שוטף

 • מידע על תרומתה של סביבה נקייה מעישון, תזונה ים תיכונית ופעילות גופנית לבריאות.
 • העשרת הידע בסוגיות בריאותיות והצעות לפתרון בעיות.
 • הפרכת תפיסות מוטעות.
 • עידוד עמדות, אמונות וגישות המקדמות בריאות.
 • הדגמה של מיומנויות ושיטות לחיים פעילים ובריאים.
 • עצות יישומיות המתאימות לאורח החיים ולרקע החברתי והתרבותי של התושבים.
 • מידע על מיקום מסלולי הליכה ורכיבה, מיקומם של מתקנים ושירותים לביצוע פעילות גופנית.
 • מידע על פעילויות עירוניות או שכונתיות בנושא סביבה נקייה מעישון, תזונה או פעילות גופנית.
 • מידע על ארגונים העוסקים בסביבה נקייה מעישון, תזונה ופעילות גופנית.
 • מידע על פעילות ברמה ארצית.

הפצת מידע ופרסום הצירים המרכזיים של התכנית שאושרה

לאחר אישור התכנית יש לבצע חשיפה ראשונית. הפרסום ייעשה בתיאום עם משרד הבריאות ובשיתוף עם מחלקת הדוברות, באם קיימת. במידה ולא, מומלץ שהמתאם ייעזר בגורמי תקשורת מקומיים (אתר הרשות, מקומונים, שלטי חוצות בבעלות הרשות וכיו"ב).

נוסח הודעה לדוגמה: הרשות אישרה תכנית לקידום בריאות לטובת התושבים בעיר.

נוסח חלופי: מועצת העיר אישרה תכנית למען קידום בריאות האוכלוסייה הכוללת מספר צירים מרכזיים (יחד עם פירוט התכניות והמטרות/היעדים המרכזיים).

להפצת המידע לכל אורך הדרך יתרונות מגוונים, ביניהם:

 • הגדלת החשיפה והנראות של התכנית – והצגת התועלות לתושבים.
 • הקניית ידע שימושי כדי לסייע באימוץ התנהגויות חדשות.
 • שיתוף התושבים בכל התהליכים – כשלעצמו זה תורם לחיזוק האפקטיביות של התכנית, ובה בעת מחזק את האמון של התושבים ברשות ואת הקהילה כולה. 

השקה רשמית (טקס/אירוע) בנוכחות ראש הרשות

רצוי לקיים אירוע לקהל הרחב ולתקשר את האירוע בשלטי חוצות ובתקשורת המקומית לרבות העיתונות המודפסת והמקוונת.

שימוש בלוגו של אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר ו/או של משרד הבריאות מחייב אישור של הצוות המלווה את התכנית מטעם משרד הבריאות.

שמירה על קשר שוטף עם התושבים לאורך התכנית

מעבר לחשיפה הראשונית של התוכנית, חשוב שהמתאם יעדכן את התושבים ויפיץ מסרים ומידע רלוונטיים לאורך כל חיי התכנית – כולל פרסום התהליכים והתוצאות בנקודות זמן שונות. זאת על ידי שימוש במגוון ערוצי התקשורת העומדים לרשות הרשות מקומית ובערוצי תקשורת בקהילה, מסחריים וציבוריים, וכן על ידי שימוש ברשתות חברתיות ובערוצי מדיה חדשים. רצוי לשלב בוועדת ההיגוי נציגי מחלקת הדוברות של הרשות.

מומלץ לאפשר תקשורת דו-כיוונית רציפה עם הקהל הרחב לאורך כל חיי התכנית, למשל באמצעות הנגשת והבלטת אופני יצירת קשר דרך אתר הרשות, דוא"ל ורשתות חברתיות. בין היתר, כדאי ליצור "קו חם" בטלפון ובאינטרנט שבאמצעותם תושבים יכולים לקבל מענה לשאלות ספציפיות או להשתמש בקו פניות הציבור 106 במידה וקיים.

ערוצים להפצת מידע – עקרונות ופעולות מומלצות

חשוב לפעול כל העת לאיתור דרכים אפקטיביות להפצת מידע רלוונטי לקבוצות אוכלוסייה שונות, ולעודד תושבים לנצל את הפעילויות וההזדמנויות הקיימות. הכוונה היא לשימוש בשיטות שונות של הפצת מידע ושיווק, ולשם כך קיימים כיום ערוצים שונים שמגיעים בצורה מותאמת לקהלי יעד שונים.

דוגמאות לפלטפורמות מקוונות/דיגיטליות:

דוגמאות לפלטפורמות ולאמצעי תקשורת לא מקוונים:

 • פרסום מקומי במקומונים – בנוסף לפרסום ממוקד, ניתן להציע למקומון טור קבוע בנושא פעילות גופנית ו/או תזונה, כולל טיפים עונתיים, שאלות ותשובות וכיו"ב.
 • חשבונות ארנונה – ניתן לצרף בתוכן תזכורות ומידע.
 • עלוני מידע – יצירה והפצה של חומרי מידע והסברה מודפסים להפצה בבתי התושבים (דיוור ישיר) או להפצה באמצעות ספקי שירותים שונים בעיר - עירייה, מתנ"סים, קופות החולים, סניף ביטוח לאומי וכיו"ב.
 • לוחות מודעות – תליית מודעות במיקומים מרכזיים.
 • ישיבות, אירועים, כנסים וכינוסים.
 • שלטי חוצות וכרזות – כולל הצעה להתקשר לטלפון מסוים בעירייה ולבקש לקבל תזכורות באמצעות מסרונים/ווטסאפ לטלפון הנייד.

דוגמאות לתוכן של אתרי רשויות מקומיות ניתן למצוא דרך:

ניתן להזמין עלונים ופרסומים קיימים ממשרד הבריאות.

תיעוד ופרסום התהליכים והתוצאות

חשוב לתעד את כל שלבי התכנית, בכתובים, בתמונות ובווידיאו. התיעוד והפרסום יכולים להיעשות בשיתוף עם דובר הרשות, עם תושבים מתנדבים או תלמידי בתי ספר. תהליך משתף זה יקנה לפעילים מיומנויות, ייצור תחושת גאווה מקומית ויאפשר הפצת מידע לציבור הרחב באמצעות עיתונות מקומית, עיתוני בתי ספר, רשתות חברתיות (פייסבוק, טוויטר). אפשר לגייס תושבים אשר יכתבו "בלוגים" אישיים על הפעילות בעיר/יישוב.

מענה לפניות הציבור ומנגנונים לקבלת משובים והצעות

משוב הוא כלי שמסייע לעורר מודעות לנקודות בתכנית הזקוקות לחידוד, שיפור או שינוי. ככזה, משוב מהציבור יסייע להערכת התקדמות הפרויקט.

לשם כך מומלץ להגדיר הליך יצירת קשר (דרך קו פניות הציבור - 106) ולמנות גורם מטפל ברשות.

כדאי להכין טופס משוב מקוון ולהגדיר בכתב את לוחות הזמנים למענה מטעם הרשות.

להשראה כדאי לעיין בפניות הציבור בתחומים כלליים שבאחריות משרד הבריאות.

 

צעד 9 - יישום וניהול שוטף של התכנית הרב-מימדית