home icon work icon education icon city icon

קידום בריאות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים באילת

אורח חיים בריא לקבוצות יחודיות של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 2019

קידום אורח חיים בריא לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים הופעלה באילת בשנת 2019. התכנית קידמה פעילויות יחודיות אליהן קשה לגייס משתתפים בכמות מספקת בדרך כלל, במגוון פעילויות רחב הצלחנו להפעיל ולשתף קבוצות אוכלוסיה אשר הפיקו את המיטב מפעילויות אלו:

  • סדנת תאטרון לעובדי המפעל המוגן, סדנה מתמשכת אשר עסקה בתפיסת הגוף שלהם ומה נדרש על מנת להרגיש טוב לגביו.
  • סדנה להקניית כלים להתמודדות עם דיכאון למתנדבים בעמותת יד שרה. מתנדבים אלו פועלים במשך כל השנה לסייע לאנשים הרתוקים לביתם.
  • סדנת תיפוף לעידוד תנועה ופעילות גופנית למורי ותלמידי החינוך המיוחד.
  • סדנת פוטותרפיה לקבוצת בוגרים המתמודדים עם בעיות קוגניטיביות, הסדנה הפגישה את המתמודדים עם הגוף שלהם ועם צרכיו.
  • ילדי אקי"ם ואיל"ן זכו בסדנת הפעלות גופניות משחקיות אשר הצוותים והמשפחות יכלו להמשיך ולבצע בעצמם במהלך השנה.

המשתתפים בשלל הפעילויות המגוונות התלהבו ונהנו מאוד וממשיכים להשתמש בחלק מן הכלים שנלמדו והועברו. ליאור מנצ'ר מתאם הבריאות של העיר אילת מציין: "אנו נמשיך גם בעתיד לייצר תכניות תפורות לקהלי יעד ונמשיך כמובן לשתף בתכנון ובביצוע את אנשי המקצוע הישירים. חשוב לציין שללא התמיכה התקציבית של התכנית הלאומית אפשריבריא לא היינו יכולים לממן תכניות אלו. גם הראייה הרב-משרדית אליה מובילה התכנית אפשריבריא היא שדחפה אותנו לייצר את שיתופי הפעולה הללו".

אורח חיים בריא לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

כמו כל האנשים, גם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, עובדים ומתמודדים עם אותם לחצים ואתגרים של קצב החיים המהיר. לעתים חולים ולעיתים בריאים, ויש עליות וירידות כמו לכל אדם. אוכלוסיות אלו מתמודדות גם עם המאפיינים והצרכים האישיים שנובעים מן המוגבלות האישית. הן זקוקות לידע בכדי לשפר את בריאותם, עליהם להכיר את מגבלות כוחם האישיים ולדעת מתי וכיצד עליהם לקבל תמיכה מאחרים כדי להיות בריאים יותר.

הסדנאות שמו דגש על התאמה ייחודית לצרכים האישיים של כל משתתף בהתאם למוגבלות שעמה הוא התמודד, העצמת הקבוצות, חיזוק המתמודדים והמטפלים. ה'מוגבלות' באשר היא, לא היתה במרכז הסדנה אלא החשיבות של אורח חיים בריא עם התאמות מסוימות כפי שנדרש.