home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא משפחתי: כי בריאות מתחילה מההתחלה

התכנית לליווי והכשרת הורים לילדים בגיל הרך בשיתוף ג'וינט-אשלים והתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360.

בליבה של תכנית "אפשריבריא משפחתי" מוצבת ליווי והכשרה של הורים המתבצעת בשותפות עמם. ההכשרה החווייתית סובבת סביב עקרון זה. המשתתפים עוברים תהליך התנסות הממחיש את החשיבות של מיקוד במערכת היחסים עם הלקוח, הקשבה, אמפתיה ומיקוד בנקודות החוזק של המשפחה.

בסוף שנת 2012 הוחלט במשרד הבריאות לפתח יחד עם הועדה המקצועית של הגיל הרך בג'וינט ישראל אשלים ו-3600 - התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון והתחלה טובה, תכנית לפיתוח הורות מיטבית, תזונה והזנת ילדים בגיל הרך. במשרד הבריאות שותפים לתכנית המחלקה לקידום בריאות, אגף התזונה בבריאות הציבור, המחלקה לאם, לילד ולמתבגר, והמחלקה לסיעוד בבריאות הציבור.

הדרישה לתכנית הכשרה בתחום כישורי ההורות עלתה על רקע צרכים שזוהו בישראל, בעקבותיהם נבדקו מודלים רלוונטיים בישראל ובעולם שיכולים לתת מענה הולם לצורך שזוהה. לבסוף אותרה תכנית אנגלית שנראה היה שתתאים –לאחר התאמה ותרגום, לצרכים בישראל. באנגליה היא כונתה "הנרי": HENRY – Health Exercise and Nutrition for the Really Young 

כדי להתאימה לישראל, הוחלט לרכוש זיכיון לתכנית זו. במסגרת ההסכם עם "הנרי אנגליה", יצאה ב-2013 משלחת של 4 נשות מקצוע ממשרד הבריאות ומאשלים לתהליך למידה והכשרה בן שלושה שבועות באנגליה. הצוות כלל אחות בריאות הציבור ומקדמת בריאות ממשרד הבריאות. מאשלים הצטרפו תזונאית ומנהלת תכניות ביחידה לגיל הרך.
התכנית – המהווה מענה לקידום נושאי פעילות גופנית ותזונה בגיל הרך הינה חלק מהתכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים -"אפשריבריא" לכן בשנת 2016 ניתן לה השם "אפשריבריא משפחתי".

יעדי "אפשריבריא משפחתי" מתמקדים בחמישה תחומים

  • הורות - הורות סמכותית וקשובה המאפשרת ביטחון לשנות הרגלים
  • דפוסי אכילה - ארוחות משפחתיות ומסודרות
  • אכילה בריאה - עידוד אכילת ירקות ופירות, הפחתה בצריכת ממתקים, חטיפים ושתיה ממותקת, ואכילת מנות התואמות לגיל הילד
  • פעילות גופנית - הגברת פעילות אקטיבית משפחתית והפחתת פעילות יושבנית וזמן מסך
  • בריאות רגשית/נפשית - שיפור הרווחה הרגשית של המשפחה

תכנית החלוץ לוותה בהערכה מעצבת ומסכמת של מרכז המחקר להערכת תכניות התערבות לקידום בריאות של אוניברסיטת חיפה בשיתוף "תובנות". התכנית התבססה על הכשרות של אנשי מקצוע והורים בעשרה מוקדים ישוביים תוך העדפת ישובים בפריפריה החברתית ו/או הגיאוגרפית. היישובים נבחרו בהסכמת השותפים ולוותה בהערכה מעצבת ומסכמת.

ממצאי ההערכה של שלב הפיילוט שהסתיים בדצמבר 2018, מראים מגמה של שיפור בתפישות ההורים ואנשי המקצוע, כמו גם בהתנהגויות היעד. 
פעילות התכנית הופסקה בשלב זה.

לקריאה נוספת

אתר התכנית הבריטית HENRY