home icon work icon education icon city icon

פרויקט 'אבן דרך' בקרב אנשים החיים עם מוגבלויות

אנשים החיים עם מוגבלות נמצאים בסיכון גבוה יותר לחלות במחלה כרונית. לכן, חשוב במיוחד לעודד פעילות גופנית באוכלוסיות אלה, כדי לסייע להם לשפר את איכות החיים.

מתוך אירוע 'נגישות ישראל', צילום: עומר מסינגר

אבן דרך למטרה וללא הגבלה

אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, התפתחותית או מגבלה פיזית, מתקשים במקרים רבים לקיים שגרה בריאה ופעילה יותר, לעיתים בשל חוסר בנגישות למתקני ספורט ותוכניות מתאימות. כיוון שכך, אנשים המתמודדים עם מוגבלויות נמצאים בסיכון גבוה יותר ללקות במחלות כרוניות, ולכן חשוב ליצור תנאים מתאימים ולעודד אותם לעסוק בפעילות גופנית.

בשנת 2014 השיקו אפשריבריא יחד עם ג'וינט-ישראל, ובשיתוף קרן מפעלים מיוחדים, קרן מנוף וקרן משפחת רודמן את פרויקט "אבן דרך" במספר נקודות ברחבי הארץ. משתתפי הפרויקט למדו כיצד לקיים פעילות גופנית מותאמת, וכיצד לשמור על אורח חיים בריא פיזית, רגשית וחברתית.

  • מאז השוק הפרויקט השתתפו מעל 300 אנשים בעלי מוגבלויות בסדנאות הייחודיות, כאשר מנחי התכנית היו בוגרי הסדנאות הקודמות שהכירו מקרוב את ההתמודדויות של המשתתפים.
  • בשנת 2017 נכתב מדריך להעצמת משתתפי הפעילויות והכשרת מנחים ומדריכים נוספים.

מתוך החוברת "סדנת עמיתים לאורח חיים בריא לאנשים עם מוגבלות", 2017.מתוך החוברת "סדנת עמיתים לאורח חיים בריא לאנשים עם מוגבלות", 2017.

אם גם אתם מעוניינים לעודד וליצור שינוי לטובת אנשים החיים עם מוגבלות ולהפוך מתחמי ספורט לנגישים תוכלו להיעזר במשאבים הבאים

החוברת למשתתפי סדנת "אבן דרך", 2017, באתר אקים
המדריך לעיר פעילה ובריאה, באתר משרד התרבות והספורט