home icon work icon education icon city icon

בתי ספר שהוכרו כבתי ספר מקדמי בריאות על ידי משרד החינוך המיישמים מהות חינוכית לקידום בריאות לבאי בית הספר ולקהילה. במפה פירוט סוג בית הספר, סמל המוסד, כתובתו ומדרג הכוכבים בהתאם לעמידה באמות מידה.

עם עוגה – אבל עם פחות חטיפים וממתקים הרוויים בשומנים, סוכר ונתרן: ביותר ויותר גנים ובתי ספר כבר חוגגים ימי הולדת בריאים יותר

חג פורים הפך בשנים האחרונות לחג של ממתקים וחטיפים מעובדים שהשתלטו על משלוחי המנות שהילדים מביאים לבתי הספר והגנים - אבל אפשר גם אחרת!

לנשום את הפריחה, להשלים זמן איכות עם המשפחה, וליהנות מחופשה פעילות ובריאה. גם חג האביב יכול להיות אפשריבריא.

הציגו לי כתבות נוספות