home icon work icon education icon city icon

הניסיון בארץ ובעולם מראה כי מעסיקים שמשקיעים בקידום בריאות, נהנים מגידול בתפוקת העבודה, מירידה במספר ימי ההיעדרויות של העובדים ומעלייה בשביעות הרצון של עובדיהם.

מחפשים עוד גורמים בעלי מידע? מחפשים גורמים המספקים שירות רלוונטי כגון: הדרכה, יעוץ וליווי? להלן רשימה של גופים העוסקים בתחום. תוכלו להסתייע במידע המפורסם או לפנות אליהם לבירור על שרותים שהם מציעים.

לאורך השנה נערכים אירועי ספורט בהם ניתן להשתתף מטעם מקום העבודה. להלן קישורים לאירועים מרכזיים. מידע על אירועים נוספים נמצא באתרי משרד התרבות והספורט, איגוד הספורט העממי בישראל והליגה למקומות עבודה.

עיר נקייה מעישון היא עיר שבה הרשות המקומית מקבלת על עצמה מחויבות לצמצם את ממדי העישון, קובעת מדיניות ברורה לשמירה על סביבות נקיות מעישון ומיישמת אותה

הציגו לי כתבות נוספות