home icon work icon education icon city icon

עולים לבריאות: עידוד שימוש במדרגות במקום העבודה

ערכה יישומית הכוללת רקע מקצועי, כלי מיפוי והדרכה, ושילוט ותכנים מעוצבים להדפסה או הפצה ברשתות החברתיות והארגוניות.

ברוב מקומות העבודה, גם כשעובדים מהבית, רבים מהעובדות ומהעובדים נמצאים במצב "סטטי" למדי: בישיבה, מול מסך, ליד דלפק או מכונה. גם בסיום היום, לא תמיד מתאפשר לבצע פעילות גופנית יזומה כדי לעמוד בהמלצות של ארגון הבריאות העולמי לפעילות גופנית (75 דקות של פעילות גופנית מאומצת, או 150 דקות של פעילות גופנית מתונה מדי שבוע, או שילוב ביניהם).

השימוש במדרגות – לעלייה או לירידה במדרגות נחשב לפעילות גופנית זמינה, אפקטיבית, כזו שיכולה להיעשות ׳על הדרך׳ במקום העבודה, בכל שעה ביום וללא התארגנות מראש או ציוד מיוחד. יחד עם זאת רוב העובדים אינם משתמשים במדרגות באופן קבוע מסיבות שונות. על מנת לעודד את השימוש במדרגות כחלק משגרה בריאה יותר, פותחו בתכנית הלאומית ׳אפשריבריא׳ במשרד הבריאות, חומרים, כרזות ותכנים שאוגדו בערכה יישומית ומבאים לשימושכם כאן.

מדריכים, כלים ומסמכים

ערכה למעסיק לעידוד השימוש במדרגות בקרב העובדים
הערכה כוללת המלצות יישומיות למעסיקים ולעובדים, כלי תצפית, הערכה ומדידה ונוסחי מכתבים לעובדים.

שילוט ותכנים מעוצבים להורדה

קובץ המכיל 9 כרזות בגודל 4A, להדפסה עצמית במדפסת צבעונית ולהצבה בלובי הקומתי ליד המעליות
קובץ המכיל 9 כרזות להדפסה כ-"רול־אפ" (גובה 200 ס"מ רוחב 85 ס"מ)
תיקייה המכילה 9 תמונות ביחס ריבועי ו-9 תמונות ביחס מסך 16:9 להעלאה לרשתות חברתיות או הפצה בטלפונים ניידים (תמונות ריבועיות) או להצגה במסכים הארגוניים (תמונות מלבניות)

לקריאה נוספת

המלצות לפעילות גופנית באתר משרד הבריאות
מדריך ארגון הבריאות העולמי (WHO) לביצוע פעילות גופנית בגילאי 18-64מדריך לביצוע פעילות גופנית לגילאי 18-64, איגוד הפיזיולוגיה של האימון הקנדי