home icon work icon education icon city icon

מדריך אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעבודה

הניסיון בארץ ובעולם מראה כי מעסיקים שמשקיעים בקידום בריאות, נהנים מגידול בתפוקת העבודה, מירידה במספר ימי ההיעדרויות של העובדים ומעלייה בשביעות הרצון של עובדיהם.

הניסיון בארץ ובעולם מראה כי מעסיקים שמשקיעים בקידום בריאות, נהנים מגידול בתפוקת העבודה, מירידה במספר ימי ההיעדרויות של העובדים ומעלייה בשביעות הרצון של עובדיהם. מדריך אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעבודה נועד לסייע בבנייה וביישום תכנית יעילה לחיים פעילים ובריאים במקום העבודה ב-10 צעדים - הכל בצורה נגישה באינטרנט. לקידום בריאותם של קרוב לארבעה מיליון העובדים בישראל, אנו מזמינים אתכם להשתמש במדריך המקצועי שלפניכם, ומברכים אתכם על המובילות ועל היוזמה להיות מקום עבודה אֶפְשָׁרִיבָּרִיא.