home icon work icon education icon city icon

מדריך אפשריבריא בעבודה

הניסיון בארץ ובעולם מראה כי מעסיקים שמשקיעים בקידום בריאות, נהנים מגידול בתפוקת העבודה, מירידה במספר ימי ההיעדרויות של העובדים ומעלייה בשביעות הרצון של עובדיהם. מדריך אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעבודה נועד לסייע בבנייה וביישום תכנית יעילה לחיים פעילים ובריאים במקום העבודה ב-10 צעדים - הכל בצורה נגישה באינטרנט. לקידום בריאותם של קרוב לארבעה מיליון העובדים בישראל, אנו מזמינים אתכם להשתמש במדריך המקצועי שלפניכם, ומברכים אתכם על המובילות ועל היוזמה להיות מקום עבודה אֶפְשָׁרִיבָּרִיא. 

עולים במדרגות

מעסיקים שמשקיעים בקידום הבריאות בארגון, נהנים מגידול בתפוקת העבודה ושביעות הרצון של העובדים – ומירידה בהיעדרויות ובימי המחלה

צעד 1: איך מתחילים

המפתח להטמעת תרבות בריאות ארגונית הוא הירתמות ההנהלה, המגדילה את הסיכוי שהמשאבים הארגוניים ינותבו כראוי ומעודדת השתתפות עובדים.

צעד 2: איך מתחילים

לכל ארגון אופי וצרכי בריאות ייחודיים. כדי לעודד ולבסס תרבות ארגונית בריאה חשוב למפות ולבנות פרופיל בריאות ארגוני עדכני

צעד 3: איך מתחילים

שינוי בריא עושים יחד עם העובדים: הצגת התועלות האישיות והארגוניות של התכנית לעובדים, ועידוד השתתפותם בשלבי התכנון והיישום השונים.

צעד 4: איך מתכוננים

בחירת תחומי ההתערבות ואסטרטגיות היישום, בניית תמהיל פעילויות המותאם לצרכי העובדים ולתרבות הארגונית, והתאמתו למסקנות המיפוי.

צעד 5: איך מתכוננים

התמקדות בפעילויות שניתן להביא ליישום מלא ומהיר, בהתאם לתקציב, לזמן ולהעדפות העובדים וההנהלה.

צעד 7: איך מתכוננים

גורמים ממשלתיים וציבוריים, עמותות וארגונים, אגודות מקצועיות – מגוון רחב של מקורות תמיכה ומשאבים חיצוניים יוכלו לסייע לכם ביישום התכנית בארגון שלכם.

צעד 9: איך מיישמים

הגדרת מדדים אפקטיביים, תכניות עבודה, תקציבים ומחויבות הנהלת הארגון לוועדת היגוי המתכנסת בקביעות – חיוניים ליישום מוצלח של התכנית.

צעד 10: איך מיישמים

הערכה ומדידה השזורות בתהליך כבר מתחילתו, מאפשרות לארגון לבדוק האם הפעולות שבחר מבוצעות, את מידת הצלחתן, והאם הן מסייעות להשגת המטרות והיעדים.

מדריך אפשריבריא בעבודה

ארגז כלים מרוכז של כל הצעדים, הכלים, והמשאבים במדריך, כדי להוביל את השינוי בארגון שלכם.

המלצות מתוך המדריך

האפשרות להמשיך להניק מסייעת לעובדות רבות בהשתלבות לאחר חופשת הלידה ומחזקתן את מחויבותן לארגון לצד הפחתת ימי ההיעדרות.

מחפשים עוד גורמים בעלי מידע? מחפשים גורמים המספקים שירות רלוונטי כגון: הדרכה, יעוץ וליווי? להלן רשימה של גופים העוסקים בתחום. תוכלו להסתייע במידע המפורסם או לפנות אליהם לבירור על שרותים שהם מציעים.

לאורך השנה נערכים אירועי ספורט בהם ניתן להשתתף מטעם מקום העבודה. להלן קישורים לאירועים מרכזיים. מידע על אירועים נוספים נמצא באתרי משרד התרבות והספורט, איגוד הספורט העממי בישראל והליגה למקומות עבודה.

עיר נקייה מעישון היא עיר שבה הרשות המקומית מקבלת על עצמה מחויבות לצמצם את ממדי העישון, קובעת מדיניות ברורה לשמירה על סביבות נקיות מעישון ומיישמת אותה