home icon work icon education icon city icon

צעד 6: בחירת תמריצים ופרסים

מתן תמריצים אישיים או מחלקתיים חשוב במיוחד להצלחת התכנית ומבטא את מחויבות ההנהלה ליישום המוצלח שלה.

תמריצים ופרסים להנעת העובדים חשובים להצלחת התכנית: תמריצים עשויים לעודד עובדים להשתתף בפעילויות ולספק להם סיבה נוספת לבצע שינוי התנהגותי-בריאותי. מתן תמריצים מבטא את המחויבות הארגונית להשגת מטרות התכנית. מומלץ לקבוע תמריצים ופרסים תוך התחשבות בהעדפות העובדים.

סוגי תמריצים לדוגמה:

  • שעות גמישות או זמן חופשי להשתתף בפעילויות: לדוגמה, אפשרות לבצע פעילות גופנית על חשבון שעות העבודה.

  • הכרה ארגונית ותגמול עבור הישגים: הכרה פומבית בהשתתפות בפעילויות ובהצלחות בקרב העובדים והממונים עליהם. תעודות או מתנות לעובדים בעלי הישגים בריאותיים, אלו שביצעו מאמץ מיוחד, ו/או השתתפו באופן עקבי בפעילויות ועוד.

  • תחרויות: ייזום תחרויות נושאות פרסים פנים- ארגוניות ו/או בין ארגונים שונים המבוססות על עמידה ביעדים בביצוע פעילות בריאותית.  

  • מוצרים ומתנות: חלוקה/מכירה מוזלת של מוצרים ומתנות בעלי ערך בריאותי כגון: בקבוקי שתיה, מדי צעדים, גומיות (׳יותר פעיל יותר יעיל׳- תרגול בעזרת גומיה) ועוד.

  • תגמול כספי : תגמול ו/או החזר כספי, כרטיסי שי למוצרי ספורט או בריאות.

  • סבסוד: הנחות וסבסוד סדנאות בריאות ומנויים למרכזי כושר

  • בידור ובילוי: שילוב אירועי השקת התכנית עם פעילויות ספורט ו/או ארוחות בוקר בריאה.

דוגמה מהשטח - אילו תמריצים ופרסים ניתן לחלק לעובדים?

חולצות, שוברים למסז'ים מפנקים, אימוני כושר בחינם ועוד שלל דברים הם רק חלק מהפרסים והתמריצים שמקבלים עובדים במקומות עבודה מקדמי חיים פעילים ובריאים כדי לעודד אותם להמשיך. "נכון שבסופו של דבר מה שחשוב זה הפעילות, אבל הפרסים עוד יותר מעודדים", מסביר ולדימיר, עובד בחברה כלכלית בדרום הארץ. בחברה אחרת, בתחום הביוטכנולוגיה, עורכים בין העובדים תחרויות נושאות פרסים מדי חודש.

צעד 6: בחירת תמריצים ופרסים - תקציר

שלב מרכזי:

בחירת תמריצים ופרסים

הערות והמלצות לכלים:

מתנות ופרסים אפשריבריא: חלופות בריאות יותר לממתקים ולשוקולד