home icon work icon education icon city icon

סיכום עשרת הצעדים

ארגז כלים מרוכז של כל הצעדים, הכלים, והמשאבים במדריך, כדי להוביל את השינוי בארגון שלכם.

סיכום איך מתחילים? (צעדים 1-3) – "ארגז כלים" וסטטוס ביצוע

צעד 1: רתימת ההנהלה - תקציר

המפתח להטמעת תרבות בריאות ארגונית הוא הירתמות ההנהלה, המגדילה את הסיכוי שהמשאבים הארגוניים ינותבו כראוי ומעודדת השתתפות עובדים.

שלבים מרכזיים הערות והמלצות לכלים ביצעתי סטטוס
הכנת הנושא להצגה      
הצגת הנושא בפני ההנהלה מצגת רתימה להנהלה    
איתור מוביל לקבלת החלטות וליווי התהליך מטעם ההנהלה      

צעד 2: מיפוי ופרופיל בריאות - תקציר

לכל ארגון אופי וצרכי בריאות ייחודיים. כדי לעודד ולבסס תרבות ארגונית בריאה חשוב למפות ולבנות פרופיל בריאות ארגוני עדכני.

שלבים מרכזיים הערות והמלצות לכלים ביצעתי סטטוס
בחירת דרכי המיפוי והיערכות לביצוע דורש מינוי גורם אחראי, תכנון, זמן, ויתכן שאף תקציב    
מיפוי מדיניות ארגונית    
סקר סיכונים וצרכי בריאות עובדים העברת שאלון הערכת סיכונים וצרכי בריאות העובד (HRA). ניתוח גורמי סיכון ותעדוף צרכים המשתקפים מהם    
איסוף מידע בנוגע לנוכחות    
מדידת שביעות רצון במקום העבודה העברת שאלון לגיבוש המלצות לנושאים שהצליחו ואלה שיש לשפר    
עריכת קבוצות דיון ו/או ראיונות עם עובדים לבדיקת רצון העובדים  הפקת תובנות לגבי הסיבות מאחורי הממצאים הנ"ל    
ביצוע סקר או תצפית של סביבת מקום העבודה גיבוש המלצות לגבי שינויים סביבתיים נדרשים (משלים את הערכת אקלים הבריאות הארגוני לעיל)    
הכנת פרופיל בריאות - דו"ח ממצאים כבסיס לתכנון    

צעד 3: רתימת העובדים והקמת צוות - תקציר

שינוי בריא עושים יחד עם העובדים: הצגת התועלות האישיות והארגוניות של התכנית לעובדים, ועידוד השתתפותם בשלבי התכנון והיישום השונים.

שלבים מרכזיים הערות והמלצות לכלים ביצעתי סטטוס
הצגת הנושא והתכנית בפני העובדים    
בחירת מנהל/מרכז לתכנית      
הקמת צוות היגוי וקביעת מבנה ניהולי לתכנית מקומות עבודה קטנים יקימו צוות קטן, מקומות גדולים יותר יקימו צוות של 3-10 אנשים, כולל נציגי הנהלה ונציגים מאגפים שונים.    

סיכום איך מתכננים? (צעדים 4-7) – "ארגז כלים" וסטטוס ביצוע

צעד 4: קביעת מטרות ויעדים - תקציר

בחירת תחומי ההתערבות ואסטרטגיות היישום, בניית תמהיל פעילויות המותאם לצרכי העובדים ולתרבות הארגונית, והתאמתו למסקנות המיפוי.

שלבים מרכזיים הערות והמלצות לכלים ביצעתי סטטוס
קביעת חזון דוגמה לכתיבת תכנית שנתית (PDF / Word)    
קביעת מטרות ויעדים תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב (PDF / Word)    
בחינת דרכי מדידה      

צעד 5: תכנון התכנית - תקציר

התמקדות בפעילויות שניתן להביא ליישום מלא ומהיר, בהתאם לתקציב, לזמן ולהעדפות העובדים וההנהלה.

שלבים מרכזיים הערות והמלצות לכלים ביצעתי סטטוס
בחירת ההתערבויות לתכנית בהתאם ליעדים שנקבעו    
בחירת פעולות בתחום מדיניות ואקלים ארגוני טבלת המלצות בנושא מדיניות ואקלים ארגוני    
בחירת פעולות בתחום הפעילות הגופנית טבלת המלצות בנושא פעילות גופנית    
בחירת פעולות בנושא תזונה בריאה  טבלת המלצות בנושא תזונה בריאה    
בחירת פעולות בנושא סביבה נקייה מעישון טבלת המלצות בנושא סביבה נקייה מעישון    
בחירת פעולות בנושאי בריאות אחרים טבלת המלצות בנושא הנקה    
הכנת תכנית עבודה הכוללת יעדים לכל נושא, לוח זמנים, הערכה ואחראים לביצוע    
הכנת תקציב, הצגתו ואישורו בהנהלה מצגת רתימה להנהלה    

 

צעד 6: בחירת תמריצים ופרסים - תקציר

מתן תמריצים אישיים או מחלקתיים חשוב במיוחד להצלחת התכנית ומבטא את מחויבות ההנהלה ליישום המוצלח שלה.

שלבים מרכזיים הערות והמלצות לכלים ביצעתי סטטוס
בחירת תמריצים ופרסים מתנות ופרסים אפשריבריא: חלופות בריאות יותר לממתקים ולשוקולד    

 

צעד 7: איתור משאבים נוספים - תקציר

גורמים ממשלתיים וציבוריים, עמותות וארגונים, אגודות מקצועיות – מגוון רחב של מקורות תמיכה ומשאבים חיצוניים יוכלו לסייע לכם ביישום התכנית בארגון שלכם.

שלבים מרכזיים הערות והמלצות לכלים ביצעתי סטטוס
זיהוי מקורות למשאבים ולתמריצים מתוך ומחוצה לארגון    
זיהוי מקורות אנשי מקצוע וארגונים, ממשלתיים, ציבוריים ומהמגזר השלישי העשויים לתמוך ביוזמה משאבים אפשריבריא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים    
בחינת שימוש בספקים חיצוניים    

סיכום איך מיישמים? (צעדים 8-10) – "ארגז כלים" וסטטוס ביצוע

צעד 8: שיווק התכנית ושיתוף העובדים - תקציר

לרתימה אפקטיבית של ערוצי התקשורת הפנים ארגוניים, הרשמיים והרשמיים פחות, תפקיד משמעותי בהצלחת יישום התכנית בארגון. 

שלבים מרכזיים הערות והמלצות לכלים ביצעתי סטטוס
תכנון תכנית תקשורתית בארגון בשיתוף העובדים מצגת: איך לנהל תקשורת ארגונית יעילה?    
השקה רשמית (טקס/אירוע) בנוכחות ההנהלה      
חשיפת התכנית, הפעולות והמסרים בקרב העובדים, במגוון ערוצים מותאמים לצרכים, ולאורך התכנית      
קיום אירועים, תחרויות ומתן תמריצים, הכרה ופרסים לאורך התכנית מתנות ופרסים אפשריבריא    

  

צעד 9: ניהול התכנית - תקציר

הגדרת מדדים אפקטיביים, תכניות עבודה, תקציבים ומחויבות הנהלת הארגון לוועדת היגוי המתכנסת בקביעות – חיוניים ליישום מוצלח של התכנית.

שלבים מרכזיים הערות והמלצות לכלים ביצעתי סטטוס
קיום פגישות ועדת היגוי או צוות באופן קבוע תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב (PDF / Word)    
תיאום וניהול התכנית או התקציב      
בחינה מתמדת של מקורות ומשאבים לתמיכה ולתמרוץ    
וידוא ביצוע כל מרכיבי התכנית      

 

צעד 10: מדידה, הערכה ושיפור מתמיד - תקציר

הערכה ומדידה השזורות בתהליך כבר מתחילתו, מאפשרות לארגון לבדוק האם הפעולות שבחר מבוצעות, את מידת הצלחתן, והאם הן מסייעות להשגת המטרות והיעדים.

שלבים מרכזיים הערות והמלצות לכלים ביצעתי סטטוס
תכנון וביצוע מדידה והערכה באמצעות כלי המדידה והמיפוי בנקודות זמן קבועות    
ניתוח הממצאים ועריכתם להצגה להנהלה ולעובדים, יחד עם משוב לגבי התהליך