home icon work icon education icon city icon

צעד 2: מיפוי ופרופיל בריאות

לכל ארגון אופי וצרכי בריאות ייחודיים. כדי לעודד ולבסס תרבות ארגונית בריאה חשוב למפות ולבנות פרופיל בריאות ארגוני עדכני

לכל ארגון אופי משלו וצרכי בריאות ייחודיים. כדי לעודד חיים פעילים ובריאים בעבודה וכדי לבסס תרבות בריאות ארגונית לאורך זמן, חשוב למפות את צרכי הארגון ועובדיו ולייצר פרופיל בריאות ארגוני עדכני. המיפוי כולל את המרכיבים הבאים:

  • אומדן הצרכים והאתגרים הבריאותיים של עובדי הארגון.

  • אומדן התרבות הבריאות הארגונית.

  • איסוף מידע על הסביבה הפיזית, התרבותית והחברתית בארגון.

  • איסוף מידע על הנוכחות/ימי מחלה של העובדים.

  • איסוף מידע על שביעות רצון העובדים.

כל ארגון יבחר בגישות ובכלי מיפוי המתאימים לו, בהתחשב בגודלו ובמשאבים העומדים לרשותו. אפשר להשתמש בכל אחד מהכלים הבאים: סקרים קצרים וארוכים, קבוצות דיון, ראיונות עם חברי הנהלה ועובדים, תצפיות ועוד.

תיעוד הממצאים וניתוחם יובילו להבנה מעמיקה של צרכי הבריאות של העובדים ושל ההנהלה.

להלן סדרה של כלים ושיטות שיאפשרו לעורך המיפוי לבצע תהליך חשוב זה באופן מקצועי ויעיל. הכלים המומלצים הם פרי פיתוח של גורמים מובילים בעולם אשר הותאמו לשימוש בישראל על ידי המחלקה לבריאות העובד במשרד הבריאות. מדריך זה מאפשר גישה לכלים באופן עצמאי. בעתיד מתוכנן פיתוח ממוחשב של הכלים לביצוע המיפוי ושלבי ההמשך הנגזרים ממנו.

1. שאלון הערכת ותכנון מדיניות ארגונית (OHA)

כלי זה נועד לסייע למנהלים ולאחראים על קידום בריאות העובדים להעריך אם הנהלים והתכניות לקידום בריאות המוטמעות בארגונם הולמות את אלו שהומלצו בספרות המדעית.
לשאלון הערכת ותכנון מדיניות ארגונית (OHA)

2. שאלון הערכת סיכונים וצרכי בריאות העובד (HRA)

השאלון נועד להעריך את הסיכונים ואת הצרכים הבריאותיים של אוכלוסיית העובדים. אפשר להתמקד בנושא בריאותי אחד, למשל, פעילות גופנית, או להקיף מספר נושאים כגון: תזונה, פעילות גופנית, סביבה נקייה מעישון ועוד.
לשאלון הערכת סיכונים וצרכי בריאות העובד (HRA)

3. איסוף מידע בנוגע לנוכחות

הנטל הכלכלי הנגרם כתוצאה מהיעדרות ממקום העבודה כבד. כדי להעריכו נכונה, יש לזכור כי בנוסף לתשלום שהעובדים מקבלים על עבודה שלא ביצעו, קצב העבודה בארגון יורד, עובדים אחרים נדרשים למשימה, העומס עולה ופריון העבודה יורד. איסוף מידע לגבי היעדרות ממקום העבודה וסיבותיה יאפשרו תכנון יעיל של התערבויות, בדיקת יעילותן ויצירת מנגנון לשיפור הפריון בעבודה. לרוב, מערך משאבי האנוש בארגון אחראי על איסוף נתונים אלה ועל המעקב אחריהם.
לאיסוף מידע בנוגע לנוכחות

4. מדידת שביעות רצון במקום העבודה

שביעות רצון מסביבת העבודה היא אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על בריאות העובדים ורווחתם. סקר שביעות רצון מקל על הבנת האתגרים איתם ראוי להתמודד ו/או החוזקות שרצוי לתעל כדי לייצר סביבת עבודה תומכת.

5. מיפוי סביבתי

איסוף מידע סביבתי כרוך לרוב בסיור בכל אזורי העבודה, ואזורים הקשורים למקום העבודה ביניהם מגרשי חנייה וכד'. מיפוי סביבת העבודה, הכוללת הן את המבנה (המפעל, בניין משרדים או אחר), והן את הסביבה בה מתבצעת העבודה מחוץ למבנה המרכזי, יספק מידע מעמיק על האתגרים הבריאותיים העומדים בפני ההנהלה ובפני העובדים. לדוגמה, קיום פינות עישון מזמינות, נוחות ומפנקות, מעודד עובדים להתחיל לעשן או להמשיך בכך, בשל הערך החברתי שמספקת השהייה בפינות אלו.
מפת מתקני הספורט בישראל

רשימת תיוג לאומדן היקף תשתיות מקדמות בריאות במקום העבודה
קיום תשתיות התומכות בקידום בריאות בעבודה הוא חיוני להצלחת התערבויות במקומות עבודה.
רשימת התיוג שבקישור המצורף מיועדת למילוי על ידי צופה המסייר בארגון ומתקניו, לצורך איסוף מידע אודות התשתיות השונות הקיימות בארגון.

6. יצירת דו"ח מסכם - פרופיל בריאות - כבסיס לתכנון

את המידע שנאסף מכל המקורות המוזכרים לעיל, מומלץ לתעד ולסכם בפרופיל בריאות ארגוני - דו"ח למקבלי ההחלטות בארגון ובו ריכוז הממצאים. בדו"ח יש להציג את שיטות המיפוי וניתוח הממצאים כמו גם את המסקנות וההמלצות הנובעות מהן. על הדו"ח לכלול תקציר מנהלים עבור אלו שזמנם קצר. יש להפיץ את הדו"ח בדרך המקובלת בארגון, ולשתף את העובדים בממצאים, במסקנות ובהמלצות לפעולה. 
ליצירת דו"ח מסכם - פרופיל בריאות - כבסיס לתכנון

דוגמה מהשטח - מדוע תהליך מיפוי ופרופיל בריאות הוא חשוב?

במשטרת ישראל ערכו בשנת 2012 מיפוי ופרופיל בריאות לכל הארגון: לקחו מדדים של לחץ דם, סוכרת, פרופיל שומנים, עישון, משקל ומדדי השמנה נוספים ומדדי כושר גופני. כך הם קיבלו תמונה של מצב השוטרים. בנוסף, ניהלו גורמי כוח האדם והרפואה שיחות עם היחידות בשטח כדי להבין מה יתאים להם וכיצד ניתן לבנות פעילויות מותאמות. כך, באמצעות שימוש בכלי מיפוי ארגוני ופרופיל בריאות, הצליחו במשטרה לקבל תמונה על המתרחש בארגון ובכך להתאים את הפעילויות לעובדים. 

לחצו כאן כדי לקרוא עוד על התכנית במשטרת ישראל.

דוגמה מהשטח - ברכה סלע, מזכירת העיר חיפה, על תשתיות עירוניות זמינות

צעד 2: מיפוי ופרופיל בריאות - תקציר

שלבים מרכזיים

הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

בחירת דרכי המיפוי והיערכות לביצוע

דורש מינוי גורם אחראי, תכנון, זמן, ויתכן שאף תקציב.

 

מיפוי מדיניות ארגונית

איסוף מסמכי המדיניות, אומדן המדיניות הלא כתובה/לא פורמלית של הארגון, וניתוח השפעתן על הבריאות.

נעזרים בשאלון הערכת ותכנון מדיניות ארגונית, המכונה OHA  (Organizational Health Assessment)

עשוי לכלול ראיונות עם חברי הנהלה ואנשי מפתח אחרים (מנהלי משאבי אנוש, למשל)

גיבוש המלצות לשינויי מדיניות כפי שנדרש.

סקר סיכונים וצרכי בריאות עובדים

העברת שאלון הערכת סיכונים וצרכי בריאות העובד (HRA). ניתוח גורמי סיכון ותעדוף צרכים המשתקפים מהם.

 

איסוף מידע בנוגע לנוכחות

בחינת היקף ואיכות המידע הקיים. גיבוש המלצות לנתונים או פעולות שעדיין חסרים

מסמך המלצות לאיסוף מידע לנוכחות.

מדידת שביעות רצון במקום העבודה

העברת שאלון לגיבוש המלצות לנושאים שהצליחו ואלה שיש לשפר

 

עריכת קבוצות דיון ו/או ראיונות עם עובדים לבדיקת רצון העובדים 

הפקת תובנות לגבי הסיבות מאחורי הממצאים הנ"ל

ביצוע סקר או תצפית של סביבת מקום העבודה

גיבוש המלצות לגבי שינויים סביבתיים נדרשים (משלים את הערכת אקלים הבריאות הארגוני לעיל)

רשימת תיוג לאומדן היקף תשתיות בריאות במקום העבודה

 

הכנת פרופיל בריאות – דו"ח ממצאים כבסיס לתכנון

מסקנות והמלצות לפעולה לפי גורם מבצע

דוגמה של דוח פרופיל בריאות