home icon work icon education icon city icon

צעד 1: רתימת ההנהלה

המפתח להטמעת תרבות בריאות ארגונית הוא הירתמות ההנהלה, המגדילה את הסיכוי שהמשאבים הארגוניים ינותבו כראוי ומעודדת השתתפות עובדים.

המפתח להטמעת תרבות בריאות ארגונית הוא הירתמות ההנהלה והעובדים כאחד. תמיכת ההנהלה הכרחית ליישום כל שינוי או יוזמה בארגון, מגדילה את הסיכוי שהמשאבים הארגוניים ינותבו כראוי ומעודדת השתתפות עובדים. כדי לרתום את ההנהלה, יש להמחיש בבירור את התועלות הצפויות לארגון ולעובדיו, כארגון המקדם חיים פעילים ובריאים.

הגישות לרתימת ההנהלה תלויות בגודל הארגון, בתרבות הארגונית שלו ובמקור היוזמה הראשונית. לעיתים, מספיק לאתר דמות משפיעה מתוך ההנהלה או בקרב הבעלים. דמות זו תוביל את התכנית ותהווה דוגמה. במקרים אחרים, כדאי לגייס גם נציג של ועד העובדים, בשל חשיבות תמיכתם בשינויי מדיניות ושינויים סביבתיים.

דוגמה מהשטח - איך ניתן לרתום את ההנהלה?

בעיריית חיפה הוקם בשנת 2012 המועדון החיפאי למקומות עבודה מקדמי בריאות - אֶפְשָׁרִיבָּרִיא. המועדון מנוהל על ידי האגף לתכנון אסטרטגי בעירייה וכולל 40 מקומות עבודה ברחבי העיר. "רתמנו את מקומות העבודה על ידי כך שהגענו והצגנו להנהלה את הנתונים, שמקום עבודה בריא יותר הוא מקום עבודה טוב יותר. זה טוב גם לעסק וגם לעובדים", מסבירה ד"ר גלית רנד, ראש האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית חיפה. "יש לנו מודל עבודה מוכן שפותח באמצעות הספרות המקצועית. אנחנו מציגים את החומרים להנהלה במקום העבודה וככה יותר קל לרתום אותה".

קבלת מחויבות ההנהלה תלויה בנכונותיה לאמץ את הרציונל העסקי הרלוונטי לארגון. האמצעים להצגת הרעיון (Business Case) כוללים פיתוח נימוקים מבוססים לכך שהתכנית תתרום לארגון והצגתם תוך:

  • מיפוי היקף הבעיות בקרב העובדים והצגת העלויות הנגרמות לארגון בגין היעדר חיים פעילים ובריאים.

  • הצגת מתווה לתכנית, הכולל מטרות, תוצאות צפויות ופעולות להשגתן.

  • הערכת המשאבים הנדרשים לתכנית (כגון עלויות).

  • דוגמאות לתכניות מוצלחות בארץ ובעולם.

  • סיכום: הצגת היתרונות של פעילות גופנית, תזונה בריאה, סביבה נקייה מעישון ותמיכה באמהות מניקות לעובדים ולארגון.

דוגמה מהשטח - איך ניתן לרתום את ההנהלה?

בחברת כוח אדם במרכז הארץ התחילו לערוך אירועי פעילות גופנית קבוצתיים לעובדי החברה. מה שדחף את ההנהלה ליזום את המהלך הוא אחד המנהלים הבכירים שהיה "מכור" לעניין וסחף את כולם אחריו. "הוא נתן דוגמה אישית לכל ההנהלה וגם לעובדים", מספרת עובדת בארגון. "היה בזה 'נאה דורש - נאה מקיים'".

חשוב לוודא שההנהלה שותפה לתכנית כבר מתחילתה, ונציגיה נמצאים בכל ועדה ובכל קבוצת עבודה של התכנית:

  • בשלב הראשון יש לייעד גורם הנהלה בכיר שיהווה דוגמה אישית. מינוי זה יגרום לעניין בקרב חברי הנהלה נוספים ובקרב העובדים גם יחד, ויעלה את היקף ההשתתפות ואת רמת המעורבות שלהם בתהליך.

  • לאורך התהליך יש לשמר השתתפות גבוהה של הנהלת הארגון בפעילויות ולייצר תקשורת עקבית עם ההנהלה ועם העובדים על התקדמות התכנית, הישגיה ויעדי ההמשך.

דוגמה מהשטח - רתימת ההנהלה בחברת החשמל

צעד 1: רתימת ההנהלה - תקציר

שלבים מרכזיים:

  • הכנת הנושא להצגה
  • הצגת הנושא בפני ההנהלה
  • איתור מוביל לקבלת החלטות וליווי התהליך מטעם ההנהלה

הערות והמלצות לכלים:

מצגת רתימה להנהלה