home icon work icon education icon city icon

צעד 7: איתור משאבים נוספים

גורמים ממשלתיים וציבוריים, עמותות וארגונים, אגודות מקצועיות – מגוון רחב של מקורות תמיכה ומשאבים חיצוניים יוכלו לסייע לכם ביישום התכנית בארגון שלכם.

מקורות למשאבים ולתמיכה

יש מגוון של מקורות תמיכה ומשאבים מקצועיים שיסייעו ליישום התכנית. משאבים רבים באיכות גבוהה ניתנים בעלויות נמוכות על-ידי גורמים ציבוריים ועמותות. בקהילה אפשר למצוא משאבים ותשתיות שיסייעו להשגת המטרה, ובמקביל, ירחיבו את קשרי הקהילה של הארגון.

להלן מספר דוגמאות למשאבי קהילה, משרדי הממשלה או הרשויות מקומיות:

  • שימוש במקורות מידע מקומיים או לאומיים: שימוש בידע, מידע לפיתוח יישום והן כלים למיפוי והערכה. לדוגמה : חומרי הסברה, כלי מחקר.

  • רתימת מומחים בנושאי בריאות מהאוניברסיטאות, בתי חולים וקופות חולים להעברת סדנאות מקצועיות בתחומים נבחרים.

  • זיהוי משאבי קהילה ותשתיות: היכרות עם חדרי כושר מקומיים, מיפוי מתקני כושר בטבע ומסלולי הליכה סמוכים.

  • זיהוי עמותות מקצועיות ותכניות זמינות כגון עמותות המתמחות בטיפול בסוכרת, עמותת עתיד (דיאטניות) וקבלת גישה למשאבי הידע שלהן.

  • היכרות עם פרויקטים ואירועים קהילתיים ולאומיים וניצול תשתיות אילו כחלק מהפעילות.  לדוגמה, השתתפות באירועי ספורט עממי.

  • היכרות עם מקומות עבודה אחרים המיישמים תכניות דומות והחלפת ידע ושיתופי פעולה.

* בכל הסעיפים הנ"ל יש להתחשב בכללי אתיקה מקצועית והארגונית, ובחקיקה הרלוונטית.

דוגמה מהשטח - איך ניתן לאתר משאבים נוספים?

בחיפה קיים משנת 2012 המועדון החיפאי למקומות עבודה מקדמי בריאות - אפשריבריא. כחלק מפעילות המועדון, שפועל תחת האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית חיפה, מחוברים מקומות העבודה לגורמים שיכולים לסייע להם ולמשאבים נוספים. "ערכנו מיפוי של כלל המשאבים שיכולים לעמוד לרשות מקומות העבודה ונתנו להם אותם", מסבירה ד"ר גלית רנד, ראש האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית חיפה. "ככה מקומות עבודה יודעים בדיוק למי ובאיזה נושא הם יכולים לפנות".

 

צעד 7: איתור משאבים נוספים - תקציר

שלבים מרכזיים

הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

זיהוי מקורות למשאבים ולתמריצים מתוך ומחוצה לארגון

משאבים אפשריבריא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

אירועי ספורט אפשריבריא: רשימת אירועי פעילות גופנית ארציים

זיהוי מקורות אנשי מקצוע וארגונים, ממשלתיים, ציבוריים ומהמגזר השלישי העשויים לתמוך ביוזמה

משאבים אפשריבריא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

בחינת שימוש בספקים חיצוניים

ספקים אפשריבריא המלצות ואמות מידה לשירותי הסעדה


מזנון אפשריבריא: המלצות ואמות מידה למזנון או קיוסק


מכונות מכירה אפשריבריא - להפוך את המוצרים במכונות האוטומטיות לבריאים יותר


מתנות ופרסים אפשריבריא - חלופות בריאות לממתקים ולשוקולד