home icon work icon education icon city icon

הכירו את מדריך אפשריבריא בעבודה

כל מה שחשוב לדעת על הדרך, הכלים והשלבים שיסייעו לכם להוביל מהלכים שיקדמו את בריאות העובדים והארגון שלכם.

4 מיליון איש בקירוב עובדים בישראל במקומות עבודה שונים. הניסיון בארץ ובעולם מראה כי מעסיקים שמשקיעים בקידום הבריאות, נהנים מגידול בתפוקת העבודה, מירידה במספר ימי ההיעדרויות של העובדים ומעלייה בשביעות הרצון של עובדיהם.

אתר האינטרנט והמדריך אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעבודה, נועד לסייע בבנייה וביישום תכנית יעילה לחיים פעילים ובריאים בכל מקום עבודה. המדריך פותח במסגרת השותפות הבין-משרדית ורבמגזרית בתכנית "אֶפְשָׁרִיבָּרִיא – התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים". השתתפו בהכנתו אנשי מקצוע ממשרד הבריאות, משרד התרבות והספורט, משרד הכלכלה, קרן מנוף של הביטוח הלאומי, ארגונים ועמותות העוסקים בתחום וכן ציבור העובדים.

מטרת היוזמה היא לתרום בצימצום חלק ניכר מהתחלואה, המוגבלות והתמותה, אותו חלק בר-מניעה, הנגרם בשל מיעוט פעילות גופנית, תזונה לא בריאה, השמנת יתר, עישון והתנהגויות סיכון אחרות.
ארגון המעודד את עובדיו לאורח חיים בריא משפר את בריאותם ואת איכות חייהם, שיפור מצב הבריאות של עובדים מסייע לכלכלת המדינה, בשל הפחתת ההוצאות על טיפול רפואי מחד, ובשל העלייה בפריון העבודה והגדלת ההכנסות, מאידך.

מדריךאפשריבריא בעבודה

המדריך וארגז הכלים הם כלי עבודה שנועדו לאפשר לארגונים בכל גודל ותקציב להפעיל תכנית מוצלחת לעידוד חיים פעילים ובריאים במקום עבודה. כל ארגון יכול לבצע תכנית מוצלחת ב- 10 צעדים!
המדריך מיועד למנהלים בכירים, למנהלים בדרגי ביניים ובמיוחד למנהלי משאבי אנוש, רופאים תעסוקתיים, ממוני בטיחות ובריאות, ונאמני בריאות. המדריך ואתר האינטרנט נגישים לכל אזרח בישראל. היכרות מעמיקה של מאפייני הארגון, עובדיו וצרכיהם תניב פעילויות הולמות ותוביל, תוך תכנון משתף, לביצוע תכנית שתשיג את מטרותיה.

למעבר למדריך המלא

באילו תחומים אפשריבריא בעבודה מתמקדת?

אפשר לעסוק במגוון רחב של תחומים הקשורים לבריאות העובד ולשלומותו בתכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעבודה. היקף הפעילויות מותאם לאופי הארגון ולמאפייני העובדים.
במדריך תמצאו מידע וכלים לישום בארבעה נושאים: פעילות גופנית, תזונה בריאה, סביבה נקייה מעישון, סביבה תומכת לאימהות מניקות.

בהמשך יעלו תחומים נוספים כגון: ניהול מתחים וארגונומיה.

איך להשתמש באתר, במדריך ובכלים הנלווים?

באתר אפשריבריא - התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים, בפתח המדריך בכתבה "למה כדאי", תמצאו הסבר מדוע כדאי לעודד חיים פעילים ובריאים במקום העבודה והעקרונות לתוכנית יעילה.
במדריך עשרה צעדי עבודה ליישום, תכנון והטמעת תכנית אפשריבריא בעבודה המאורגנים בשלושה פרקים:

פרק 1 – איך מתחילים?- צעדים 1 עד 3
פרק 2 – איך מתכננים? – צעדים 4 עד 7
פרק 3 – איך מיישמים? – צעדים 8 עד 10

כל צעד מסוכם בטבלה, המרכזת את השלבים המרכזיים, הערות, וסטטוס ביצוע וקישורים לכלים, חומרים ודוגמאות ליישום.
ניתן ומומלץ לקרא את המדריך כולו ברצף, אך ניתן גם לפנות לצעדים מסוימים. לנוחותכם טבלה המרכזת את עשרת הצעדים!
לסיכום עשרת הצעדים

המלצות לפעולות לפי נושאים – צעד 5

צעד 5: תכנון תכנית עבודה ובחירת הפעילויות לביצוע

בנוסף להמלצות הכלליות בתחום המדיניות, הרי שבכל אחד מנושאי הבריאות ישנן פעולות והמלצות פרטניות, המרוכזות בטבלאות לפי הנושאים, אליהם ניתן להגיע גם מהעמוד הראשי.
בטבלאות תמצאו הפנייה למידע נוסף. הטבלאות מאורגנות בדרך הבאה:

  • תיאור קצר של ההמלצה
  • קישורים לפירוט נוסף ו/או לכלים נלווים המסייעים להבנה או לישום ההמלצה
  • קישורים לדוגמאות מארגונים בישראל ובעולם
  • סיווג לפי תחומי המטרה: מדיניות ואקלים ארגוני, סביבה פיזית ופעולות לעובדים.

המלצות לפעולות לפי נושאים:

בנוסף להמלצות הכלליות בתחום המדיניות, הרי שבכל אחד מנושאי החיים הפעילים והבריאים יש פעולות והמלצות פרטניות. בשלב זה מופיעות טבלאות העוסקות בנושאים הבאים:


המלצות לפעולות בנושא פעילות גופנית

תזונה בריאה בעבודה
המלצות לפעולות בנושא תזונה בריאה

 

סביבה נקיה מעישון

המלצות לפעולות בנושא סביבה נקייה מעישון


המלצות לפעולות המקדמות סביבה תומכת לאמהות מניקות

אפשריבריא בעבודה – הזמנה לשיפור מתמיד

התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים - אֶפְשָׁרִיבָּרִיא, שבמסגרתה פותח מדריך זה, פועלת לקידום חיים פעילים ובריאים בקרב כל האוכלוסייה בישראל. קידום הנושא בקרב העובדים ובמקומות עבודה באמצעות הרחבת השותפים, קידום מדיניות ציבורית ותכניות הם חלק מהיעדים לשנים הבאות.
אתר האינטרנט, המדריך וארגז הכלים – הועלו לציבור הרחב ולאנשי מקצוע והנם בסיס לשיפור מתמיד, ונשמח לקבל משובים, הצעות והערות, אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעבודה יתעדכן מעת לעת.