home icon work icon education icon city icon

המלצות לפעילות גופנית בעבודה

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

אישה עושה כושר בעבודה

פעילות בכל פעילות: איתור הזדמנויות לפעילות גופנית בשגרת העבודה ובאירועים המיוחדים, והפיכת התרבות הארגונית לפעילה יותר.